De eerste winter Groenlandse Kolgans die in december enkele dagen in het Zandvoortweggebied werd gezien, werd daar op 28 jan opnieuw opgemerkt door PW en vervolgens door een achttal anderen gezien. De vogel, die zich aangesloten heeft bij een stel Grauwe en Soepganzen, was daar ook nog op 29 jan (AvG, TdO) aanwezig. Een adulte Witbuikrotgans verblijft nog steeds in een groep Rotganzen bij de Spuikom van Ritthem (div. waarnemers). Op 27 jan verscheen een vrouw Nonnetje in het Noordervroon bij Westkapelle (TL), die daar tot en met in elk geval 30 jan aanwezig bleef. Ook in de afgelopen twee jaar verscheen daar halverwege de winter een vrouw Nonnetje, misschien dezelfde?

Groenlandse Kolgans, Zandvoortse, 28 jan 2015, Pim Wolf

Eerste winter Groenlandse Kolgans, Zandvoortweg, 28 januari 2015. Foto: Pim Wolf.

Tot en met in elk geval 27 jan bevond een adulte Kuifaalscholver zich in de Sloehaven (div. waarnemers). De enige Grote Zilverreiger van deze week werd gemeld bij Arnemuiden op 30 jan (BdR). In het Zandvoortweggebied verbleef deze week een Lepelaar (div. waarnemers). Een Blauwe Kiekendief, opmerkelijk schaars deze winter, vloog op 1 feb langs Koudekerke (PdK).

_MG_6622 kope795

Mannetje Sperwer, Vlissingen, 31 januari 2015. Foto: Jaap Kolijn.

Groepen Bontbekplevieren verbleven op de Haringvreter op 27 jan (27, PW), op het strand van Oranjezon op 27 jan (27, MK/RJ) en bij de buitenhaven van Vlissingen op 1 feb (21, MP). Een Bokje werd op 27 jan opgestoten uit het Doorndal in Oranjezon (MK, RJ). Een overwinterende Oeverloper werd op verschillende dagen gezien in de buitenhaven van Vlissingen (div. waarnemers). In het Zandvoortweggebied woont een grote groep Kemphanen; hoge aantallen werden er geteld op 30 jan (119, PW) en 31 jan (130, TL).

Bontbekplevieren Roger Joos kopie1

Bontbekplevieren, strand Oranjezon, 27 januari 2015. Foto: Roger Joos.

Bijna dagelijks stonden Geelpootmeeuwen in het Noordervroon, met een maximum van vier vogels op 1 feb (CB). Op 28 jan (PW) en 1 feb (CB) werden daar Pontische Meeuwen gezien. Zwartkopmeeuwen werden waargenomen bij Vebenabos op 28 jan (PW), in de Sloehaven op 30 jan (CB) en in het Nollebos op 1 feb (TE).

IJsvogel Vlissingen 30012015 Corstiaan Beeke

Vrouwtje IJsvogel, Ritthem, 30 januari 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 29 jan werd een Boomklever gemeld bij kasteel Westhove, Oostkapelle (RG). De verrassing van de week was het nieuws van een overwinterende eerste-winter Roze Spreeuw in het centrum van Vlissingen. Op 30 jan liet de vogel zich door enkele vogelaars van dichtbij bekijken in een tuin langs de Glacisstraat. De kans om de vogel te zien lijkt in die omgeving het grootst, vooral halverwege de ochtend (10.00 uur). In de komende week verschijnt op deze site een verhaaltje met de ins en outs van de ontdekking. Tenslotte de ‘longstayers’ Sneeuwgorzen op de Westelijke Sloehavendam bij Ritthem: deze week werden maximaal tien vogels gezien.

_MG_2687 kopie795

Eerste winter Roze Spreeuw, Vlissingen, 31 januari 2015. Foto: Thomas Luiten.

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Tamara Erwich (TE), Rienk Geene (RG), Arjen van Gilst (AvG), Piet de Keuning (PdK), Marcel Klootwijk (MK), Thomas Luiten (TL), Tijmen den Ottelander (TdO), Mayro Pattikawa (MP), Roger Joos (RJ), Bart de Ruiter (BdR), Pim Wolf (PW).