Het koude winterweer van de vorige week hield niet lang stand. In de dagen voorafgaand aan de jaarwisseling steeg de temperatuur naar normale waarden voor de tijd van het jaar: ’s nachts lokaal lichte vorst, overdag meestal enkele graden boven nul, soms iets daarboven. Op sommige dagen was het winderig. Langdurig koud winterweer lijkt voorlopig ook niet aan de orde. Op vogelgebied was het allesbehalve saai; met de start van het nieuwe jaar trokken veel Walcherse vogelaars er met frisse moed op uit, wat resulteerde in een mooie reeks waarnemingen.

Her en der, vooral in de omgeving van de Sint Laurense Weihoek, verbleven groepjes Kleine Zwanen, in grootte variërend tot 26 exemplaren (29 dec bij Buttinge, JL/JK/CB). Een kandidaat Groenlandse Kolgans werd op 31 dec gefotografeerd langs de Zandvoortweg (JW); het is in elk geval niet dezelfde vogel als die van 20-22 december daar verbleef. Vijf Grote Zee-eenden vlogen op 30 dec langs Westkapelle (PW, MPe, PR). Grote Zaagbekken zijn in zachte winters schaarse verschijningen op Walcheren; op 4 jan dobberde een vrouwtje op het Veerse Meer bij Oostwatering, Veere (JW).

Bijna dagelijks werd een Parelduiker gezien op het Veerse Meer ter hoogte van de jachthaven Oostwatering. Een Kuifduiker zwom deze week op het Veerse Meer langs de Veerse Dam (div. waarnemers). Verspreid over het eiland waren zo’n 30 meldingen van Kleine Zilverreigers. Grote Zilverreigers werden gezien in de omgeving van Arnemuiden op 29 dec (CB, JK) en 2 jan (JW, BR), in de Pietkreek op 29 dec (PW), langs de N57 bij Sint Laurens op 30 dec (CB) en 2 jan (RJ), in de Vliegveldkreek  op 1 jan (IW) en langs de Meinersweg op 2 jan (TL, PB). Diverse keren werd een Lepelaar gezien in de omgeving van de Sint Laurense Weihoek (div. waarnemers). Een adult winterkleed Kuifaalscholver die op 1 jan langs de Westkapelse zeedijk vloog, werd gefotografeerd (JW).

Een eerste winter Bruine Kiekendief jaagde op 1 jan in het Zandvoortweggebied (MK, PW). In totaal waren er tien waarnemingen van Haviken. Slechtvalken werden zo’n 40 keer gemeld, maar in totaal gaat het om tenminste acht individuen.

Slechtvalk Vroon 29 dec 2014 PP kopie795

Eerste winter vrouw Slechtvalk, Westkapelle, 29 december 2014. Foto: Piet de Poorter.

In het Zandvoortweggebied is het momenteel spannend: dankzij de zachte winter herbergen de graslanden duizenden Kieviten en Goudplevieren en tientallen Kemphanen; van de laatste werden op 29 dec 85 vogels geteld (JL, CB). Op de hoogwatervluchtplaats op de Oranjedijk bij Vlissingen werden op 4 jan 355 Drieteenstrandlopers en geteld (TL), met daartussen op 2 jan (JW) en 4 jan (TL) 28 Bontbekplevieren.

Winterse Grutto’s waren aanwezig in het Noordervroon van 29 dec t/m 1 jan (PW e.a.), op de Haringvreter op 29 dec (CB, JL, JK) en in het Zandvoortweggebied op 2 jan (CB, JK, PB, TL). Groenpootruiters werden gezien bij Buttinge op 30 dec (MP, PR), in de Oude Veerseweg op 30 dec (twee, RS), bij Aagtekerke op 4 jan (JB) en langs de Oostelijke Bermweg, Ritthem, op 4 jan (drie, JG/AB). Witgatjes werden op zo’n 15 locaties gemeld, waaronder drie ex op 3 jan in de Domburgsche Watergang bij Aagtekerke (CB). Er werden zo’n tien Houtsnippen gemeld, waaronder vier ex op 4 jan in de duinen bij Dishoek (AvG). Bijna elke winter zijn in het schorrengebied bij Rammekens Bokjes te vinden; op 2 jan werden er niet minder dan 12 vogels geteld (JW). Ook verblijven er tientallen Watersnippen (max. 110 ex op 4 jan, TL).

Verschillende juveniele Middelste Jagers hangen nog rond de Walcherse kust: op 29 en 30 dec bij Westkapelle (PW) en op 3 jan in de Sloehaven (PR); een dood exemplaar lag op 30 dec op het strand bij Vlissingen (M. van Soest). Pontische Meeuwen stonden bijna dagelijks in het Noordervroon met o.a. drie ex op 31 dec (PW) en 2 jan (TL, PB). Dit ook de dé plek voor Geelpootmeeuwen: op 31 dec waren vier vogels aanwezig (PW).

Pont Wk 31dec2014 CB

Eerste winter Pontische Meeuw, Westkapelle, 31 december 2014. Foto: Corstiaan Beeke.

Op ruim 20 plaatsen werden IJsvogels gemeld. Eén à twee Oeverpiepers ‘voor de jaarlijst’ konden worden gevonden in de Sloehaven. Een Waterpieper scharrelde op 30 dec langs de Ossenbergweg bij Grijpskerke (TL). Twee Roodborsttapuiten verblijven langs de Westkapelse zeedijk. Grote Gele Kwikstaarten, Vuurgoudhaantjes en overwinterende Tjiftjaffen werden elk op vijf locaties opgemerkt.

Verrassend was de verschijning van een Pestvogel bij de manege van Westkapelle op 29 dec (FA); de tweede waarneming op Walcheren deze winter. Een Noordse Kauw was op 30 dec aanwezig in een groep Kauwen langs de Polredijk bij Vrouwenpolder (RS). Traditiegetrouw verblijft in Buiten de Veste in Veere een groep Appelvinken; op 4 jan werden er zeven geteld (CB, JK). In een groep Veldleeuweriken langs de Stenen Kruisweg, Buttinge, werden op 1 jan twee IJsgorzen opgemerkt (MK, PW). Een groep van maximaal elf Sneeuwgorzen verblijft nog steeds op de Westelijke Sloehavendam bij Ritthem.

IMG_8425 kopie vwg

Sneeuwgors, Ritthem, 31 december 2014. Foto: Corine Oste.

IMG_8353 kopie795

Sneeuwgors, Ritthem, 31 december 2014. Foto: Corine Oste.

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Angelique Belfroid (AB), Jos Boot (JB), Jan Goedbloed (JG), Roger Joos (RJ), Marcel Klootwijk (MK), Jaap Kolijn (JK), Johannes Luiten (JL), Thomas Luiten (TL), Marten Peene (MPe), Peter Roelse (PR), Bart de Ruiter (BR), Joop Scheijbeler (JS), Rob Sponselee (RS), Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW).