Steeds meer zomergasten druppelen binnen op ons eiland. Een opsomming van de eerste waarnemingen deze week: Boompieper over Koudekerke op 8 april ES), Oeverzwaluw op 9 april bij Westkapelle (twee, SL), Gele Kwikstaart op 9 april langs de Zandvoortweg (JW), Sprinkhaanzanger op 10 april in Oranjezon (MK), Rietzanger op 10 april bij Fort Rammekens (KL), Koekoek op 11 april in de Veerse Kreken (BV), Engelse Kwikstaart op 11 april in het Noordervroon (PB, TL), Dwergstern op 12 april in het Noordervroon (drie, RS), Braamsluiper (MA) en Gekraagde Roodstaart (NdS, PR) op 12 april in Oranjezon en Grasmus op 12 april bij Serooskerke (JS).

Kleine Plevier, Noordervroon Westkapelle, 11 april 2015, Corstiaan Beeke

Kleine Plevier, Noordervroon – Westkapelle, 11 april 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Maximaal drie Kwakken (2 ad, 1 1e-zomer) verbleven deze week in park Toorenvliedt, Middelburg (div.). Overtrekkende Purperreigers werden gezien in de Sloehaven op 9 april (RJ) en boven Koudekerke op 10 april (ES). Een vrouwtje Grote Zaagbek koerste op 6 april zuidwaarts langs de Westkapelse zeedijk (TL). Een Blauwe Kiekendief trok op 12 april over Koudekerke (ES). Smellekens vlogen over Koudekerke op 9 en 12 april (ES) en over het Puinpad van Westkapelle op 10 april (RS).

Er waren twee waarnemingen van Kraanvogels: in de avond van 6 april vloog er één over het Zandvoortweggebied (MP, PR) en op 10 april vloog een eerstejaars vogel over het centrum van Middelburg (JW) die korte daarna even ter plaatse was op een akker ten noorden van Gapinge (RJ). Pontische Meeuwen stonden op 6 april (3e– en 4e-kj, TL) en 11 april (2e-kj, CB) in het Noordervroon bij Westkapelle, waar op 6 april (TL), 11 april (vier, CB/TL/PB) en 12 april (twee, CB) ook Geelpootmeeuwen werden gezien. Op 6 april (TL) en 9 april (JW) bevond een eerste zomer Geelpootmeeuw zich in het Zandvoortweggebied.

Pontische Meeuw 1 2cy zeedijk Westkapelle 11042015 Corstiaan Beeke

Pontische Meeuw, 2e-kj, Westkapelle, 11 april 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Er was een korte waarneming van een overvliegende Draaihals bij Ter Hooge op 10 april (MK). Dit is veruit de vroegste voorjaarswaarneming ooit op Walcheren; voorheen was dat 19 april. Spannend was de waarneming van een mogelijke Kleine Bonte Specht die op 12 april werd gehoord in Ter Hooge (WH). De locatie is op zich geschikt voor deze soort. Her en der werden Rouwkwikstaarten opgemerkt, waaronder vier ex op 11 april in het Noordervroon bij Westkapelle (CB). Op veel plaatsen doken Beflijsters op, zoals in Klein Valkenisse op 9 april (4, AvG), in het oostelijke deel van Oranjezon op 10 april (11, MK), 11 april (12, CB/JK) en 12 april (7, NdS), in het Noordervroon van Westkapelle op 10 april (11, RS) en langs de Zandvoortweg op 10 april (vijf, RJ). De Blauwborst van de Zandvoortweg is tot nu toe de enige die op het eiland gemeld is.

Blauwborst, Zandvoortweg, 11 april 2015, Thomas Luiten foto2

Blauwborst, Zandvoortweg – Middelburg, 11 april 2015. Foto: Thomas Luiten.

Op vier plaatsen werden Vuurgoudhaantjes gemeld: op 7 april in Koudekerke (ES), op 8 april in Westkapelle (FA), op 11 april in Oranjezon (BdR) en op 12 april in het Noordervroon (Daniël Rochtus). De Roze Spreeuw verblijft nog steeds in het centrum van Vlissingen; deze week werd de vogel daar gezien op 8 april (Korrie Stroo). Opmerkelijk was de waarneming van twee Appelvinken langs de Schroeweg in Middelburg op 7 april (WH). Op 12 april werden overvliegende Europese Kanaries opgemerkt in Oranjezon (KL), over het Puinpad van Westkapelle (RS, FA) en in Koudekerke (ES).

Waarnemers: Floor Arts (FA), Mario Aspeslagh (MA), Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Arjen van Gilst (AvG), Winant Halfwerk (WH), Roger Joos (RJ), Adri Joosse (AJ), Marcel Klootwijk (MK), Jaap Kolijn (JK), Karel Leeftink (KL), Sander Lilipaly (SL), Thomas Luiten (TL), Marten Peene (MP), Daniël Rochtus (DR), Peter Roelse (PR), Bart de Ruiter (BdR), Erik Sanders (ES), Joop Scheijbeler (JS), Niels de Schipper (NdS), Rob Sponselee (RS), Korrie Stroo, Barbara Voogt (BV), Jaco Walhout (JW).