De leukste vondst in de afgelopen week was die van een adulte, ongeringde Roodhalsgans langs de Zandvoortweg op 27 feb (RS). Wellicht is het dezelfde als die op 15 feb werd gefotografeerd langs de Oude Veerseweg en het eiland kennelijk toch niet had verlaten. Tot en met in elk geval  1 maart was de vogel te vinden in een groep Brandganzen langs de Zandvoortweg. Verder was er eigenlijk weinig nieuws; de meeste van de onderstaande soorten werden ook in de voorgaande weken al gezien. Hieronder een opsomming.

IMG_1796 kopie

Roodhalsgans, adult, Zandvoortweg, 27 februari 2015. Foto: Mayro Pattikawa.

Roodhalsgans, 27 feb 2015, Piet de Poorter 795

Roodhalsgans, adult, Zandvoortweg, 27 februari 2015. Foto: Piet de Poorter.

Een Roodhalsfuut werd op 23 en 24 feb gezien langs de Polredijk, Veerse Meer (div.). In het Noordervroon zwom op 26 feb het bekende vrouwtje Nonnetje (PW).

Op 24 feb scharrelde een Oeverloper langs het Veerse Meer bij Oostwatering (JL, TL). Een in 2011 in Polen geringde Pontische Meeuw stond op 23 feb in het Noordervroon (CB). Een oude bekende, want ook in 2012 werd deze kleurring afgelezen op Westkapelle. Andere individuen werden daar gezien op 23 feb (2e-kj) en op 1 maart (adult) (CB).

Slechtvalk, Wk Vroon, 1 maart 2015, Corine Oste 795

Slechtvalk, eerste-winter vrouw, Westkapelle, 1 maart 2015. Foto: Corine Oste.

Naast het bekende territorium langs de Duinbeekseweg, Oostkapelle (o.a. op 23 feb, TK/RG) werd op 23 feb (RG) en 25 feb (PW) ook een Kleine Bonte Specht gezien en gehoord langs de Vroonweg, ten oosten van Oostkapelle. Kennelijk zijn er meer territoria in de Manteling. Een Waterpieper was op 27 feb aanwezig langs de Oude Veerseweg (SL).

De Boomklever van Zeeduin, Oostkapelle, liet zich op meerdere dagen zien (div.). Op 25 feb werden ook twee ex gezien ten westen van Oostkapelle: bij kasteel Westhove (ES) en bij Duinbeek (TM). Nog steeds verblijft de eerste winter Roze Spreeuw in het centrum van Vlissingen, getuige de waarneming op 24 feb (PW).

Kemphaan mrt15 Zandvoortse

Kemphaan, Zandvoortweg, 23 februari 2015. Foto: Johannes Luiten.

Een Appelvink hield zich op 24 feb nog steeds op bij Duinbeek, Oostkapelle (JL, TL). Dezelfde dag werden vier ex gezien in Buiten de Veste bij Veere (JL, TL). Nog altijd verblijft een groep van max. negen Sneeuwgorzen op de Westelijke Sloehavendam (div.).

Het voorjaar is aanstaande en dat is ook op Walcheren al te merken. Het aantal Kluten in het Zandvoortweggebied groeit met de dag. Paartjes Bontbekplevieren werden al gezien in het Noordervroon en langs de Zandvoortweg.  Elders in het land zijn de eerste Zomertalingen al opgedoken. Voor zwaluwen is het nog wat vroeg, maar de eerste Kleine Plevieren duiken soms al op in de eerste week van maart!

Sperwer Noordervroon WK 01032015 Corstiaan Beeke

Sperwer, Westkapelle, 1 maart 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Rienk Geene (RG), Tobi Koppejan (TK), Sander Lilipaly (SL), Johannes Luiten (JL), Thomas Luiten (TL), Theo Muusse (TM), Erik Sanders (ES), Rob Sponselee (RS), Pim Wolf (PW).