Een Kwartel riep op 31 juli langs de Tiendehofweg bij Meliskerke (JB, PW). De hele week zwom een juveniele Zomertaling in het Noordervroon (div. waarnemers). Een overvliegende Zwarte Wouw werd op 28 juli gemeld boven het Oranjebosch, Oostkapelle (RR). Zomerwaarnemingen van deze soort zijn zeldzaam. Op 2 aug trok een Wespendief westwaarts over Koudekerke (ES).

Drie Zwarte Ooievaars vlogen op 1 aug langs de Nolledijk (RT) en hingen daarna ruim een uur rond nabij Dishoek/Groot-Valkenisse, waar ze door een handjevol waarnemers nog werden gezien. Een dag later, 2 aug, flapte een solo exemplaar over Lammerenburg, Vlissingen (DW, PP). Ook leuk waren de vier Purperreigers die op 1 aug in gezelschap van 11 Blauwe Reigers naar zuidwest langs de Nolledijk trokken (RT).

uit de oude doos, Zwarte Ooievaars, Westkapelle, 12 aug 2012, Thomas Luiten

Uit de oude doos: Zwarte Ooievaars, Westkapelle, 12 augustus 2012. Foto: Thomas Luiten.

Een vrouwtje Strandplevier was van 27 t/m 29 juli aanwezig in het Noordervroon bij Westkapelle (div. waarnemers). Bijna dagelijks verbleven daar 1-2 Bosruiters, Kleine Strandlopers (max. 7 op 27 juli) en Krombekstrandlopers (max. 3 op 27 juli) en op 1 aug verscheen daar een adulte, naar winterkleed ruiende Grauwe Franjepoot (PW e.a.). De vogel bleef daar tot en met 3 aug. Dit was pas de zesde adulte Grauwe Franjepoot voor Walcheren.

uit de oude doos, Grauwe Franjepoot, Westkapelle, 12 aug 2012, Kris de Rouck

Uit de oude doos: adulte Grauwe Franjepoot, Noordervroon – Westkapelle, 12 augustus 2012. Foto: Kris De Rouck.

Een adulte Kleine Jager, twee Dwergmeeuwen en drie Zwarte Sterns trokken op 27 juli langs de zeedijk van Westkapelle (MK, PW). In het Noordervroon en langs de zeedijk werden dagelijks Geelpootmeeuwen gezien, o.a. 3 juv ex op 27 juli (MK).

Een zomerse Rouwkwikstaart werd op 30 juli gemeld langs de Slotdreef bij Aagtekerke (JS). Langs de Nolledijk trok op 31 juli een Wielewaal naar zuid (PW).

Zomertortel, Puinpad Wk 29 juli 2015, Piet de Poorter

Zomertortel, Puinpad – Westkapelle, 29 juli 2015. Foto: Piet de Poorter.

Waarnemers: Jos Boot (JB), Jan Jacobs (JJ), Marcel Klootwijk (MK), Piet de Poorter (PP), Rob Remijnse (RR), Erik Sanders (ES), Joop Scheijbeler (JS), Robert van Tiel (RT), Dennis van de Waart (DW), Pim Wolf (PW).