Grote Zilverreigers werden gemeld op 5 okt op de Haringvreter (4 ex, KVV) en over Oranjezon (Z. Locht), op 6 okt over het Noordervroon bij Westkapelle (2 ex, HR), op 10 okt over het Noordervroon (HR), bij Poppendamme (EW) en langs De Nolle (6 ex, TL) en op 11 okt over Westkapelle (MP). Parelduikers passeerden de zeedijk van Westkapelle op 8 okt (deels in zomerkleed, DE) en 9 okt (PW). Een late juveniele Wespendief was op 10 okt geruime tijd ter plaatse in de duinstrook tussen Dishoek en Klein Valkenisse (MP, PB, TL, AvG). Op 5 okt vloog een Rode Wouw over de Houtenburgseweg bij Zoutelande (JB). Er waren zeven waarnemingen van Smellekens. Leuk was de vondst van een juveniele Morinelplevier op de zeedijk van Westkapelle op 5 okt (RS). Later die dag was de vogel onvindbaar.

Morinelplevier, zeedijk Wkap, 5okt2015, Rob Sponselee

Juveniele Morinelplevier, zeedijk – Westkapelle, 5 oktober 2015. Foto: Rob Sponselee.

Slechtvalk, begraafplaats Wk, 7okt2015, Kris De Rouck (795px)

Adulte Slechtvalk op de vuurtoren van Westkapelle, 7 oktober 2015. Foto: Kris De Rouck.

Twee Kleine Jagers vlogen op 7 okt naar zuid langs de Westkapelse zeedijk (KDR). Goede kandidaten voor Baltische Mantelmeeuw (alle in adult kleed) werden op 6 okt (TL), 7 okt (PW) en 8 okt (PW, SL, RS, DE) gefotografeerd op de zeedijk van Westkapelle. De vogel op 6 okt droeg een (slechts deels afgelezen) metalen ring uit Zweden. Tussen de duizenden meeuwen bij Westkapelle waren op 8 okt 22 Pontische Meeuwen aanwezig, waaronder vogels met kleurringen uit Polen (1), Groot-Brittannië (1) en Duitsland (3) (PW, SL). Daarnaast werden die dag minstens 40 Geelpootmeeuwen geteld (CB, PW, SL e.a.).

Baltische Mantel, zeedijk Wkap, 8okt2015, Dirk Eijkemans (795px)

Baltische Mantelmeeuw, zeedijk – Westkapelle, 8 oktober 2015. Foto: Dirk Eijkemans.

Baltische Mantel-Westkapelle-6okt2015, Thomas Luiten (795px)

Baltische Mantelmeeuw, zeedijk – Westkapelle, 6 oktober 2015. Foto: Thomas Luiten.

Pontische Meeuw - zeedijk Westkapelle - 08102015 - Corstiaan Beeke

Pontische Meeuw met Poolse kleurring, zeedijk – Westkapelle, 8 oktober 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Geelpootmeeuw, 1e-kj, Westkapelle, 10 okt 2015 (2)

Eerste kalenderjaar Geelpootmeeuw met opvallend bleke snavel, zeedijk – Westkapelle, 10 oktober 2015. Foto: Thomas Luiten.

Een Velduil werd op 10 okt opgestoten uit de duinen bij Klein Valkenisse (AvG) – het is pas de tweede waarneming op Walcheren dit jaar. Overtrekkende Grote Piepers werden op 10 okt (MP) en 11 okt (2 ex, TL) opgemerkt vanaf De Nolle. Eén van de hoogtepunten van de week was een Siberische Boompieper op 11 okt langs De Nolle en die gedocumenteerd werd met een geluidsopname (TL).

Siberische Boompieper, trektelpost Nolledijk, 11 oktober 2015. Geluidsopname: Thomas Luiten.

Grote Pieper, trektelpost Nolledijk, 11 oktober 2015. Geluidsopname: Thomas Luiten.

Beflijsters verschenen op 7 okt op de Vierhoogten (Ger Bijster), op 9 okt bij Dishoek (TL, JK) en op 11 okt bij Aagtekerke (2 ex, CB). Een eerste-winter Sperwergrasmus liet zich op 9 okt zien en horen langs het Puinpad bij Westkapelle (JK, DE). Een niet-jaarlijkse gast op Walcheren is de Grauwe Klauwier die op 9 okt werd ontdekt in de Dishoekse duinen (JG).

Grauwe Klauwier, Dishoek, 9okt2015, TL

Eerste winter Grauwe Klauwier, Dishoek, 9 oktober 2015. Foto: Thomas Luiten.

Twee Buidelmezen vlogen op 10 okt samen naar noord over opslagterrein Erika (PB, MP, TL). Zes Baardmannetjes verbleven op 11 okt in een rietkraag langs het Noordervroon (PM). Een Europese Kanarie trok op 5 okt zuidwaarts over opslagterrein Erika (RS). Kruisbekken werden gezien bij Dishoek op 9 okt (4 ex, MP), bij De Nolle op 11 okt (TL) en in Oranjezon op 11 okt (6 ex, RJ/PR).

IJsgorzen trokken op 10 okt (PB, TL, MP) en 11 okt (2 ex, TL) langs De Nolle. Er werden twee Dwerggorzen opgemerkt: op 10 okt bij opslagterrein Erika (CB, JK) en op 11 okt langs trektelpost De Nolle (TL). Beide waarnemingen betroffen overvliegende vogels die dankzij geluidsopnameapparatuur ‘hard’ konden worden gemaakt.

Dwerggors, opslagterrein Erika – Westkapelle, 10 oktober 2015. Geluidsopname: Corstiaan Beeke.

Dwerggors, trektelpost Nolledijk, 11 oktober 2015. Geluidsopname: Thomas Luiten.

Zwarkopmeeuw - 09102015 - zeedijk WK - Pim Wolf

Met olie besmeurde Zwartkopmeeuw op de zeedijk van Westkapelle, 9 oktober 2015 (foto Pim Wolf). Op 6 oktober kwamen voor de kust van Zeebrugge (B) twee vrachtschepen met elkaar in botsing, waardoor dagenlang een grote hoeveelheid olie voor de Zeeuwse kust dreef. Een deel van de olie spoelde later aan op onder andere Walcherse kust. Het gevolg was dat een honderden vogels, vooral meeuwen, met olie werden besmeurd.

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Ger Bijster, Jos Boot (JB), Dirk Eijkemans (DE), Arjen van Gilst (AvG), Jan Goedbloed (JG), Roger Joos (RJ), Z. Locht, Jaap Kolijn (JK), Sander Lilipaly (SL), Thomas Luiten (TL), Peter Meininger (PM), Mayro Pattikawa (MP), Han Reijnhoudt (HR), Peter Roelse (PR), Kris De Rouck (KDR), Rob Sponselee (RS), Pim Wolf (PW).