Publiekstrekker was de Roodhalsgans die bijna dagelijks werd gezien langs de Oude Veerseweg, vaak van korte afstand. Een groepje van vier Witbuikrotganzen was op 11 feb kort aanwezig langs de Westkapelse zeedijk (RS). Gelet op de groepssamenstelling (drie adulten en één eerste-winter) zijn dit ongetwijfeld de vogels die wekenlang in de veerhaven van Breskens verbleven. Hier en daar werden groepjes pleisterende Kleine Rietganzen aangetroffen, zoals in het Noordervroon (6), in de Oosternieuwlandpolder (13) en bij Molembaix, Grijpskerke (7) (div.).

Witbuiken, Wkap 11 feb 2016 RS

Witbuikrotganzen, zeedijk Westkapelle, 11 februari 2016. Foto: Rob Sponselee.

Vijf Casarca’s konden de hele week worden gezien op de vaste akker in Welzinge. Een Grote Zee-eend dobberde op 13 feb (AO) en 14 feb (CB) op het Veerse Meer langs de Veerse Dam. Op 11 feb vlogen twee exemplaren langs Westkapelle (RS). Op 11 en 12 feb zwom een vrouwtje Nonnetje in het Noordervroon bij Westkapelle (div.). Ook in 2013, 2014 en 2015 verscheen in de loop van de winter een solitair vrouwtje Nonnetje in dit gebied – wellicht gaat het steeds om dezelfde terugkerende vogel.  De hele week zwommen een mannetje en vrouwtje Topper in de Veerse kreken (div.).

Topper, Veerse kreken 8feb2016 PDP

Mannetje Topper, Veerse kreken, 8 februari 2016. Foto: Piet de Poorter.

Maximaal drie tot vier Kuifduikers waren aanwezig langs de Veerse Dam (div.). In de Sloehaven verbleef nog steeds een Roodhalsfuut (div.). Ook de IJsduikers – één vogel in de Westkapelse kreek en twee vogels langs de Veerse Dam – waren nog aanwezig. Op 11 feb flapte een exemplaar in oostelijke richting langs de boulevard van Vlissingen (TL). Twee Lepelaars verbleven in het Oude Veerseeweggebied (div.). Er waren zeven meldingen van Grote Zilverreigers.

IJsduiker, Veerse Dam 13feb2016 Marco Witte

Eerste winter IJsduiker, Veerse Dam, 13 februari 2016. Foto: Marco Witte.

Zowel op 11 feb (RS) als op 13 feb (PW) dook bij Westkapelle een Kuifaalscholver op; op 13 feb foerageerde de (adulte) vogel langs het Zuiderstrand. Leuk waren de twee waarnemingen van Smellekens: op 10 feb een adult mannetje langs de Oude Veerseweg en op 12 feb een vrouwtje langs de Zandvoortweg (beide JW). Een mannetje Bruine Kiekendief jaagde op 14 feb langs de Zandvoortweg (CB).

Tussen de massa steltlopers in het Zandvoortweggebied (o.a. 340 Kemphanen en 106 Bonte Strandlopers op 12 feb!) scharrelden op 9 feb nog steeds twee Kleine Strandlopers (Christophe Jacobs). Ook de overwinterende Regenwulp zit nog op de zeedijk van Westkapelle, getuige de melding op 12 feb (JS). Twee Bokjes werden op 10 feb opgemerkt langs de Veerse kreken (PdP, CO).

Een eerstejaars Middelste Jager vloog op 12 feb langs het Zuiderhoofd van Westkapelle (JW). Pontische Meeuwen stonden op 8 feb (3, TK), 11 feb (2, TL) en 13 feb (1, PW) in het Vroon of langs de zeedijk van Westkapelle. Zeven roestende Ransuilen werden op 10 feb gemeld in een boom in Dishoek (JG). Zes Appelvinken werden op 11 feb waargenomen op de vaste stek in Buiten de Veste, Veere (TK).

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Jan Goedbloed (JG), Corine Osté (CO), Arjan Ovaa (AO), Piet de Poorter (PdP), Tobi Koppejan (TK), Thomas Luiten (TL), Joop Scheijbeler (JS), Rob Sponselee (RS), Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW) en anderen.

Sperwer, Vlissingen 11feb2016 PDP

Sperwer, Vlissingen, 11 februari 2016. Foto: Piet de Poorter.