Nog steeds zwommen deze week twee Zomertalingen in het Noordervroon (div.). Met een stevige westenwind trok op 25 aug de eerste Grauwe Pijlstormvogel van dit jaar langs Westkapelle (SL, JW). Eén à twee Grote Zilverreigers verbleven de hele week in de omgeving van Hoogelande en Meliskerke (div. waarnemers). Op 24 aug trok een vogel langs de Westkapelse zeedijk (PW). Purperreigers op trek werden onderschept op de volgende plaatsen: op 29 aug boven de Verwerijstraat (3 + 1 ex, JW) en boven de Veerse Poort (3 ex, TK), Middelburg, en op 31 aug bij Nieuw en St. Joosland (2 ex, RS), de Mortiere (3 ex, MP) en boven Schellach (2 ex, PR).

In de ochtend van 24 aug trokken niet minder dan vier Visarenden over Walcheren: drie over/langs Westkapelle (CB, MK, JS, PW) en een langs de Meinersweg (TL). Met maar liefst 23 waarnemingen was het een goede week voor overtrekkende Wespendieven (div. waarnemers). Een overtrekkende juveniele Roodpootvalk werd op 30 aug gemeld bij Dishoek (JG).

Wespendief, Erika Westkapelle 30 aug 2015 JW

Juveniele Wespendief, Puinpad – Westkapelle, 30 augustus 2015. Foto: Jaco Walhout.

De groep Morinelplevieren langs de Hollandseweg bij Meliskerke groeide op 24 aug uit tot 14 vogels, die aanwezig bleven tot 28 aug. Op 29 aug waren nog zes vogels aanwezig. In tegenstelling tot de groep van vorig jaar (max. 35 ex waarvan 19 juv) zijn het allemaal adulten: het gevolg van een slecht broedseizoen? Opmerkelijk was de waarneming van een juveniele Steltkluut die op 30 aug in noordelijke richting vloog over Bossenburgh, Vlissingen (PW). Van 24 t/m 28 aug scharrelden twee Temmincks Strandlopers in het Noordervroon (div.). Dagelijks verbleven daar Kleine Strandlopers, met een maximum van 12 ex op 24 aug (CB). Het hoogste aantal Bosruiters daar werd geteld op 27 aug (16, PW).

Morinelplevieren, Meliskerke 28aug2015 TL

Morinelplevieren, Meliskerke 28aug2015 TL foto 2

Morinelplevieren, Hollandseweg – Meliskerke, 28 augustus 2015. Foto’s: Thomas Luiten.

Kleine Jagers werden gezien bij Westkapelle op 24 (CB) en 25 aug (drie, SL/JW). Pontische Meeuwen stonden langs de zeedijk en in het Noordervroon op 26 aug (2 ex) en 27 aug (PW, CB). Op 26 en 27 aug werden daar resp. 11 en 17 Geelpootmeeuwen gedetermineerd (PW). De eerste Draaihals van dit najaar werd op 30 aug gezien op de begraafplaats van Westkapelle (JS).

Koekoek, Wkap begrpl 27aug2015 JS

Juveniele Koekoek, begraafplaats – Westkapelle, 27 augustus 2015. Foto: Joop Scheijbeler.

Een Duinpieper pleisterde op 29 aug in een groep Graspiepers langs de Geschieresweg bij Aagtekerke (CB, PW). Grote groepen pleisterende Paapjes werden opgemerkt langs de Hollandseweg op 28 aug (17 ex, PB e.a.) en langs de Pauluswegeling bij Westkapelle op 29 aug (12 ex, MP). Vroege Vuurgoudhaantjes verschenen bij Joossesweg op 24 aug (Jolanda Wannet) en langs het Puinpad bij Westkapelle op 30 aug (JW). Op 29 aug trok een Ortolaan zuidwaarts over opslagterrein Erika, Westkapelle (TL).

Fitis, Oost Souburg 28aug2015 Corine Oste

Fitis, Ritthem, 28 augustus 2015. Foto: Corine Oste.

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Jan Goedbloed (JG), Marcel Klootwijk (MK), Tobi Koppejan (TK), Sander Lilipaly (SL), Thomas Luiten (TL), Mayro Pattikawa (MP), Peter Roelse (PR), Joop Scheijbeler (JS), Rob Sponselee (RS), Jaco Walhout (JW), Jolanda Wannet, Pim Wolf (PW).