Het tweetal Roodhalsganzen dat op 5 en 6 maart langs de Zandvoortweg verbleef, werd daar ook op 7 maart nog gemeld (PdP, AvG). Op 11 en 12 maart werd het vrouw Nonnetje gemeld in het Noordervroon (FA, JB). De groep van vijf Casarca’s verbleef afwisselend bij de Mortiere en bij Groot Abeele te Middelburg (div.). Een Roodhalfuut zwom nog steeds rond in de Westkapelse kreek (div.). Op 10, 11 en 12 maart werd een IJsduiker gemeld langs de Veerse Dam (div.).

Roodhalsf, Wkap 12 maart 2016 HES v Schoonh

Roodhalsfuut, Westkapelle, 12 maart 2016. Foto: H.E.S. van Schoonhoven.

Grote Zilverreigers stonden op 7 mrt in de Schorerpolder (LvdZ) en in de OudeVeerse (John van Vliet), op 11, 12 en 13 maart in de Beekshoekpolder (div.) en op 12 maart bij Zanddijk (DH). De populatie Kwakken in park Toorenvliedt, Middelburg, breidt uit: op 9 mrt werden er maar liefst acht exemplaren gemeld (div.).

Drie overvliegende Kraanvogels werd op 12 maart gemeld bij Oostkapelle (JB). Twee Kleine Plevieren werden op 13 maart gemeld langs de Zandvoortweg (MK), op de overige dagen was daar één ex aanwezig. Nog steeds scharrelden twee Kleine Strandlopers langs de Zandvoortweg. Eerste winter Pontische Meeuwen stonden  op 9 maart (drie, PW) en 13 maart (CB) bij Westkapelle.

KLeine Plevier, Zandvoortse 13 maart 2016 MK

Kleine Plevier, Zandvoortweg, 12 maart 2016. Foto: Marcel Klootwijk.

Zwartkopmeeuw, Nolebos 9 maart 2016 Corine Oste

Zwartkopmeeuw, Nollebos – Vlissingen, 12 maart 2016. Foto: Corine Osté.

Er was een melding van een roepende Kleine Bonte Specht  langs de Dunoweg bij Oostkapelle op 13 maart (Agnes Bimmel-Korstanje). De Steenuil van Nieuw en St. Joosland werd daar op 7 mrt gefotografeerd (Monique van Kootwijk).

Een mannetje Rouwkwikstaart vloog op 13 maart langs de zeedijk van Westkapelle (PW). Bijna dagelijks werd de Klapekster van Klein Valkenisse gemeld (div.). Een Appelvink werd op 12 mrt gezien bij het bungalowpark in Westkapelle; bijzonder was dat de vogel een ring droeg uit Noorwegen (JT).

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Agnes Bimmel-Korstanje, Jos Boot (JB), Arjen van Gilst (AvG), Dini Helmers (DH), Marcel Klootwijk (MK), Monique van Kootwijk, Piet de Poorter (PdP), Jos Tramper (JT), John van Vliet, Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LvdZ) en anderen.