Begin mei is het op Walcheren altijd spannend vogels kijken: statistisch gezien is de kans om in deze tijd van het jaar een dwaalgast te treffen immers het grootst. Dagelijks werd er stevig ‘gevogeld’, wat een reeks aan schaarse en zeldzame soorten opleverde. Zonder twijfel het hoogtepunt van deze week was het 2e-kj mannetje Citroenkwikstaart in het Noordervroon bij Westkapelle, die in de middag van 7 mei ontdekt werd door Jos Tramper en zich tot in de avond door een 30-tal waarnemers liet bewonderen. Een verhaal met details over de ontdekking is hier te lezen. Hieronder een verslag van de andere meest bijzondere waarnemingen.

Citroenkwikstaart, Westkapelle, 7 mei 2015, Piet de Poorter foto2

Citroenkwikstaart, 2e-kj mannetje, Noordervroon – Westkapelle, 7 mei 2015. Foto: Piet de Poorter.

Een adulte witte fase Sneeuwgans koerste op 8 mei in zuidwestelijke richting over de zeedijk van Westkapelle (PB, TL). Frappant was dat ruim tien uur later, omstreeks 20.30 uur, waarschijnlijk dezelfde Sneeuwgans over de Zandvoortweg vloog (TL, PB, CB). De hele week bevond een mannetje Zomertaling zich in het Zandvoortweggebied (div.). Purperreigers op doortrek werden onderschept op 4 mei in Welzinge (JW), op 5 mei langs de Zandvoortweg (SL) en op 8 mei in Oranjezon (MK) en langs de boulevard van Vlissingen (TL). Een Grote Zilverreiger flapte op 7 mei naar noordoost over het Noordervroon (HR). Een drietal Kwakken dat in de avond van 10 mei over Klarenbeek vloog, heeft wellicht betrekking op de vogels van Toorenvliedt (KL).

De eerste Wespendief voor dit jaar vloog op 8 mei over Werendyke, Zoutelande (TL). Een Zwarte Wouw werd op 8 mei gemeld, westwaarts vliegend boven Brigdamme, Middelburg (TM). Een Visarend die op 4 mei langs de Rammekenshoek trok (JW), werd kort daarna ook opgepikt in Vlissingen-Oost (SL) en Arnemuiden (MK). Er waren tien waarnemingen van Boomvalken. Langs de Vlissingse boulevard trokken op 8 mei een tweetal Smellekens (TL, PB).

Wespendief, ad vrouw, Werendijke, 10 mei 2015, Thomas Luiten

Wespendief, adult vrouwtje, Werendyke – Zoutelande, 10 mei 2015. Foto: Thomas Luiten.

Een paartje Steltkluten heeft zich nu definitief gevestigd in het Zandvoortweggebied. Afwisselend bezetten zowel het mannetje als het vrouwtje een nest in het noordelijke deel van het Zandvoortweggebied. Vooralsnog is er minder succes voor het paartje Strandplevier dat vorige week in het Noordervroon bij Westkapelle verbleef: op 4 mei werd daar alleen nog het mannetje gezien (PB, TL) en nadien ontbreken waarnemingen. Vier overvliegende Morinelplevieren werden op 9 mei gemeld over Moesbosch, Koudekerke (ES). Bosruiters pleisterden in het Zandvoortweggebied (max. 3  ex op 4 en 10 mei), in het Noordervroon (max. 3 ex  op 4 mei) en langs de Van ’t Hoffweg op 9 mei (PB, TL). Dagelijks bevonden zich langs de Zandvoortweg Temmincks Strandlopers; het aantal liep op tot 14 vogels op 8 mei (CB). Op 9 mei scharrelde een exemplaar in het Noordervroon (CB). In dezelfde gebieden waren ook Kleine Strandlopers aanwezig: in het Noordervroon op 8 mei (3 ex) en 9 mei (1) en op 8 en 9 mei één ex in het Zandvoortweggebied (div. waarnemers).

Temmincks Strandloper, Zandvoortweg, 8 mei 2015, Corine Oste

Temmincks Strandloper, Zandvoortweggebied – Middelburg, 8 mei 2015. Foto: Corine Oste.

Uitzonderlijk was de waarneming van een groep van zeven Middelste Jagers langs de boulevard van Vlissingen op 8 mei (TL, PB). De vogels vlogen aan het einde van de middag vanuit oostelijke richting over de Westerschelde en verdwenen de Noordzee op. In Nederland zijn slechts een handjevol dergelijke waarnemingen van groepen jagers op trek in het voorjaar; voor Walcheren is het de tweede waarneming van deze soort in mei. Een 2e-kj Geelpootmeeuw stond op 4 mei in het Noordervroon (TL, PB). Ongebruikelijk voor de tijd van het jaar was de zomerkleed Zeekoet die op 4 mei langs Westkapelle vloog (TL, PB).

Middelste Jagers, Vlissingen, 8 mei 2015, Thomas Luiten

Middelste Jagers, Vlissingen, 8 mei 2015. Foto: Thomas Luiten.

Wielewalen zongen op 4 mei bij Breezand, Vrouwenpolder (PW) en op het Zilveren Schor langs het Veerse Meer (MK). Zingende Vuurgoudhaantjes werden opgemerkt in het Vroonbos bij Westkapelle op 4 mei (PB, TL) en bij het opslagterrein van Westkapelle op 5 mei (TL).  In het Oranjebosch lijkt momenteel een Boomklever aan het broeden: op 4 mei werd de boom gevonden waarin zich vermoedelijk het nest bevindt (PB, TL). Groepen Engelse Kwikstaarten werden bijna dagelijks gezien in het Noordervroon; op 4 mei werden langs de zeedijk 67 ex geteld, verdeeld over meerdere groepen (TL, PB). Het grootste deel daarvan vertrok in zuidwestelijke richting de zee op: naar Engeland? Rouwkwikstaarten verschenen in het Noordervroon op 4 mei (TL, PB), 7 mei (MK e.a.) en 10 mei (TL); van 8 t/m 10 mei verbleef een exemplaar op de Vierhoogten bij Oostkapelle (JW e.a.).

Engelse Kwikstaarten, Westkapelle, 4 mei 2015, Thomas Luiten foto2

Engelse Kwikstaarten, Westkapelle, 4 mei 2015. Foto: Thomas Luiten.

Beflijsters werden waargenomen in Oranjezon op 4 mei (MG, IW) en langs de Westkapelse zeedijk op 8 mei (RS). Opmerkelijk waren de waarnemingen van Appelvinken: op 5 mei vloog er eentje zuidwaarts langs Dishoek (PM) en op 8 mei landde een exemplaar in het Vroonbos bij Westkapelle (TL, PB). Een mannetje Geelgors was op 8 mei kort aanwezig op de Vierhoogten, Oostkapelle (JW). Er was een melding van een vrouwtje Ortolaan dat in de avond van 7 mei kort ter plaatse was in het Noordervroon, in dezelfde plas als de Citroenkwikstaart (Gerwin van de Maat).

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB),Marc Goedbloed (MG), Marcel Klootwijk (MK), Karel Leeftink (KL), Sander Lilipaly (SL), Thomas Luiten (TL), Gerwin van de Maat, Peter Meininger (PM), Theo Muusse (TM), Han Reijnhoudt (HR), Erik Sanders (ES), Jaco Walhout (JW), Izak Weststrate (IW), Pim Wolf (PW).

Citroenkwikstaart 4 Noordervroon 07052015 Corstiaan Beeke

Citroenkwikstaart, 2e-kj mannetje, Noordervroon – Westkapelle, 7 mei 2015. Foto: Corstiaan Beeke.