Het weer van de afgelopen week was niet erg uitnodigend; het regende geregeld, op veel dagen stond een stevige wind en het weekend was ronduit onstuimig. Dit keer dus een kort waarnemingenoverzicht.

Op 29 maart was een Grote Zilverreiger ter plaatse langs de Oostkreek van Westkapelle (WvZ). In de Rammekenshoek verbleef op 23 maart een groep van vijf Kleine Zilverreigers (AJ). Behalve het paartje dat langs de Van ’t Hoffweg bij Sint Laurens aanstalten maakt om te gaan broeden, werden op diverse plaatsen Ooievaars gezien: op 23 maart over Westerzicht, Vlissingen (ES), op 24 maart bij Ter Hooge (Marijke Lieman), op 25 maart langs de Kon. Emmaweg bij Oranjezon (M. van Kootwijk), op 27 maart over Westkapelle (JT) en Der Boede, Koudekerke (ES) en op 28 maart bij Groot Abeele (Regina Vermeeren).

Lepelaar Noordervroon 28032015 Corstiaan Beeke

Lepelaar, Noordervroon – Westkapelle, 28 maart 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

De enige Zomertaling van deze week zwom op 28 maart in het Zandvoortweggebied (MG, IW). Smellekens werden gezien boven het Noordervroon op 27 maart (JT) en 28 maart (HR). Kleine Plevieren verschijnen tot nu toe alleen nog in het Zandvoortweggebied, waar op 28 maart vijf vogels werden geteld (CB). Een Bokje werd op 23 maart opgestoten uit een perceel tarwe langs de Golsteinseweg, Middelburg (PR). Houtsnippen werden gezien bij Dishoek op 23 maart (AvG) en in Koudekerke op 25 maart. De vogel van Koudekerke zat vast in een tuinhek, wist zich los te rukken en vloog met een mogelijke gebroken poot weg (ES).

Slechtvalk, Zandvoortse, 27 maart 2015, Piet de Poorter kopieVWG

Slechtvalk, Zandvoortweggebied – Middelburg, 27 maart 2015. Foto: Piet de Poorter.

Op 28 maart stonden in het Noordervroon drie adulte/subadulte Pontische Meeuwen en vier (2 ad, 2 3e-kj) Geelpootmeeuwen (CB).  Op 27 maart waren daar de eerste twee Grote Sterns van dit jaar aanwezig (TL). Twee dagen later, 29 maart, werden daar echter al 18 vogels geteld (HR).

De eerste Tapuit van dit jaar scharrelde op 23 maart in de zeereep van Oranjezon (TL, Dennis van de Waart). Op 28 maart werd in de Veerse Poort, Middelburg, voor het eerst dit voorjaar een zingende Zwartkop gehoord (MB). Een groep van vijf Pestvogels werd op 25 maart gemeld in park Het Meiveld in Middelburg-Zuid (Leonie Beijer). Vervolgwaarnemingen ontbreken helaas.

_MG_3633 kopieVWG

Oeverpieper, Sloehaven, 23 maart 2015. Foto: Thomas Luiten.

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Leonie Bijer, Matthijs Broere (MB), Arjen van Gilst (AvG), Marc Goedbloed (MG), Adri Joosse (AJ), M. van Kootwijk, Marijke Lieman, Thomas Luiten (TL), Han Reijnhoudt (HR), Peter Roelse (PR), Erik Sanders (ES), Jos Tramper (JT), Regina Vermeeren, Dennis van de Waart, Izak Weststrate (IW), Wouter van Zandbrink (WvZ).