Eindelijk zeevogels!

Deze week kwamen eindelijk de zeevogels waar door menig vogelaar al het hele najaar naar werd uitgekeken. Dankzij de passage van een Atlantisch lagedrukgebied draaide op dinsdag 21 oktober de wind naar het noordwesten en nam toe tot 8 Beaufort. Die middag passeerden op Westkapelle drie Grauwe Pijlstormvogels, twee Rosse Franjepoten, ruim 800 Dwergmeeuwen en 12 Middelste, 18 Kleine, twee Kleinste en 12 Grote Jagers. Een juveniele Vorkstaartmeeuw, de eerste dit najaar, was een klein uur ter plaatse voor de zeedijk.

IMG_0540 kopie795

Juveniele Vorkstaartmeeuw, zeedijk Westkapelle, 21 oktober 2014. Foto: Johannes Luiten.

In de daaropvolgende nacht bleef de harde noordwestenwind doorstaan. De verwachtingen voor de 22e waren hooggespannen en dat bleek terecht. Wat volgde was een onvervalste topdag, met goede trek van Middelste Jagers (ruim 280), Rotganzen (8500), Bonte Strandlopers (7900) en Dwergmeeuwen (2900). Het meest spectaculair was de passage van niet minder dan 40 Rosse Franjepoten, die bijna allemaal op korte afstand (minder dan 500 meter) langs de zeedijk vlogen. De meeste franjepoten vlogen solo langs, maar er waren ook duo’s (vijf keer) en driemaal werd een groepje van drie vogels gezien.

_MG_7994 kopie795

Rosse Franjepoten, zeedijk Westkapelle, 22 oktober 2014. Foto: Thomas Luiten.

Daarnaast trokken drie Noordse Pijlstormvogels en elf Vaal Stormvogeltjes langs (van beide soorten pas de eerste waarnemingen dit najaar), slechts één Grauwe Pijlstormvogel en twee Noordse Stormvogels, een Parelduiker, een Kuifduiker, een Roodhalsfuut, zes Witbuikrotganzen, drie Grote Zee-eenden, een groepje van vijf Toppers, drie Grote Zaagbekken, vijf juveniele Kleinste, tenminste 15 Kleine en 24 Grote Jagers, twee Zwartkopmeeuwen, een 15-tal Pontische en Geelpootmeeuwen, ongeveer 200 Alk/Zeekoeten (waarvan 106 Zeekoeten en drie Alken), een Velduil en een Sneeuwgors. Ook werden nog veel sterns geteld: 260 Grote Sterns, 70 Noordse Sterns en zeven Visdieven. Enkelen zagen ook een Zwarte Rotgans en een Vorkstaartmeeuw, maar die werden gemist door de overige (een slordige 100) waarnemers. Op 23 okt trokken in drie uur tijd nog eens 5970 Rotganzen en vier Middelste Jagers langs Westkapelle, een staartje van de topdag op 22 okt (JL, TL, GV).

IMG_6510 kopie vwg

Juveniele Middelste Jagers, zeedijk Westkapelle, 22 oktober 2014. Foto: Albert de Jong.

IMG_1356 kopie795

Subadulte Kleine Jager, zeedijk Westkapelle, 22 oktober 2014. Foto: Johannes Luiten.

IMG_1490 kopie795

Juveniele Kleine Jager, zeedijk Westkapelle, 22 oktober 2014. Foto: Johannes Luiten.

IMG_1419 kopie795

Noordse Pijlstormvogel, zeedijk Westkapelle, 22 oktober 2014. Foto: Johannes Luiten.

IMG_1023 kopie795

Kleine Jagers, adult (rechts) en subadult, zeedijk Westkapelle, 22 oktober 2014. Foto: Johannes Luiten.

IMG_1208 kopievwg

Rotganzen, zeedijk Westkapelle, 22 oktober 2014. Let op de leucistische vogel. Foto: Johannes Luiten.

_MG_7825 kopie795

Dwergmeeuwen, zeedijk Westkapelle, 22 oktober 2014. Foto: Thomas Luiten.

IMG_1594 kopie795

Bonte Strandlopers op trek, zeedijk Westkapelle, 22 oktober 2014. Foto: Johannes Luiten.

Naast het ‘zeetrekgeweld’ valt er meer te melden van de afgelopen week. Hieronder een overzicht van de leukste waarnemingen. Een adulte IJsduiker in zomerkleed, de eerste dit najaar, flapte op 25 okt langs de Westkapelse zeedijk (KR). Op 26 okt vloog daar een Roodhalsfuut langs (PW). Grote Zilverreigers stonden op langs de Oude Veerseweg op 21 okt (KV) en 26 okt (TE) en langs de Pietkreek op 23 okt (JB). Er werden slechts twee Blauwe Kiekendieven en vier Smellekens gemeld.

Op de hoogwatervluchtplaats bij de buitenhaven van Vlissingen werden op 20 okt hoge aantallen steltlopers geteld: 1080 Drieteenstrandlopers (waaronder een aantal kleurringen uit de Waddenzee), 130 Bonte Strandlopers en 106 Steenlopers (FA). Een late Oeverloper liep op 23 okt in de buitenhaven van Vlissingen (JG).

Een adulte Kleine Burgemeester vloog op 23 okt langs het Kiek’uus bij Westkapelle (JL, TL). De vogel vloog in oostelijke richting over het Vroon, leek te landen op een geploegde akker maar werd daar helaas niet teruggevonden. Het is de eerste oktoberwaarneming van deze soort voor Walcheren en de eerste waarneming van een adulte vogel in oktober in Nederland. Op 23 okt foerageerde een late Zwarte Stern in de buitenhaven van Vlissingen (PW). Langs de Zandvoortweg bij Middelburg verbleef op 23 okt een Velduil (TO).

_MG_8088 kopieVWG

Bladkoning, opslagterrein Erika, Westkapelle, 26 oktober 2014. Foto: Thomas Luiten.

Er waren drie waarnemingen van Strandleeuweriken, alle op de zeedijk van de Westkapelle: op 20 okt (RS), 23 okt (JL) en 26 okt (twee ex, PM/PW). Waterpiepers scharrelden in de Domburgsche Watergang bij Aagtekerke op 24 okt (PW) en op Landgoed Buiten Pekelynge, Oostkapelle, op 26 okt (PM). De enige Beflijster van deze week vloog op 26 okt langs De Nolle (PM, PW). Bladkoningen werden gevonden op de begraafplaats van Westkapelle op 25 okt (CB) en bij opslagterrein Erika op 26 okt (TL). Baardmannetjes werden opgemerkt bij de Oostkreek van Westkapelle op  23 okt (FA) en 25 okt (vier ex, MA). Drie Kruisbekken vlogen op 25 okt over opslagterrein Erika (PW). Een IJsgors werd op 22 okt gezien op de zeedijk van Westkapelle (RJ), waar op 26 okt twee Geelgorzen langs trokken (PM). Twee Sneeuwgorzen werden op 26 okt gefotografeerd op het strand bij Oranjezon (Gerda Oosterveld).

Wie vindt de komende week een Pallas’ Boszanger?

Waarnemers: Floor Arts (FA), Mario Aspeslagh (MA), Corstiaan Beeke (CB), Jos Boot (JB), Tamara Erwich (TE), Jan Goedbloed (JG), Roger Joos (RJ), Johannes Luiten (JL), Thomas Luiten (TL), Peter Meininger (PM), Tijmen den Ottelander (TO), Kris De Rouck (KR), Rob Sponselee (RS), Guido Verhoef (GV), Kees Vliet Vlieland (KV), Pim Wolf (PW) en vele anderen.

 

Share