De hele periode (t/m 20 dec) verbleven vijf Casarca’s op een akker langs de Oranjepolderseweg, Kleverskerke (div.). Langs het strand bij Joossesweg zwom op 19 dec een Grote Zee-eend (HR).  Op 12, 18, 19 en 20 dec bevond zich een vrouwtje Grote Zaagbek langs de Veerse Dam (div.). Een vrouw Nonnetje dreef op 18 dec in de Vliegveldkreek (Ton de Groot, Arie Dorsman). Publiekstrekkers waren de IJsduikers op het Veerse Meer; vanaf 12 dec waren hier bijna dagelijks 1-2 ex aanwezig en op 20 dec werden er zelfs drie gemeld (div.). Op 13 dec zwom langs de Veerse Dam ook een Parelduiker (CB e.a.) en op 18 dec en 20 dec werd daar een Kuifduiker gezien (div.).

IJsduiker, Veerse Dam, 09dec2015, KDR

IJsduiker, eerste-winter, Veerse Dam, 9 december 2015. Foto: Kris De Rouck.

IJsduiker, Veerse Dam, 17dec2015, CB

IJsduiker, eerste winter, Veerse Dam, 9 december 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Er waren ca. 15 waarnemingen van Grote Zilverreigers, uitsluitend op de oostelijke helft van het eiland (oost van de N57). Vijf eerste-winter Lepelaars waren op 7 dec aanwezig op de Haringvreter (KVV); die dag stonden er ook twee in de Vliegveldkreek (BdR). Twee Kwakken vlogen op 19 dec in de schemering rond op de ‘historische plek’ in het Veerse Bos (TK).

Blauwe Kiekendieven verschenen op 7 en 10 dec bij Schellach (PR), op 13 dec op de Schutteplaat in het Veerse Meer (CB) en op 14 dec in de Schorerpolder, Ritthem (PdP). Op 9 en 13 dec werd in de Schorerpolder ook een Bruine Kiekendief gezien (div.). Zowel op 12 dec (JK) als op 14 dec (RR) werd bij Serooskerke een Smelleken gezien – doorgaans een schaarse wintergast op Walcheren.

Slechtvalk, Stenen Kruisweg, 7dec2015, PdP

Slechtvalk, adult, Buttinge – Stenen Kruisweg, 7 december 2015. Foto: Piet de Poorter.

De Regenwulp bij Westkapelle lijkt vastbesloten om er te overwinteren; t/m 20 dec werd de vogel gezien op zijn vaste stek op het Zuiderhoofd (div.). Drie Bokjes werden op 20 dec opgestoten uit het plasdras-gebiedje in de Sloehaven (JW). Bij Westkapelle werden Pontische Meeuwen gezien op 8 dec (4 MK), 9 dec (4 PW), 11 dec (2 JW) en 19 dec (2 PW).

Voor het eerst sinds februari dit jaar werd op 20 dec de Steenuil van Nieuw en Sint Joosland weer gezien, zittend bij de nestkast (JW). In Dishoek verbleven op 7 dec zeven Ransuilen (JG). Er waren in deze periode zes waarnemingen van overwinterende Tjiftjaffen (div.). Een Vuurgoudhaantje werd op 19 dec gezien langs de Vroonweg in Oostkapelle (Nick Sessink). Een winterse Zwarte Roodstaart bevond zich op 20 dec langs de Vlissingse boulevard (TL). Twee Waterpiepers scharrelden op 15 dec in het Zandvoortweggebied (JS, TB e.a.).

Appelvinken werden opgemerkt in Buiten de Veste, Veere, op 13 dec (12 ex, JW) en 20 dec (1 ex, CB) en bij Oostkapelle op 14 dec (RS). Grote Barmsijzen werden gemeld op 8 dec langs het Puinpad van Westkapelle (4, MK) en op 14 dec in Oostkapelle (RS). Sneeuwgorzen waren aanwezig op het Zuiderhoofd op 12 dec (JB), op het strand van Oranjezon op 14 dec (6, KVV) en 20 dec (4, A.J. Laansma) en op de Westelijke Sloehavendam op 20 dec (JW).

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Jos Boot (JB), Tirzah Brusse (TB), Arie Dorsman, Jan Goedbloed (JG), Ton de Groot, Jaap Kolijn (JK), Tobi Koppejan (TK), Marcel Klootwijk (MK), A.J. Laansma, Thomas Luiten (TL), Piet de Poorter (PdP), Han Reijnhoudt (HR), Rob Remijnse (RR), Peter Roelse (PR), Bart de Ruiter (BdR), Joop Scheijbeler (JS), Nick Sessink, Rob Sponselee (RS), Kees Vliet Vlietland (KVV), Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW).

Torenvalk, Ritthem, 12dec2015, CB

Torenvalk, Ritthem, 12 december 2015. Foto: Corstiaan Beeke.