Vogelwerkgroep Walcheren

Een vereniging van enthousiaste vogelaars

De vogelwerkgroep Walcheren is een vereniging van enthousiaste vogelaars, die in de werkgroep een platform hebben om actief met hun liefhebberij bezig te zijn. De leden bekijken, bestuderen en beschermen vogels die van nature op Walcheren voorkomen.

Onderzoek

Leden van de Vogelwerkgroep nemen deel aan diverse landelijke en regionale tellingen:

  • De internationale midwintertelling van watervogels in januari.
  • Maandelijks de nationale Ganzen/zwanentelling (oktober t/m maart).
  • Diverse landelijke broedvogeltellingen (kolonievogels, bijzondere soorten, stadsvogels).
  • Diverse zeeuwse broedvogelprojecten (Kerkuil, roofvogels).
  • Trekvogeltellingen (Westkapelle, Nolledijk), www.trektellen.nl.
  • Slaapplaatstellingen (Kleine Zilverreiger, Aalscholver, kiekendieven).

De resultaten worden gepubliceerd in ’t Zwelmpje.

Meer informatie over de landelijke projecten is te vinden op www.sovon.nl. De overheid gebruikt de onderzoeksresultaten bij het vaststellen van haar beleid.

Advies

De vogelwerkgroep adviseert bij ruimtelijke ordening op Walcheren. De overheid weet de aanwezige kennis over de vogels op Walcheren te waarderen. In toenemende mate adviseren we de overheid bij de inrichting van het landschap.

Educatie

Leden van de vogelwerkgroep geven lezingen en excursies op aanvraag. Enkele voorbeelden:

  • Stadsvogelproject Middelburg: lezingen en excursies.
  • Insitituut Voor Natuureducatie (IVN): opleiden natuurgidsen en excursies.
  • Trekvogelproject: les en excursie voor scholen, groep 7 en 8 www.vogeltrackers.nl.

Bescherming

De vogelwerkgroep vervult met name een signalerende rol bij de bescherming van vogels. Indien bescherming gewenst is neemt de Vogelwerkgroep contact op met de betreffende beschermende instantie, zoals bijvoorbeeld Vogelbescherming of de Zeeuwse Milieufederatie. Vogelwerkgroep Walcheren is aangesloten bij de Zeeuwse Milieufederatie (ZMF).

Regionale samenwerking vogelwerkgroepen

Zeeuwse vogelwerkgroepen hebben zich georganiseerd in het Zeeuws Vogelaars Overleg (ZVO). Enkele malen per jaar komt men bij elkaar om samen met (natuur)beherende instanties en provincie lopende zaken te bespreken. Elk jaar organiseert één van de aangesloten vogelwerkgroepen de Zeeuwse Vogelaarsdag. Eénmaal per jaar organiseert het ZVO een Zeeuwse vogelaarsavond voor geïnteresseerden, op die avond worden diverse sprekers uitgenodigd.

Word lid van de Vogelwerkgroep!

Staat u ook steeds vaker met een verrekijker bij een natuurgebied of op de zeedijk? Word dan lid van de VWG en blijf op de hoogte van wat er hier allemaal speelt op vogelgebied.