Zomertalingen verschenen langs de Westkapelse zeedijk op 22 april (langstrekkend paartje, RS/PM) en in het Zandvoortweggebied op 26 april (RS, CB). Een Parelduiker passeerde op 22 april noordwaarts de Westkapelse zeedijk (PM). Solitaire Purperreigers trokken op 24 april over het Edisonpark in Vlissingen (FA) en de Mortiere in Middelburg (SL) en op 26 april langs de boulevard van Vlissingen (TL). Op 24 april werd een foeragerend exemplaar gemeld in het Noordervroon (Anne-Marie Feij).

Op 25 april vloog een mannetje Blauwe Kiekendief westwaarts langs Vrouwenpolder (Tijmen en Dirk den Ottelander). Een tweetal Zwarte Wouwen werd op 24 april gemeld boven de Sloehaven (MG). Overtrekkende Smellekens werden opgemerkt bij Westkapelle op 21 april (TL) en bij Dishoek (ES) en de Zandvoortweg (AvG) op 24 april. Op 24 april flapten Visarenden op trek langs de zeedijk van Westkapelle (MK, PdP) en over het Dishoekse Bos (ES).

Een Bokje werd op 20 april opgestoten uit het duingebied westelijk van Oranjezon, een opmerkelijke locatie (MK). Krombekstrandlopers pleisterden op de hvp in de buitenhaven van Vlissingen op 20 april (FA), langs de Zandvoortweg op 23 april (JS, WK) en in het Noordervroon op 25 april (CB). De eerste Temmincks Strandlopers (3) scharrelden op 26 april in het Zandvoortweggebied (div. waarnemers). Steltkluten zijn ook weer teruggekeerd in het Zandvoortweggebied: op 25 april verscheen een mannetje (RS e.a.), gevolgd twee andere vogels, een paartje, op 26 april (JW e.a.).

Een adulte donkere fase Kleine Jager vloog op 26 april naar noord langs het Zuiderhoofd (MK, PR, RJ). Opmerkelijk was de waarneming van een gekleurringde adulte Pontische Meeuw die gepaard leek te zijn met een adulte Geelpootmeeuw op 24 april in het Noordervroon (MK, PdP, RS). Bijna dagelijks werden daar één tot drie Geelpootmeeuwen gemeld (div.). Flinke groepen Dwergmeeuwen pleisterden deze week voor de Walcherse kust, zoals 225 ex bij het Zuiderhoofd op 21 april (TL) en 650 ex in het Noordervroon op 23 april (SL). Ook in het Zandvoortweggebied werden foeragerende groepen gezien, met een maximum van 25 ex op 23 april (div.).

Dwergmeeuw 22apr2015 Vroon Wk PdP 795

Dwergmeeuw, Noordervroon – Westkapelle, 22 april 2015. Foto: Piet de Poorter.

Dwergmeeuw 6 Noordervroon WK 25042015 Corstiaan Beeke

Dwergmeeuw, Noordervroon – Westkapelle, 25 april 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

In het Noordervroon verbleven deze week grote aantallen Grote Sterns: 1250 ex op 22 april (FA) en 1100 ex op 24 april (FA). De eerste Noordse Sterns (9) van dit jaar trokken op 21 april langs Westkapelle (TL, PM). Een Lachstern vloog op 21 april in noordoostelijke richting langs de Veerse Dam (SL). Met ongeveer tien eerdere waarnemingen is de soort op Walcheren met recht een zeldzaamheid.

Bijzonder was de waarneming van een Nachtzwaluw in Oranjezon op 20 april (PG), de eerste aprilwaarneming voor Walcheren. Is het een doortrekker of zijn de eerste broedvogels in het gebied teruggekeerd? Een roepend mannetje Kleine Bonte Specht werd op 23 april waargenomen bij eendenkooi Slikkenbosch in Oranjezon (KL). Er was een tiental waarnemingen van Beflijsters, waaronder die van tien ex in Oranjezon op 20 april (MK, TB).

Sprinkhaanzanger 26042015 Oranjezon Marcel Klootwijk 795

Sprinkhaanzanger, Oranjezon, 26 april 2015. Foto: Marcel Klootwijk.

Fenologie: Paapje op 21 april in het Dishoekse Bos (ES), Zomertortel op 23 april bij Dishoek (JG), Spotvogel op 24 april bij camping Oranjezon (MB), Kleine Karekiet op 24 april langs de Zandvoortweg (RS) en Tuinfluiter op 24 april bij Fort Rammekens (MG).

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Matthijs Broere (MB), Tirzah Brusse (TB), Anne-Marie Feij, Peter Geene (PG), Arjen van Gilst (AvG), Jan Goedbloed (JG), Marc Goedbloed (MG), Roger Joos (RJ), Marcel Klootwijk (MK), Karel Leeftink (KL), Sander Lilipaly (SL), Thomas Luiten (TL), Peter Meininger (PM), Tijmen en Dirk den Ottelander, Piet de Poorter (PdP), Erik Sanders (ES), Joop Scheijbeler (JS), Rob Sponselee (RS), Peter Roelse (PR), Jaco Walhout (JW).