De zomer kabbelt voort, tot nu toe zonder echte ‘highlights’. Vorig jaar zat in deze week een klapper van jewelste op het opslagterrein van Erika (Bruinkopgors). Bijzonder in de afgelopen week was de noordwesterstorm op 25 juli, waardoor bij Westkapelle al wat jagers en Noordse Pijlstormvogels werden gezien.

Een Zomertaling bevond zich op 26 en 27 juli in het Noordervroon bij Westkapelle (PW, JW). Bijzonder waren de Noordse Pijlstormvogels die, dankzij een kortdurende noordwesterstorm, op 25 juli bij Westkapelle verschenen. Tussen 09.30 en 14.00 uur vlogen tenminste zes vogels langs de zeedijk, de meeste naar noord (div. waarnemers).

Noordse Pijl, Westkapelle, 25 juli 2015, Henk Eland 1 en 2

Noordse Pijlstormvogel, Westkapelle, 25 juli 2015. Foto’s: Henk Eland.

De eerste teruggekeerde Paarse Strandlopers waren vanaf 20 juli aanwezig op de Westkapelse zeedijk (div. waarnemers). Vanaf die dag werden ook de eerste Drieteenstrandlopers gezien: 15 ex op de hoogwatervluchtplaats bij de buitenhaven van Vlissingen (PA). Kleine Strandlopers waren bijna iedere dag te vinden in het Noordervroon van Westkapelle, met een maximum van 9 ex op 21 en 22 juli (MK, PW). Dat geldt ook voor Krombekstrandlopers (max. 3 ex op 22 juli (PW)) en Bosruiters (max. 4 ex op 21 juli (MK, RS)). Op 20 en 22 juli werden daar resp. 20 en 19 Witgatjes geteld (div. waarnemers).

Paarse Strandloper, Westkapelle, 20 juli 2015, Piet de Poorter

Paarse Strandloper, Westkapelle, 20 juli 2015. Foto: Piet de Poorter.

Dankzij de noordwesterstorm vlogen op 25 juli ook jagers langs de Westkapelse zeedijk: drie Grote Jagers (NS, PW, HE), een Kleine Jager (NS) en een adulte Middelste Jager (PW). Op 27 juli passeerde daar nog een Kleine Jager (MK). Geelpootmeeuwen konden dagelijks worden gezien bij Westkapelle, met bijv. 5 ex op 25 juli (PW). Andere locaties waren de boulevard van Vlissingen op 20 juli (2, TL) en de Slotdreef bij Aagtekerke op 25 juli (PW).

Bruinkopgors Coristaan Westkapelle

Uit de – nog niet zo oude – doos: Bruinkopgors, opslagterrein Erika – Westkapelle, 23 juli 2014. Foto: Corstiaan Beeke.

Waarnemers: Piet Andeweg (PA), Henk Eland (HE), Marcel Klootwijk (MK), Thomas Luiten (TL), Niels de Schipper (NS), Rob Sponselee (RS), (Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW) en anderen.