Maart

Vogelkalender Walcheren

Voorjaarstrek!

Veel mensen zijn blij dat het eindelijk maart is. Dan is de winter echt voorbij! Voor vogelaars kan het voorjaar ook niet vroeg genoeg beginnen. Na een winter met al weer een vorst- en een sneeuwperiode is het gewoon tijd voor het echt mooie weer. Wat dat betreft ziet het er de komende dagen goed uit! De voorspellingen zijn dat we zondag 3 maart de koude noordoostelijke stroming echt kwijt gaan raken en dat de wind in de nacht van zondag naar maandag echt naar O of OZO gaat, 3 Bft. Dat betekent in deze tijd van het jaar: voorjaarstrek! En dan kan er in de eerste of tweede week van maart opeens weer heel veel: Lepelaars, Zomertalingen, Kleine Plevieren, Boomleeuweriken en uiteraard de eerste zwaluw! Daarnaast natuurlijk de eerste golf Witte Kwikstaarten (en Rouwkwikstaarten), Rietgorzen en Grote Lijsters om maar wat soorten te noemen. Maar met wat mazzel en natuurlijk goed omhoog kijken, kun je volgende week ook zomaar wat Kraanvogels of een Rode Wouw over zien vliegen! En… even dromen: die Grijze Wouw duikt echt ook wel een keer op Walcheren op! Kraanvogels

Lepelaars (Thomas Luiten)

Kraanvogels

Kraanvogels (Thomas Luiten)

Rode Wouw

Rode Wouw (Thomas Luiten)

2013-1-Oeverzwaluw

Oeverzwaluw (Corstiaan Beeke)

En als je het echt even helemaal gehad hebt op Walcheren, of je hebt een fascinatie voor vogeltrek, dan is een bezoekje aan telpost Breskens ook een leuk uitstapje. Zomaar wat aardige ‘begin-maart-tellingen’ van de afgelopen jaren:

Tellers op Telpost Breskens

Telpost Breskens (Thomas Luiten)

Zandvoortweggebied en het Noordervroon

Veel steltlopers trekken al in maart door en dat is dan op Walcheren vaak goed te merken in de natuurontwikkelingsgebieden. Naast een toenemend aantal eenden (vooral Wintertalingen en Slobeenden, maar ook de eerste Zomertalingen), loopt het soms ook aardig vol met Goudplevieren, Kieviten, Grutto’s, Kemphanen en de eerste Kleine Plevieren. Spannend genoeg om goed uit te kijken naar een echte zeldzaamheid. Het is dan wel niet de toptijd voor bijvoorbeeld een Grote Grijze Snip, maar onmogelijk is het zeker niet! Vergeet ook niet om regelmatig de nieuwere natuurgebiedjes te bezoeken: de Beekshoekpolder bij Vrouwenpolder en de Oosternieuwlandpolder (de plasjes langs de Polredijk tussen Vrouwenpolder en Veere). In één van deze gebieden moet toch een keer een Amerikaanse Wintertaling opduiken? Maart is een goede maand voor deze soort! Zomertaling

Zomertaling (Thomas Luiten)

Amerikaanse Wintertaling

Amerikaanse Wintertaling (Corstiaan Beeke)

Kleine Plevier

Kleine Plevier (Corstiaan Beeke)

Grutto's

Grutto’s (Thomas Luiten)

Akkers en weilanden

Wat voor bovengenoemde natuurgebieden geldt, geldt voor een groot deel ook voor akkers en weidegebieden. En zeker als ze nog nat zijn. In de afgelopen vijftien jaar is al vier keer een Steppekievit ontdekt in de tweede helft van maart! En die zijn zo vreselijk mooi! Ook het afspeuren van groepen Kok- en Stormmeeuwen op weilanden en akkers kan lonen. De aanhouder wint! Opeens lopen daar weer de eerste Zwartkopmeeuwen. En is er in maart 2000 ook al niet eens een heuse Franklins Meeuw in maart gezien? Zwartkopmeeuw

Zwartkopmeeuw (Thomas Luiten)

Witte Kwikstaart

Witte Kwikstaart (Corstiaan Beeke)

Rouwkwikstaart

Rouwkwikstaart (Corstiaan Beeke)

Bos en duin

In de loop van de maand kun je ze tegenkomen: de eerste zingende Tjiftjaf, Fitis, Zwartkop, Blauwborst. In Oranjezon maak je kans op een roepende Kleine Bonte Specht of in de laatste dagen van maart de eerste Tapuit of een vroege Beflijster. Persoonlijk zou ik graag in de binnenduinrand van Noord-Walcheren eens lekker tegen mijn eerste Kuifkoekoek aanlopen. En ik ben vast niet de enige… Blauwborst

Blauwborst (Corstiaan Beeke)

Beflijster

Beflijster (Corstiaan Beeke)