Een dag met aanlandige wind (WNW 5 Bft) op 23 sep leverde meteen goede zeetrek op: langs Westkapelle vlogen die dag 33 Grauwe en drie Vale Pijlstormvogels, twee Noordse Stormvogels, drie Grote Jagers, 11 Middelste Jagers en 13 Kleine Jagers en een zomerkleed Parelduiker (RS, JW, TL, James Lidster). Nog drie zomerkleed Parelduikers vlogen op 26 sep in een groep langs de zeedijk (PW).

Grauwe Pijlen, Wkap 23092015 TL (2)

Grauwe Pijlstormvogels, Westkapelle, 23 september 2015. Foto: Thomas Luiten.

Een juveniele Purperreiger werd op 23 sep gezien langs de Prelaatweg, Westkapelle (RS, JW) en op 25 sep bij de manege van Westkapelle (HR). De vogel verblijft al sinds 10 sep in die wereld. Een groep van elf Grote Zilverreigers pleisterde op 27 sep langs de Zandvoortweg (JW, RS) en trok daarna over Klein Valkenisse naar zuidwest (AvG). Eerder die dag trokken ook al vogels langs De Nolle (JW, RS, PW), Klein Valkenisse (2, AvG) en langs de Polredijk, Veere (2, DH). Blauwe Kiekendieven trokken op 26 sep langs de zeedijk van Westkapelle (PB,CB, JL, TL) en op 27 sep langs Klein Valkenisse (AvG). Er waren vier waarnemingen van Smellekens: op 21 sep langs de Zandvoortweg (AvG), op 24 sep langs de Steunheelweg, Biggekerke (PW), op 25 sep langs de A58 bij Nieuw- en St. Joosland (CB) en op 26 sep langs de Westkapelse zeedijk (2 ex, JL/TL/RS/PB/CB).

Boomvalk, Westkapelle 23sep2015, Corine Oste

Boomvalk, adult, zeedijk – Westkapelle, 23 september 2015. Foto: Corine Oste.

Boomvalk, Westkapelle 23sep2015, Piet de Poorter

Boomvalk, adult, zeedijk – Westkapelle, 23 september 2015. Foto: Piet de Poorter.

Een Bosruiter verbleef tot en met 21 sep langs de Zandvoortweg (HH). In het Noordervroon – dat er momenteel erg nat bij ligt –  scharrelde op 26 sep een Kleine Strandloper (PW). Naast de 23e werden bij Westkapelle ook jagers gezien 24 sep (een Grote en twee Kleine Jagers (KdR)) en op 26 sep (een Middelste (PW), twee Grote Jagers (PW/TL/PB/CB/JL) en een juveniele Kleinste Jager (PB, JL, TL, CB, RS)). Twee Pontische Meeuwen, een eerste- en een derdejaars, stonden op 24 sep langs de zeedijk van Westkapelle (PW). Tot en met tenminste 26 sep verbleef een Zomertortel langs de Houtenburgseweg bij Sint Janskerke (PW).

Bladkoning, Puinpad Westkapelle, 27sep2015 Mayro Pattikawa

Bladkoning, Puinpad – Westkapelle, 27 september 2015. Foto: Mayro Pattikawa.

Een Grote Pieper trok op 26 sep langs de zeedijk van Westkapelle (RS, JL, TL, PB, CB) en kort daarna over opslagterrein Erika (MG, IW). Op 27 sep vloog er één over het Puinpad (JW, RS, MP, SL, JS). Op 27 sep verschenen ook de eerste Beflijsters: drie bij Klein Valkenisse (AvG), twee op de begraafplaats van Westkapelle (KdR) en één in het Noordervroon (TL). Vuurgoudhaantjes waren volop aanwezig; op 26 sep werden minstens 15 ex geteld langs het ruiterpad in het Noordervroon (PB, CB, JL). Minimaal zes Bladkoningen waren op 26 en 27 sep aanwezig in en rondom Westkapelle. Zoals gewoonlijk was de begraafplaats van Westkapelle en de naastgelegen camping de beste vindplaats met op 26 sep twee en 27 sep drie vogels (div. waarnemers). Andere locaties waren opslagterrein Erika (1 ex, SL), het Puinpad (1 ex, JW/RS/MP e.a.) en de manege (RS, JW). Op 26 sep werd een vogel gevonden op de begraafplaats van Aagtekerke (RS). Er is sprake van een kleine invasie van Zwarte Mezen uit het hoge noorden; vanaf 22 sep werden dagelijks rondtrekkende groepen gezien tot 20 ex, vooral bij Westkapelle.

Zwarte Mees, Westkapelle 22sep2015, CB

Zwarte Mees, begraafplaats – Westkapelle, 22 september 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Vuurgoudhaan, Westkapelle 22sep2015, CB

Vuurgoudhaan, begraafplaats – Westkapelle, 22 september 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Erg leuk waren de twee eerste-winter Sperwergrasmussen die op 26 sep werden ontdekt bij het parkeerterrein van het Puinpad (PB, CB, RS, JL, TL). Mogelijk één van deze vogels bevond zich later die dag bij opslagterrein Erika (div. waarnemers). Eén van de verrassingen tijdens de Walcherse Big Day op 26 sep (een verslag is in de maak) was een Buidelmees die kort ter plaatse was in het Noordervroon van Westkapelle (JL, CB, PB, TL). Een Europese Kanarie vloog op 27 sep zuidwaarts over het Puinpad (MP, JW, JS). De eerste IJsgorzen van dit najaar werden op 27 sep opgemerkt bij Klein Valkenisse (AvG) en langs de zeedijk van Westkapelle (2 ex, TL).

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Arjen van Gilst (AvG), Dini Helmers (DH), Henk Huige (HH), James Lidster, Sander Lilipaly (SL), Johannes Luiten (JL), Thomas Luiten (TL), Mayro Pattikawa (MP), Han Reijnhoudt (HR), Kris De Rouck (KdR), Joop Scheijbeler (JS), Rob Sponselee (RS), Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW).

Big Day Walcheren-20150926-Opslag Erika-Pim Wolf-IMG_0034

Vogelaars bij opslagterrein Erika, 26 september 2015. Foto: Pim Wolf.