Bijzonder was het adulte mannetje IJseend dat vanaf 7 nov langs de Westkapelse zeedijk verbleef (div.). De vogel was plaatstrouw bij de paalhoofden langs het zuidelijke deel van de zeedijk. De laatste waarneming van een pleisterende IJseend op Walcheren dateert van februari 2005 (twee ex op het Veerse Meer). De adulte Roodhalsgans die op 18 en 19 okt werd gezien langs de Oude Veerseweg bij Middelburg was daar ook op 3 nov nog aanwezig (PB). Een Noordse Stormvogel vloog op 8 nov langs Westkapelle (ES, TK). Niet minder dan 12 Grote Zilverreigers werden op 8 nov geteld op de slaapplaats in de Pietkreek (PBo). Op 9 nov vlogen Grote Zilverreigers langs De Nolle (twee, TL) en over West-Souburg (RS). Er werden vijf Smellekens gemeld; opmerkelijk was het ontbreken van de Blauwe Kiekendief.

_MG_8887 kopie795

Adult mannetje IJseend, zeedijk Westkapelle, 9 november 2014. Foto: Thomas Luiten.

Een ander hoogtepunt was de winterkleed Morinelplevier die op 9 nov in gezelschap van Goudplevieren in het Noordervroon bij Westkapelle verbleef (CB e.a.). Ongetwijfeld dezelfde vogel werd daar op 27 okt al gezien. Driemaal eerder was er op Walcheren een novemberwaarneming: op 7 nov 2004 langs De Nolle, op 4 en 5 nov 2005 op de akkers ten oosten van Westkapelle en op 14 nov 2011 eveneens in het Noordervroon; steeds in een groep Goudplevieren.

Bijna dagelijks verbleven Rosse Franjepoten langs de Walcherse kust: op 3 nov twee ex ter plaatse langs de zeedijk van Westkapelle (PP), op 4 nov drie ex samen met een eerste winter Grauwe Franjepoot ter plaatse langs de Oranjedijk, Vlissingen (RS, GD e.a.), op 5 nov bij het Zuiderhoofd, Westkapelle (FA e.a.), op 7 nov langs de zeedijk van Westkapelle (MB), op 8 nov vijf vogels naar zuidwest langs de zeedijk van Westkapelle (CB, PB, TL) en op zowel 8 als 9 nov twee ex ter plaatse in het Noordervroon, Westkapelle (div.). De Grauwe Franjepoot is pas de tweede novemberwaarneming voor Walcheren; van 17 t/m 21 nov 2013 verbleef een exemplaar langs de Zandvoortweg.

Rosse Franje, Oranjedijk, 4nov2014, Pim Wolf

Rosse Franjepoot, Uncle Beach – Vlissingen, 4 november 2014. Foto: Pim Wolf.

Grauwe en Rosse Franjepoot - Vlissingen - 4 nov 2014 - CB

Rosse en Grauwe Franjepoot, Uncle Beach – Vlissingen, 4 november 2014. Foto: Corstiaan Beeke.

Gr en Rosse Franje, Oranjedijk, 4nov2014, Pim Wolf

Rosse en Grauwe Franjepoot, Uncle Beach – Vlissingen, 4 november 2014. Foto: Pim Wolf.

Grauwe Franjepoot3-Vlissingen-04112014-CB

Eerste winter Grauwe Franjepoot, Uncle Beach – Vlissingen, 4 november 2014. Foto: Corstiaan Beeke.

Grauwe Franje, Oranjedijk, 4nov2014, Pim Wolf

Eerste winter Grauwe Franjepoot, Uncle Beach – Vlissingen, 4 november 2014. Foto: Pim Wolf.

Opmerkelijk waren de 28 Kemphanen die op 9 nov langs De Nolle trokken (TL). Er waren drie waarnemingen van Houtsnippen. Drie Bokjes werden op 5 nov opgestoten uit het schor in de Sloehaven, Ritthem (JW). Pontische Meeuwen werden bijna elke dag gezien op de zeedijk of in het Vroon bij Westkapelle (max. drie op 4 nov, PW), evenals Geelpootmeeuwen (max. zeven op 9 nov, CB/TL). Juveniele Middelste Jagers verschenen langs de Westkapelse zeedijk op 7 nov (PW), 8 nov (twee, PB/TL) en 9 nov (PW). Op 7 nov werd daar ook een Kleine Jager gezien (PM, PW) en op 8 nov passeerde een Grote Jager (TL). Buitenkansjes waren de waarnemingen van Kleine Alken op 6 nov bij Westkapelle: een vogel die in zuidelijke richting langs het Noorderhoofd vloog (PW) kon vanuit de Westkaap opgepikt worden (MH, MB). Een ander ex werd kort daarvoor gefotografeerd bij het Zuiderhoofd (Piet Andeweg).

06112014 079 kopie795

Kleine Alk, Zuiderhoofd – Westkapelle, 6 november 2014. Foto: Piet Andeweg.

Een Velduil flapte op 6 nov richting zuidwest langs Zoutelande (JH); op 9 nov was er één ter plaatse in het Noordervroon (Franse waarnemers). Spannend was de waarneming van een Gierzwaluw bij Domburg op 8 nov (Dominique Bauwens), waarbij het maar de vraag is of Vale Gierzwaluw, die de afgelopen week op meerdere plaatsen in NW-Europa opdoken, werd uitgesloten. Grote Piepers werden opgemerkt bij het schor in de Sloehaven, Ritthem, op 5 nov (JW) en langstrekkend bij De Nolle op 9 nov (TL).

Een laat vrouwtje Beflijster foerageerde op 8 nov bij de Spuikom van Ritthem (AO). De laatste Tapuiten werden gezien op de Westkapelse zeedijk (twee ex, t/m 9 nov), op de Oranjedijk, Vlissingen, op 4 nov (RS) en op de Veerse Dam op 9 nov (JW). Een Tjiftjaf met alle uiterlijke kenmerken van Siberische Tjiftjaf (P.c. tristis) scharrelde op 5 nov op de begraafplaats van Westkapelle (PW). Tegelijkertijd waren daar ook twee Bladkoningen aanwezig (PW e.a.).

_MG_9010 kopie795

Tapuit, zeedijk Westkapelle, 9 november 2014. Foto: Thomas Luiten.

Vier Baardmannetjes scharrelden op 4 nov langs de Oostkreek van Westkapelle (PM). Een groep van tien Kruisbekken trok op 8 nov langs De Nolle (PM). Geelgorzen vlogen over de Sloehaven op 5 nov (JW) en langs De Nolle op 9 nov (TL). Vanaf De Nolle werden op 8 nov (PM) en 9 nov (TL) ook trekkende IJsgorzen opgemerkt. Op 7 nov (HR) en 8 nov (CB, TL) was een Sneeuwgors aanwezig op de zeedijk van Westkapelle.

_MG_5254 795

Sneeuwgors, zeedijk Westkapelle, 8 november 2014. Foto: Corstiaan Beeke.

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Matthijs Broere (MB), Gido Davidse (GD), Jan Hengst (JH), Mark Hoekstein (MH), Tobi Koppejan (TK), Thomas Luiten (TL), Peter Meininger (PM), Arjan Ovaa (AO), Piet de Poorter (PP), Han Reijnhoudt (HR), Erik Sanders (ES), Rob Sponselee (RS), Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW).

 

Share