De vijf Casarca’s langs de Oranjepolderseweg bij Arnemuiden bleven daar tot en met in elk geval 28 dec (BdR). De hele week verbleef een vrouwtje Grote Zaagbek in de noordwesthoek van het Veerse Meer (div.).

Twee eerste winter IJsduikers waren de hele week te bewonderen langs de binnenzijde van de Veerse Dam. Op 1 jan dook een exemplaar op in de kreek van Westkapelle (gevonden door Remco Ploeg), eveneens een jonge vogel die zich bovendien prachtig liet fotograferen. Roodhalsfuten werden gemeld langs de Veerse Dam op 28 en 29 dec (div.) en langs de Westkapelse zeedijk op 3 jan (MK). Maximaal drie Kuifduikers waren aanwezig langs de Veerse Dam (div.). De Vliegveldkreek herbergde deze week vier Lepelaars. Ongeveer 15 Grote Zilverreigers werden gemeld, vooral in de buurt van het Veerse Meer.

IJsduiker, kreek Wkap, 3jan2015, PvT

IJsduiker, kreek Westkapelle, 3 januari 2015. Foto: Paul van Tuil.

Er waren zeven waarnemingen van Blauwe Kiekendieven (div.) en twee van Bruine Kiekendieven: op 28 dec in het Noordervroon (PW, GN) en op 2 jan bij Arnemuiden (PB). Op 2 jan werd een Smelleken gezien langs de Oranjepolderseweg bij Arnemuiden (BW).

Het Zandvoortweggebied is het toneel van duizenden overwinterende watervogels; op 2 jan werden daar 330 Kemphanen geteld (PW) en op 31 dec stond daar een Grutto (SL). Bijna dagelijks werd de overwinterende Regenwulp gezien bij het Zuiderstrand, Westkapelle (PW e.a.). Bokjes werden gevonden in de Sloehaven op 2 jan (MP, PR) en 3 jan (2 ex, JW). Er werden twee Oeverlopers gezien: langs het Kanaal door Walcheren (JW) en in de Vliegveldkreek (MR), beide op 2 jan. Hoge aantallen Pontische Meeuwen werden geteld in het Noordervroon op 29 dec (8 ex, PW), 31 dec (8 ex, PW) en 3 jan (12 ex, CB/MK). Ook stonden daar veel Geelpootmeeuwen, zoals op 31 dec (18 ex, PW) en 3 jan (10 ex, CB).

De Steenuil van de Molendijk, Nieuw en St. Joosland, werd daar gehoord op 2 jan (PR, MP). Er waren vijf meldingen van Vuurgoudhaantjes. Verrassend was de vondst van een Klapekster bij Ter Hooge, Middelburg, op 28 dec door Edward Mijnsbergen. Nadien werd de vogel daar dagelijks gezien, maar was hij niet altijd gemakkelijk te vinden. Er is slechts één eerdere waarneming in de periode dec t/m feb bekend (een trekker langs de Nolle op 1 dec 1991) dus vermoedelijk is dit pas de eerste overwinteraar op Walcheren.

Een Appelvink werd op 2 jan gezien in het Oranjebosch, Oostkapelle (MP). Nog steeds verbleef een enkele Sneeuwgors op de Westelijke Sloehavendam bij Ritthem (div.).

IJsduiker - Kreek Westkapelle - 02012016 - Corine Osté

IJsduiker, kreek Westkapelle, 2 januari 2015. Foto: Corine Osté.

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Marcel Klootwijk (MK), Edward Mijnsbergen, Griet Nijs (GN), Marten Peene (MP), Peter Roelse (PR), Bart de Ruiter (BdR), Remco Ploeg, Martijn Renders (MR), Jaco Walhout (JW), Bert Wetsteijn (BW), Pim Wolf (PW) en anderen.