In oktober is het altijd spannend vogels kijken op Walcheren, maar zoals altijd was het ‘hard werken voor een goede soort’. De ‘Wasschappelse Dag’ op 11 oktober was gezellig, maar bracht echter niet de dwaalgast waarop gehoopt werd. Ook het weer veranderde nauwelijks in vergelijking met de voorgaande weken. Het is wachten op een periode met stevige oostenwind. Of een paar dagen met stevig noordwest natuurlijk, want niemand op Walcheren heeft dit najaar al een Vaal Stormvogeltje, Noordse Pijlstormvogel of Vorkstaartmeeuw gezien…

Een Grote Zilverreiger flapte op 11 okt over Westkapelle (PR e.a.). Er waren in totaal acht waarnemingen van Smellekens. Tot en met 12 okt foerageerde een Kleine Strandloper in het Vroon bij Westkapelle, waar bijna dagelijks ook één of twee Pontische Meeuwen werden waargenomen. Jagers werden gezien vanaf de Westkapelse zeedijk: twee Middelste op 7 okt en twee Middelste en twee Grote op 8 okt (PW e.a.). Een Velduil vloog op 6 okt richting zuidwest langs de Westkapelse zeedijk (PM). Verspreid over Walcheren werden zo’n 15 IJsvogels gemeld. Op 12 okt verbleef een Kleine Bonte Specht in gezelschap van Staartmezen langs de Koningin Emmaweg bij Oostkapelle (JD).

Grote Piepers vlogen op 6 okt langs De Nolle (2 ex, TL) en op 11 okt over het Puinpad (PB, TL) en de Oostkreek bij Westkapelle (RS). Bij Westkapelle en De Nolle werden nog zeven Boompiepers opgemerkt.

_MG_5939 kopie795

Oeverpieper, zeedijk van Westkapelle, 10 oktober 2014. Foto: Thomas Luiten.

Er waren drie waarnemingen van Gekraagde Roodstaarten: bij Joossesweg op 11 okt (RS) en bij de manege van Westkapelle op 11 okt (PB, TL) en 12 okt (TL). Op 6 okt zat nog een Bonte Vliegenvanger in het bungaluwpark Parkweg in Westkapelle (JT). Vuurgoudhaantjes werden op veel plaatsen in de kuststrook gezien; er werden er zo’n 25 gemeld. Vooral in de omgeving van Westkapelle werden nog kleine aantallen Tapuiten gezien, met een maximum van acht ex op 10 okt langs de Hogeweg (TL). Een Paapje zat op 12 okt bij de Sloehaven, Ritthem (RS).

_MG_5980 kopie795

Vuurgoudhaantje, Puinpad Westkapelle, 11 oktober 2014. Foto: Thomas Luiten.

Een juveniele Roze Spreeuw was op 6 okt geruime tijd ter plaatse in een groep Spreeuwen langs de Buttingseweg, Grijpskerke (Ralf Joosse), maar was helaas niet weggelegd voor de rest van vogelend Walcheren. Roeken werden op 12 okt opgemerkt bij Zoutelande (RJ) en bij opslagterrein Erika (2 ex, KL).  Baardmannetjes verschenen bij het Vroon van Westkapelle op 9 okt (2, RS) en 12 okt (3, TL), De Caisson bij Veere op 10 okt (3, JD) en in de Domburgsche Watergang bij Aagtekerke op 11 okt (2, JS). Van een overtrekkende Buidelmees bij het Puinpad van Westkapelle op 12 okt werd de roep opgenomen (TL). Op dezelfde dag en locatie vloog ook een groepje van drie Europese Kanaries langs (TL). Ook bij het opslagterrein Erika werden op 10 en 12 okt solitaire Europese Kanaries gezien (TL). Een Kruisbek, een schaarse verschijning dit najaar, trok op 12 okt langs De Nolle (PM). Twee IJsgorzen waren op 12 okt ter plaatse op de zeedijk van Westkapelle (RJ) en op 11 okt vloog er één over het Noordervroon (RS).

Waarnemers: Pieter Beeke (PB), Jaap Drijfhout (JD), Roger Joos (RJ), Karel Leeftink (KL), Thomas Luiten (TL), Peter Meininger (PM), Peter Roelse (PR), Joop Scheijbeler (JS), Rob Sponselee (RS), Jos Tramper (JT), Pim Wolf (PW).

_MG_2504 795

Zilverplevier, zeedijk van Westkapelle, 8 oktober 2014. Foto: Corstiaan Beeke.

 

Share