Opmerkelijk was de Kwartel die op 4 juli werd opgestoten uit een akker langs de Rijnsburgseweg, Oostkapelle (DW). Vier vrouwtjes Zomertalingen zwommen op 1 juli langs de Zandvoortweg (JW). Geregeld werden boven Middelburg en omgeving overvliegende Kwakken gezien, behorend tot een inmiddels standvastige populatie die zich vooral ophoudt in Toorenvliedt, Ter Hooge en Gapinge. Een Grote Zilverreiger flapte op 4 juli naar zuidwest langs telpost Nolledijk (PB, TL).

Wespendieven vlogen op 1 juli over Oranjezon (JW) en op 1 en 3 juli over Dishoek (AvG, PW). Uitzonderlijk vanwege de tijd van het jaar was de waarneming van een vrouwtje Roodpootvalk dat op 1 juli zuidwaarts vloog over de begraafplaats van Westkapelle (PW). Van deze soort is slechts één eerdere juli-waarneming op Walcheren.

Witgat, Zandvoortweg, 29 juni 2009, Thomas Luiten

Uit de oude doos: Witgatje, Zandvoortweg, 29 juni 2009. Foto: Thomas Luiten.

Een winterkleed Krombekstrandloper foerageerde op 5 juli in het Noordervroon (PW). Adulte Bosruiters trekken weer volop door; bijna dagelijks verbleven vogels in het Zandvoortweggebied (6 op 4 juli, CB) en het Noordervroon (11 ex op 4 juli, CB/PR). Dat geldt ook voor Witgatjes, met een maximum van 18 ex in het Noordervroon op 4 juli (CB). In Oranjezon werd op 1 juli een Houtsnip waargenomen (KL). De eerste juveniele Geelpootmeeuwen werden opgemerkt bij Westkapelle op 3 juli (PW), 4 juli (CB, PW) en 5 juli (TL); op 4 juli vlogen twee ex langs telpost Nolledijk (TL, PB).

Geelpootmeeuw zeedijk WK 04072015 Corstiaan Beeke

Juveniele Geelpootmeeuw, zeedijk Westkapelle, 4 juli 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

IJsvogels verschenen bij Arnestein, Middelburg, op 30 juni (JW), in de Rammekenshoek op 1 juli (BV), in de Westkapelse kreek (div. data, FA/JB/TL), bij Westhove op 2 juli (KL) en in het Noordervroon op 4 juli (CB). In de Westkapelse kreek en in de Rammekenshoek lijken deze zomer territoria aanwezig. Bijeneters werden in de middag van 3 juli gezien boven Dishoek: eerst vier ex naar noord, kort daarna maar liefst zeven ex naar oost (JG). Een Wielewaal zong op 1 juli in de kuststrook bij Dishoek (JG). Drie Appelvinken vlogen op 5 juli over de Campveerse Toren (MB).

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Jos Boot (JB), Matthijs Broere (MB), Arjen van Gilst (AvG), Jan Goedbloed (JG), Karel Leeftink (KL), Thomas Luiten (TL), Peter Roelse (PR), Dennis van de Waart (DW), Jaco Walhout (JW), Barbara Voogt (BV), Pim Wolf (PW).