Het mooie, rustige weer van de afgelopen week – zondag leek het met een zonnetje en 10 graden wel voorjaar – lokte bijna dagelijks vogelaars naar buiten, wat resulteerde in een mooie lijst met waargenomen schaarse soorten. Hieronder een verslag.

Op 12 feb verscheen de eerste winter Groenlandse Kolgans weer  langs de Zandvoortweg (AvG e.a.), nog steeds in gezelschap van een groep Grauwe Ganzen. Langs de Westhovenseweg bij Domburg huist sinds 13 feb een grote groep Toendrarietganzen; op 15 feb werden er max. 218 geteld (RS, JW). De adulte Witbuikrotgans bij Ritthem werd alleen op 10 feb gemeld (ES, JS, TL). Een Roodhalsgans werd op 15 feb gefotografeerd langs de Oude Veerseweg (Tim Saarloos), de eerste op Walcheren deze winter. Vervolgwaarnemingen in de komende week zullen vast niet uitblijven. Een opmerkelijke verschijning was de hybride Dwerggans x Brandgans die op 15 feb in het Noordervroon bij Westkapelle liep (JW). Nonnetjes zwommen op 9 feb in de Schengehaven, Veerse Meer (MG) en op 15 feb in het Noordervroon bij Westkapelle (JW).

Dwerggans hybride Westkapelle 15 feb 2015 JW 795

Hybride Dwerggans x Brandgans, Westkapelle, 15 februari 2015. Foto: Jaco Walhout.

Een eerste winter Parelduiker was op verschillende dagen te zien langs de Veerse Dam op het Veerse Meer (div. waarnemers). Sinds 12 feb (SL) verblijft een winterkleed Roodhalsfuut op het Veerse Meer langs de Polredijk. De adulte Kuifaalscholver van de Sloehaven werd alleen op 10 feb gezien (ES, JS).

Grote Zilverreigers werden opgemerkt bij De Piet op 12 feb (SL), langs de N57 bij Middelburg op 12 feb (PR) en bij Kleverskerke op 14 feb (CO). Het melden waard is de Blauwe Kiekendief die op 12 feb op de Haringvreter werd gezien (SL), evenals de vrouw Smelleken die op 15 feb werd gefotografeerd bij de manege van Westkapelle (JW).

Slechtvalk Vroon 09-02-2015 PdP 795

Eerste winter vrouw Slechtvalk, Westkapelle, 9 februari 2015. Foto: Piet de Poorter.

Een Bokje werd op 12 feb opgestoten in de Mortiere, Middelburg (TdO). Op 10 feb werd voor het eerst dit jaar de Steenuil langs de Molendijk in Nieuw- en Sint Joosland gezien (JS). Vanaf 11 feb trok een rustende Ransuil bekijks langs de Orionweg in Oostkapelle (JS e.a.). Op 13 feb waren er twee vogels aanwezig.

_MG_2930 kopie795 versie2

Ransuil, Oostkapelle, 13 februari 2015. Foto: Thomas Luiten.

Een tweetal Kleine Bonte Spechten, waarvan tenminste één vrouwtje, was op 10 feb aan het baltsen in Berkenbosch bij Oostkapelle (MK, PR). Op 15 feb werd daar een vrouwtje gezien (RS). Dit is het vijfde achtereenvolgende jaar dat de soort in de Manteling van Walcheren verblijft. Ook de Boomklever heeft het eiland niet verlaten; vanaf 10 feb (MK, PR) werden bijna dagelijks 1-2 vogels waargenomen langs de Vroonweg bij Oostkapelle. In de jaren ’90 werd ook op die locatie gebroed.

_MG_2908 kopie795

Boomklever, Oostkapelle, 13 februari 2015. Foto: Thomas Luiten.

De eerste winter Roze Spreeuw verblijft nog steeds in het centrum van Vlissingen, getuige de foto’s die PdP maakte op 13 feb. Een ander hoogtepunt was de Pestvogel die op 15 feb vanuit een rijdende auto werd opgemerkt langs de Pekelingsweg in Aagtekerke (Toy Janssen). De vogel verscheen een uurtje later nog een keer op die plek (RS) maar was de rest van de dag spoorloos.

Roze Spreeuw Vlissingen 13022015 PdP 795

Eerste winter Roze Spreeuw, Vlissingen, 13 februari 2015. Foto: Piet de Poorter.

Verrassend was de Geelgors die op 10 feb aanwezig was bij het Fort Rammekens (ES e.a.). De vogel was in gezelschap van enkele Rietgorzen en vloog geregeld naar het schor buitendijks. Een tweetal waarnemingen in november en december vorig jaar op die locatie doen vermoeden dat de vogel er overwintert. Tenminste negen Sneeuwgorzen verbleven tot en met in elk geval 11 feb op de Westelijke Sloehavendam (div. waarnemers).

Waarnemers: Arjen van Gilst (AvG), Marc Goedbloed (MG), Toy Janssen, Marcel Klootwijk (MK), Sander Lilipaly (SL), Thomas Luiten (TL), Erik Sanders (ES), Corine Oste (CO), Tijmen den Ottelander (TdO), Piet de Poorter (PdP), Peter Roelse (PR), Joop Scheijbeler (JS), Tim Saarloos, Rob Sponselee (RS), Jaco Walhout (JW).