Juli

Vogelkalender Walcheren

Er zijn mensen die beweren dat de zomer een slappe tijd is om vogels te kijken… Niets is minder waar! Ook in juli valt er van alles te beleven.

Akkers, weilanden en watergangen

Met de tot op heden natte zomer hebben we op het platte van Walcheren heel wat vochtige weilanden en akkers. In deze tijd van het jaar kun je bijvoorbeeld in de weihoek van Hoogelande flinke groepen meeuwen en weidevogels aantreffen. Een groep Kokmeeuwen met hier en daar een Zwartkopmeeuw, soms een weiland met honderden Wulpen of Kieviten, tientallen Grutto’s, zo nu en dan een groepje Kemphanen of zomaar een paar Groenpootruiters. En het spannende is natuurlijk dat er plotseling een echte zeldzaamheid tussen kan staan. Een Steppekievit bijvoorbeeld, dat zou nog een nieuwe soort voor Walcheren zijn! Andere akker- en weidegebieden om de ogen goed de kost te geven zijn het Oude Veerseweggebied en de polder in de driehoek Meliskerke-Aagtekerke-Westkapelle. Sla ook de watergangen niet over! Met de natuurvriendelijke oevers herbergen ze tegenwoordig regelmatig wat Groenpootruiters, Witgatjes en Oeverlopers en met wat geluk kun je daar de komende tijd ook wel enkele strandlopers tegenkomen (Bonte Strandloper, Krombekstrandloper, Kleine Strandloper, Temmincks Strandloper). En natuurlijk altijd uit blijven kijken naar de zeldzamere Poelruiter! Een leuke plek om op het gemakje wat steltlopers te bekijken en op naam te brengen is de Domburgse Watergang (vanaf de Hoogelandseweg).

Zwartkopmeeuw

Zwartkopmeeuw, foto: Corstiaan Beeke.

Temmincks Strandloper

Temmincks Strandloper, foto: Corstiaan Beeke.

Witgat

Witgat, foto: Thomas Luiten.

Natuurontwikkelingsgebieden

De twee meest bekende gebieden behoeven nauwelijks verdere toelichting. Gevoelsmatig is het Zandvoortweggebied weliswaar vooral in voorjaar leuk, maar als de waterstand goed is, valt er toch ook in deze tijd van het jaar vaak van alles te zien: Kluten met volgroeide jongen, Kemphanen, Witgatjes, Bosruiters… En het blijft toch ook het gebied waar opeens die andere zeldzame kievit, de Witstaartkievit kan staan! Wat het Vroon betreft: een absolute topplek, zeker ook in deze tijd van het jaar! Mensen met minder ervaring kunnen daar een hoop leren, doordat er meestal heel wat verschillende soorten steltlopers te zien zijn. Bovendien kom je daar eigenlijk altijd wel andere vogelaars tegen. De strandlopers zijn op enkele Bonte Strandlopers na nog niet echt terug, maar ze komen er aan! Normaal gesproken zien we hier in de tweede helft van juli naast de algemenere soorten ook Bosruiters, Kleine Strandlopers, Krombekstrandlopers en Temmincks Strandlopers. En eind juli is een geweldige tijd voor zeldzame steltlopers. We hopen elk jaar op Poelruiter, Gestreepte Strandloper, Grauwe Franjepoot of eindelijk een Breedbekstrandloper, maar we kijken echt reikhalzend uit naar de eerste Grote Franjepoot of Woestijnplevier op Walcheren…

Bosruiter

Bosruiter, foto: Corstiaan Beeke.

Najaarstrek

Iedereen die van trektellen houdt kijkt dagelijks even wat de weersvoorspellingen zijn. En nog belangrijker, uit welke hoek de wind waait. We zijn op Walcheren rijk bedeeld met één van de beste land- en zeetrektelposten van Nederland… Is de wind oost, zuidoost of zuid, dan kun je eens een gokje wagen op de Nolledijk. Op warme dagen is het lekker wakker worden hoor, daar bovenop het duin. En als je overdag geen tijd hebt, is een avondtelling ook het proberen waard. De trek zal in juli weliswaar nog niet spectaculair zijn, maar Spreeuwen, Witgatjes en Gierzwaluwen trekken toch echt gewoon al weer weg. Mogelijke krentjes in deze maand zijn Purperreiger, Wielewaal en Kruisbek. Als de wind uit zuidwest, west of noordwest komt, dan maak je bij Westkapelle ook in juli gewoon kans op trek van zeevogels, steltlopers of sterns. Afhankelijk van de windkracht uiteraard. Bij een stevige (noord)westelijke wind kun je Jan-van-genten zien langs zeilen, en met wat geluk zelfs alweer een enkele jager, een Noordse of zelfs een Vale Pijlstormvogel… En bij een matige wind uit de genoemde richtingen kun je in een paar uur tijd zomaar enkele honderden Grote Sterns, Visdieven of Dwergsterns langs zien vliegen. Let ook hier op de (jonge) Zwartkopmeeuwen, bijna succes verzekerd! Wanneer je je afvraagt of de voorspellingen goed zijn, kun je ook eens even in de database op www.trektellen.nl kijken, onder de telposten ‘Westkapelle’ of ‘De Nolle’. O ja, juli is natuurlijk ook een prima maand voor een overvliegende Zwarte Ooievaar. Op Walcheren altijd erg schaars, maar let op! Opeens hangt ‘ie boven je!

Zwarte ooievaar

Zwarte Ooievaar, foto: Corstiaan Beeke.

Gierzwaluw

Gierzwaluw, foto: Thomas Luiten.