Opmerkelijk gezien de locatie was de Kwartel die in de middag van 22 mei fanatiek van zich liet horen in de duinen bij Dishoek (AvG). Diezelfde middag werd een tweede exemplaar gehoord langs de Buttingseweg, een meer typische locatie voor deze soort (TL, CB). Een Wespendief vloog op 21 mei noordwaarts over Brigdamme, Middelburg (John van Vliet). Langs de Vlissingse boulevard trok op 18 mei een Blauwe Kiekendief (TL).

Kwartel, Dishoek, 22 mei 2015. Opname: Arjen van Gilst.

Een mannetje Strandplevier bevond zich op 20 en 21 mei langs de Stenen Kruisweg bij Buttinge (CB e.a.). Bosruiters waren aanwezig in het Noordervroon bij Westkapelle op 18 mei (TL) en in het Zandvoortweggebied op 23 mei (RJ) en 25 mei (AvG). Temmincks Strandlopers verbleven langs de Zandvoortweg op o.a. 18 mei (drie, TL) en 20 mei (vier, AvG) in het Noordervroon bij Westkapelle op 23 mei (één, TL) en 24 mei (vier, FA/CB e.a.). Op dezelfde locaties verschenen ook Kleine Strandlopers: op 23 mei langs de Zandvoortweg (div. waarnemers) en op 24 mei in het Noordervroon (FA).

Temmincks Strandlopers 2 Noordervroon 24052015 Corstiaan Beeke

Temmincks Strandlopers, Noordervroon – Westkapelle, 24 mei 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Temmincks Strandlopers, Westkapelle, 24 mei 2015, Thomas Luiten foto 2

Temmincks Strandloper, Noordervroon – Westkapelle, 24 mei 2015. Foto: Thomas Luiten.

Twee Zwarte Sterns foerageerden op 21 mei in het Noordervroon bij Westkapelle (BW, AF). Een 2e-kj Pontische Meeuw was op 20 mei kort ter plaatse in het Noordervroon bij Westkapelle (TL, PB). Geelpootmeeuwen werden daar op naam gebracht op 23 mei (twee, CB/JK) en 24/05 (BW).

Erg bijzonder was de Kortteenleeuwerik die in de avond van 24 mei over het Vroon bij Westkapelle vloog en daar mogelijk ook landde (TL). Dankzij de foto’s kon de determinatie ‘sluitend’ worden gemaakt, waarmee dit officieel een nieuwe soort voor Walcheren betreft. Helaas bleef het bij een eenmanswaarneming. Eerder is al een verhaaltje over deze waarneming geschreven, dat hier is te vinden.

Er waren twee waarnemingen van Rouwkwikstaarten: een mannetje op 20 en 23 mei in het Vroon bij Domburg (TL, PB) en een vrouwtje op 23 mei langs de Zandvoortweg (TL). Een laat Vuurgoudhaantje zong op 24 mei in kuststrook bij Groot Valkenisse (TL). Dagelijks werden minstens twee Wielewalen, in elk geval een mannetje en een vrouwtje, gezien en gehoord bij dePietkreek (div.). Op 24 mei zong er één bij Groot-Valkenisse (TL) en op 22 mei werd een exemplaar gemeld bij Randduin, Oostkapelle (Ger Bijster). Er was een melding van een Buidelmees bij Serooskerke op 20 mei (Co Dooms). Ook vermeldenswaardig zijn de waarnemingen van een Kruisbek op 23 mei in Oranjezon (WH) en een Appelvink op 24 mei bij Groot Valkenisse (TL).

Boerenzwaluw, Meliskerke, 18 mei 2015, foto Thomas Luiten 795px

Boerenzwaluw, Meliskerke, 18 mei 2015. Foto: Thomas Luiten.

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Ger Bijster, Co Dooms, Anne-Marie Feij (AF), Arjen van Gilst (AvG), Winant Halfwerk (WH), Roger Joos (RJ), Jaap Kolijn (JK), Thomas Luiten (TL), Bert Wetsteijn (BW).