De week begon met zeetrek langs Westkapelle: met een wind uit NNW (4-5 Bft) passeerden op 22 sept in vijf uur tijd acht Noordse Stormvogels, 14 Grauwe Pijlstormvogels, 17 Kleine Jagers, twee juveniele Kleinste Jagers en zeven Grote Jagers. Opmerkelijk waren de ruim 400 Rotganzen die ook voorbij trokken – een vroege doortrekgolf van adulte vogels wijst doorgaans op een slecht broedseizoen.

Nog meer juveniele Kleinste Jagers verschenen bij Westkapelle op 23 sept (PM), 24 sept (twee, RS/JW), 25 sept (PW), 26 sept (PW) en 28 sept (PM). De vogel van 28 sept was enige tijd ter plaatse op de dijk en leek niet helemaal fit: hij liet zich tot op enkele meters benaderen. Mogelijk heeft een deel van de waarnemingen eerder deze week betrekking op dezelfde vogel: die van 28 sept lijkt dezelfde als die van 23 sept (PM). Andere zeevogelwaarnemingen bij Westkapelle waren die van twee foeragerende juveniele Middelste Jagers op 25 sept en een Grauwe Pijlstormvogel op 26 sept (PW).

sterlong-1cy-20140926-WK-Zeedijk-Pim Wolf-IMG_6556 kopiedef

Kleinste Jager, Westkapelle, 26 september 2014. Foto: Pim Wolf.

Bladkoningen werden gevonden bij de Eendenkooi Slikkenbosch, Oostkapelle, op 24 sept (KL), op de begraafplaats van Westkapelle op 26 sept (PW, CB) en 27 sept (div.) en bij de manege van Westkapelle op 27 sept (TL). Een Fluiter was op 26 sept aanwezig op de begraafplaats van Westkapelle (PW), de tweede dit najaar. Krent in de pap was de eerstejaars Klapekster die in de ochtend van 27 sept werd ontdekt langs de Schoneweg bij Westkapelle (PW). Helaas bleef de vogel niet lang: na het middaguur was de vogel onvindbaar. Een hoogstwaarschijnlijke Dwerggors (’tik’, klein formaat) vloog op 28 sept langs de zeedijk van Westkapelle (PM). Tot en met 28 sept zwom een/de juveniele Grauwe Franjepoot in het Vroon bij Westkapelle. Overige bijzonderheden waren een Velduil langs de Westkapelse zeedijk op 22 sept (JS, PdP) en een Bokje langs de Zandvoortweg op 23 sept (PW). Een adulte Baltische Mantelmeeuw L. f. fuscus die op 26 sept in het Vroon bij Westkapelle stond, droeg helaas geen ringen (PW).

Klapekster - Westkapelle - 27092014 - Corstiaan Beeke

Klapekster - Westkapelle - 26 sept 2014 - Corstiaan Beeke

Klapekster, Westkapelle, 27 september 2014. Foto’s: Corstiaan Beeke.

Bij Westkapelle werden hier en daar nog Gekraagde Roodstaarten en Vuurgoudhaantjes gemeld. Met uitzondering van de Zwartkop waren Sylvia’s inmiddels bijzonder schaars: er werd slechts één Braamsluiper gezien (Puinpad, 23 sept) en de Grasmus ontbrak zelfs helemaal. Ook de aantallen gemelde Tapuiten en Paapjes namen af, terwijl Bonte Vliegenvangers alleen op de begraafplaats van Westkapelle werden gezien (max. twee).

_MG_5773 kopie vwg

Bonte Vliegenvanger, Westkapelle, 28 september 2014. Foto: Thomas Luiten.

In totaal werden deze week zes Smellekens en zeven Boomvalken gemeld. Zomertortels werden gezien op 22 sept langs de Thijsweg, Zoutelande (JB) en van 23 t/m 26 sept langs de Golsteinseweg bij Middelburg (PR). Kleine aantallen Kleine Strandlopers (max. vier op 22 sept) en Krombekstrandlopers (max. vier op 24 sept) verbleven deze week in het Vroon bij Westkapelle, waar op 28 sept ook nog een Bosruiter foerageerde (TL, CB). Opmerkelijk is het toenemende aantal IJsvogels: verspreid over Walcheren werden er ongeveer 20 gemeld. Op 27 sept werd de Cetti’s Zanger weer gehoord in de voormalige Spuikom van Vlissingen (TL); de laatste waarneming dateerde van 2 juli dit jaar. Een Casarca dobberde op 27 sept in het Vroon bij Westkapelle. Kleine groepjes Boomleeuweriken verschenen op meerdere plaatsen langs de kust (o.a. 15 langs de De Nolle op 28 sept).

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Jos Boot (JB), Karel Leeftink (KL), Thomas Luiten (TL), Peter Meininger (PM), Piet de Poorter (PdP), Peter Roelse (PR), Joop Scheijbeler (JS), Rob Sponselee (RS), Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW).

Goudplevier - zeedijk WK - 28 sept 2014 - Corstiaan Beeke

Goudplevier, Westkapelle, 28 september 2014. Foto: Corstiaan Beeke.

 

Share