Juni wordt op vogelgebied vaak gezien als ietwat saai: de voorjaarstrek is immers nagenoeg voorbij. Aan de andere kant levert het broedseizoen soms ook verrassingen op, zoals die van een zingende Nachtzwaluw in Oranjezon in de afgelopen week. Bovendien wordt ook in juni geregeld een dwaalgast op Walcheren gevonden. Om er enkele te noemen: Oostelijke Blonde Tapuit in 1996, Vale Gieren in 2006 en 2008, Dougalls Sterns en Roodkopklauwier in 2011, Aziatische Goudplevier in 2012, Struikrietzanger in 2014 en Griel in 2015. Inspiratie genoeg dus. Hieronder de leukste waarnemingen van de afgelopen week, samen met wat foto’s ‘uit de oude doos’.

Oostlijke Blonde Tapuit, Aagtekerke 2 juni 1996 MK

Uit de oude doos: Oostelijke Blonde Tapuit, Aagtekerke, 2 juni 1996. Foto: Marcel Klootwijk.

In het Vroon overzomert nog steeds een mannetje Smient en ook een Kolgans langs de Zandvoortweg lijkt niet van plan te vertrekken (div.). Leuk was de waarneming van een roepende Kwartel op 9 juni rond middernacht over Oost-Souburg (RS). Twee Grote Zilverreigers koersten op 7 juni over Koudekerke (ES).

Op 10 juni flapte een adult mannetje Wespendief noordwaarts over Dishoek (AvG). Er was een melding van een overvliegende Rode Wouw op 6 juni bij Zoutelande (Arjen van de Griek). Bijna dagelijks pleisterden nog groepen doortrekkende Bontbekplevieren van de ondersoort tundrae in het Noordervroon, zoals 22 ex op 8 juni (CB). Een paartje Strandplevier dat enkele dagen in het Vroon verbleef, werd op 6 juni voor het laatst gezien (TL). Een Bosruiter liep op 7 en 11 juni langs de Zandvoortweg (JS). Waarnemingen van Houtsnippen op 5 juni (RS, MP) en 9 juni (JK, CB) in Oranjezon bewijzen dat ze er broeden.

Scholekster Ritthem 9juni2016 CO

Jonge Scholekster, Ritthem, 9 juni 2016. Foto: Corine Osté.

Griel, Zandvoortweg 12 juni 2015 JW

Uit de oude doos: Griel, Zandvoortweg, 12 juni 2015. Foto: Jaco Walhout.

Door meerdere waarnemers werd deze week – voor het derde opeenvolgende jaar – een zingende Nachtzwaluw waargenomen in Oranjezon. Een Grote Gele Kwikstaart op 10 juni langs Vlissingen betreft een late doortrekker (TL). Waarnemingen van Appelvinken bij Dishoek op 7 juni (twee ex, JS/ES) en 9 juni (JG) duiden misschien op broedgevallen in die buurt. Op 10 juni vlogen daar negen Kruisbekken over (AvG).

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Arjen van Gilst (AvG), Jan Goedbloed (JG), Arjen van de Griek, Jaap Kolijn (JK), Thomas Luiten (TL), Mayro Pattikawa (MP), Erik Sanders (ES), Joop Scheijbeler JS), Rob Sponselee (RS) en anderen.

Vale Gier, A58 Mburg 8 juni 2008 Frits Roest

Uit de oude doos: Vale Gier, Welzinge – Oost-Souburg, 8 juni 2008. Foto: Frits Roest.

Dougalls Stern Wk 19jun2011 M Martens

Uit de oude doos: Dougalls Stern, Westkapelle, 19 juni 2011. Foto: Maurits Martens.