Een groepje van drie Grote Zee-eenden vloog op 24 okt langs Westkapelle (TL). Een vermoedelijke IJsduiker flapte op 23 okt naar zuid langs de zeedijk van Westkapelle (JW). Verspreid over de week en op verschillende locaties waren er meldingen van pleisterende of overvliegende Grote Zilverreigers (div. waarnemers).

Een Ruigpootbuizerd was op 20 okt kort ter plaatse bij de Oostkreek bij Boudewijnskerke (MK). Opmerkelijk schaars tot nu toe zijn Blauwe Kiekendieven: er was slechts één waarneming, op 20 okt bij de Oostkreek van Westkapelle (MK). Smellekens werden gezien langs de Hollandseweg, Aagtekerke, op 21 okt (TL) en 24 okt (JB) en bij Werendijke op 23 okt (DW).

De hele week (tot en met de 25e) verbleef een Regenwulp bij het Zuiderhoofd van Westkapelle (div. waarnemers). Op 20 okt werd een Bokje opgestoten in de ruigte naast de Oostkreek van Westkapelle (MK). Tien Pontische Meeuwen waren op 22 okt aanwezig in het Vroon en langs de zeedijk van Westkapelle (TL); ook op andere dagen werden daar 1-3 vogels gemeld. Dagelijks stonden daar ook Geelpootmeeuwen, zoals op 20 okt (17 ex, CB).

Pontische Meeuw, Wkap 20okt2015 MK 795px

1e-kj Pontische Meeuw, Westkapelle, 20 oktober 2015. Foto: Marcel Klootwijk.

Velduilen werden waargenomen bij het schor in de Sloehaven op 20 okt (KL) en 23 okt (RJ). Op 22 okt kwam bij de zeedijk van Westkapelle een exemplaar uit zee vliegen (div. waarnemers). Minstens zes Waterpiepers pleisterden op 19 okt in het Zandvoortweggebied (TL). Tamelijk ‘out-seasonal’ was het mannetje Rouwkwikstaart dat op 19 okt bij de Spuikom van Ritthem scharrelde (FA). Een late Gele Kwikstaart werd op 24 okt gefotografeerd op de zeedijk van Westkapelle (TB).

Velduil - schor Rammekens - 23102015 - Roger Joos 795px

Velduil, Sloehaven – Ritthem, 23 oktober 2015. Foto: Roger Joos.

Beflijsters verschenen op de volgende plaatsen: op 19 okt in het Noordervroon (RS), bij de Westkapelse kreek (RS) en bij Fort Rammekens (BR), op 20 okt bij de Westkapelse kreek (MK), op 21 okt langs de N57 bij Serooskerke (JW) en op 25 okt in de duinstrook bij Dishoek (2 ex, MP). Gekraagde Roodstaarten worden nu echt schaars: op 19 okt werd er een gezien bij opslagterrein Erika (RS). Er waren meldingen van Bladkoningen in Arnemuiden op 19 okt (IW), bij Moesbosch, Koudekerke, op 23 okt (ES) en in de Hof van Domburg op 23 en 25 okt (TM).

Zwarte Roodstaart 1 - opslagterrein WK - 25102015 - Corstiaan Beeke

Zwarte Roodstaart, opslagterrein Erika – Westkapelle, 25 oktober 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Leuk waren de waarnemingen van Klapeksters: op 21 okt in Oranjezon-west (JW), op 23 okt in het Erasmuspark in Middelburg (TB) en op 24 okt bij opslagterrein Erika (FV). In alle gevallen was de vogel maar kort aanwezig. Baardmannetjes werden op 19 okt gezien bij Fort Rammekens (7 ex, KL) en op 23 okt langs de Westkapelse kreek (3 ex, RJ). Zwarte Mezen waarop alom aanwezig; op 23 okt en 24 okt trokken resp. 200 en 207 ex langs De Nolle (div.).

Eurokanarie, Erika 24okt2015 Joey Braat 795px

Europese Kanarie, opslagterrein Erika – Westkapelle, 24 oktober 2015. Foto: Joey Braat.

Op 23 okt waren drie Europese Kanaries ter plaatse op het opslagterrein Erika (PdP). Ook op 21 okt (TL), 24 okt (Leon Boon, Joey Braat, Bas Verhoeven) en 25 okt (MP) werd daar steeds één vogel gezien. Twee Kruisbekken waren op 21 okt aanwezig in Oranjezon (JW). Een IJsgors vloog op 19 okt over  de zeedijk van Westkapelle (RS). Geelgorzen werden gezien vanaf De Nolle op 23 okt (PB) en ter plaatse bij Koudekerke op 25 okt (ES). Op 24 okt (Bert van Broekhoven) en 25 okt (3 ex, MP) verschenen bij Westkapelle de eerste Sneeuwgorzen van dit najaar.

Keep 1 - Noordervroon - WK - 20102015 - Corstiaan Beeke

Keep, Noordervroon – Westkapelle, 20 oktober 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Jos Boot (JB), Tirzah Brusse (TB), Roger Joos (RJ), Marcel Klootwijk (MK), Karel Leeftink (KL), Thomas Luiten (TL), Mayro Pattikawa (MP), Erik Sanders (ES), Rob Sponselee (RS), Frans Vogel (FV), Dennis van de Waart (DW), Jaco Walhout (JW).