Een week zonder echte hoogtepunten: het najaar is nu echt bijna voorbij. Ook het weer was rustig; de wind kwam uit richtingen tussen zuidwest en zuidoost, de temperatuur lag enkele graden boven het gemiddelde. In het weekend werd het zelfs 14 graden.

Er waren nog enkele waarnemingen van late zomergasten, waaronder een Kleine Strandloper in het Vroon bij Westkapelle op 19 nov (FA), Boerenzwaluwen bij Westkapelle op 17 nov (twee, TL) en bij Zoutelande op 23 nov (JH) en een Tapuit op de Westkapelse zeedijk die op 20 nov voor het laatst werd gezien (div. waarnemers). Er is één latere waarneming van een Tapuit op Walcheren (21 nov 1994, Sloegebied).

Tapuit, zeedijk Wk, 20 nov 2014, CB

Tapuit, zeedijk van Westkapelle, 20 november 2014. Foto: Corstiaan Beeke.

De jaarlijkse doortrek van Kleine Rietganzen vindt deze herfst tamelijk gespreid plaats; net als in de voorgaande twee weken werden bijna dagelijks overtrekkende groepen gezien, waaronder 440 ex bij Westkapelle op 19 nov (FA). Het mannetje IJseend dat voor het eerst op 7 nov bij het Zuiderhoofd werd gezien, bleef daar tot en met 18 november.  Een vrouwtje Grote Zaagbek pleisterde op 21 nov langs de Oranjedijk bij Vlissingen (JW, FA).

Op 21 nov flapte een IJsduiker zuidwaarts langs de zeedijk van Westkapelle (PW). Solitaire Grote Zilverreigers vlogen daar langs op 20 nov (PW) en 22 nov (PM). Op zeven plaatsen werden Kleine Zilverreigers gemeld.

Smellekens werden gemeld langs de Oude Veerseweg op 19 nov (JS), langs de Westkapelse zeedijk op 20 nov (Cees Janssen, Marjo Lips), pleisterend langs de Schotelweg bij Middelburg op 20 nov (TB, AG) en bij de Oostkreek van Westkapelle op 22 nov (WZ). Slechtvalken werden op ongeveer tien locaties gezien; natuurgebieden als het Noordervroon en het Zandvoortweggebied zijn iedere winter weer favoriete jachtgebieden.

Slechtvalk, Vrouwenpolder, 22 nov 2014, CB

Slechtvalk, eerste winter, Veerse Dam – Vrouwenpolder, 22 november 2014. Foto: Corstiaan Beeke.

Eén van de twee Rosse Franjepoten die vanaf 8 nov in het Vroon bij Westkapelle zwommen, werd voor het laatst gezien op 17 nov (PM). Een ander exemplaar foerageerde op 19 nov op het Veerse Meer langs de Veerse Dam (JW, PP). Met een handjevol waarnemingen deze week worden Houtsnippen nog maar mondjesmaat gezien.

Dagelijks verbleven er Pontische Meeuwen in het Vroon bij Westkapelle. Op 22 nov werden daar minstens acht vogels geteld, waaronder twee vogels met kleurringen uit Polen (CB, PW e.a.). Ook Geelpootmeeuwen werden daar dagelijks gezien, met een maximum van zes vogels op 20 nov. Een Grote Stern foerageerde op 17 nov bij het Zuiderhoofd (TL).

_MG_9833 kopie795

Pontische Meeuw, tweede kalenderjaar, zeedijk van Westkapelle, 17 november 2014. Foto: Thomas Luiten.

Verspreid over Walcheren waren er zo’n 15 waarnemingen van IJsvogels. Een eenzame Boomleeuwerik trok op 22 nov langs de Nolledijk (PB, TL). Leuker was het groepje van drie Strandleeuweriken dat die dag langs de Westkapelse zeedijk vloog (PW). Vuurgoudhaantjes werden opgemerkt in Westkapelle op 18 nov (JT), bij Vrouwenpolder op 19 nov (JW) en in Oranjezon op 23 nov (JW). In Oranjezon werden op 23 nov ook drie Zwarte Mezen gezien (JW).

Goudvinken op trek werden opgemerkt vanaf de Nolledijk op 17 nov (twee, PM), 21 nov (twee, PM) en 22 nov (twee, PB/TL). Op 22 nov trok daar ook nog een Geelgors langs (TL, PB). Drie Sneeuwgorzen scharrelden op 17 nov op de zeedijk van Westkapelle (div. waarnemers).

Smelleken, Zandvoortweg, 20 nov 2014, Tirzag Brusse

Mannetje Smelleken, Schotelweg – Middelburg, 20 november 2014. Foto: Tirzah Brusse.

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Tirzah Brusse (TB), Arjen van Gilst (AG), Jan Hengst (JH), Thomas Luiten (TL), Peter Meininger (PM), Piet de Poorter (PP), Joop Scheijbeler (JS), Jos Tramper (JT), Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW),Wouter van Zandbrink (WZ).

 

Share