Na het duo op 20 jan, dat slechts één dag op Walcheren bleef, dook op 26 jan opnieuw een Roodhalsgans op langs de Zandvoortweg (MB, TB e.a.). Vermoedelijk dezelfde vogel werd op 27 jan (RS, JW) en 29 jan (MA) gezien langs de Oude Veerseweg. Zes Casarca’s waren de hele week te vinden op een akker in Welzinge (div.). Lepelaars stonden op 27 en 28 jan in de Vliegveldkreek (3 ex) en op 28 en 30 jan langs de Oude Veerseweg (3 ex) (div.).

Roodhalsgans, Oude Veerse 17jan2016 JW

Roodhalsgans, Oude Veerseweg, 27 januari 2016. Foto: Jaco Walhout.

De Parelduiker die sinds 10 jan in de buitenhaven van Vlissingen verbleef, werd daar alleen op 25 jan nog gezien (MP, TL). De twee IJsduikers langs de Veerse Dam werden bijna dagelijks gemeld, evenals het exemplaar in de Westkapelse kreek. Op 30 jan werd gehoord hoe de vogels van de Veerse Dam naar elkaar riepen – tamelijk uniek in Nederland! Een Roodhalsfuut dobberde sinds 25 jan (TL) langs de strekdam in de Sloehaven. Minimaal drie Kuifduikers verbleven langs de Veerse Dam (div.). Naast in totaal vijf Blauwe Kiekendieven werd er ook een Bruine Kiekendief gemeld: op 25 jan in het Noordervroon bij Westkapelle (RS).

Erg leuk was de herontdekking van de Morinelplevier die op 22 jan bij Meliskerke verbleef (JW): op 27 jan dook de vogel op tussen Goudplevieren langs de Zandvoortweg (JK), waar hij ook op 30 en 31 jan werd gezien (div.). Een fraaie groep van 56 Bontbekplevieren was op 29 jan aanwezig op het strand van Oranjezon (JW).  Een Bokje werd op 27 jan opgestoten langs het Kanaal door Walcheren bij Kleverskerke (JW). De hele week werden enkele Kleine Strandlopers gezien in het Zandvoortweggebied, maximaal vier ex op 28 jan (TL), waar nog steeds een groot aantal Kemphanen verblijft: max. 310 ex op 28 jan (PW). Een overwinterende Oeverloper scharrelde op 25 jan (CB) en 27 jan (JK) in de Vliegveldkreek. De Regenwulp van het Zuiderhoofd, Westkapelle, werd daar meerdere malen gezien.

Regenwulp - Zuiderhoofd Westkapelle - 310012016 - Corstiaan Beeke

Regenwulp, Zuiderhoofd – Westkapelle, 31 januari 2016. Foto: Corstiaan Beeke.

Langs de Westkapelse zeedijk werd op 26 jan een Grote Jager gezien (MK) en verscheen op 30 jan een Middelste Jager (CB, JK). Pontische Meeuwen waren op 28 jan (PW) en 30 jan (3 ex, CB/JK) aanwezig in het Noordervroon.

Waterpiepers werden opgemerkt langs de Oude Veerseweg op 25 jan (TK) en langs de Zandvoortweg op 25 jan (JS) en 27 jan (JW). Naast twee vogels in Oranjezon op 28 en 29 jan (RJ, JW) verscheen op 28 jan een Zwarte Mees in de achtertuin van PM in Paauwenburg, Vlissingen. De Boomklevers van het Oranjebosch (1-2 ex) werden aldaar gemeld op 25 jan (AvG) en 26 jan (MP). In Buiten de Veste werden Appelvinken gezien op 26 jan (4 ex, MK/RJ) en op 29 jan (MA).

Waarnemers: Mario Aspeslagh (MA), Corstiaan Beeke (CB), Mathijs Broere (MB), Tirzah Brusse (TB), Arjen van Gilst (AvG), Roger Joos (RJ), Marcel Klootwijk (MKJ), Jaap Kolijn (JK), Tobi Koppejan (TK), Thomas Luiten (TL), Peter Meininger (PM), Mayro Pattikawa (MP), Joop Scheijbeler (JS), Rob Sponselee (RS), Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW) en anderen.

Oude doos, Velduil Zandvoortse 27 jan 2009 TL

Uit de oude doos: Velduil, Zandvoortweg – Middelburg, 27 januari 2009. Foto: Thomas Luiten.