De week begon met een vergeefse zoekactie naar de Oosterse Tortel in Zoutelande op 15 december. Een dag eerder, 14 december, zag Bram Dingemanse deze duif in zijn tuin langs de Majoorwerf. Hij maakte een drietal foto’s en zette die dezelfde dag nog online. De foto’s tonen een Meenatortel S. o. meena, ondersoort van Oosterse Tortel S. orientalis, een Aziatische soort waarvan drie eerdere gevallen in Nederland bekend zijn. Het is niet ondenkbaar dat de vogel gewoon nog in het dorp verblijft: het is immers december en de meeste gevallen in NW-Europa betreffen overwinteraars.

DSC02740 kopie

Oosterse Tortel ssp. meena, Zoutelande, 14 december 2014. Foto: Bram Dingemanse.

omroep zeeland bij meenatortel

Peter Roelse (links) en Pieter Doorn in gesprek met Omroep Zeeland tijdens zoektocht naar Oosterse Tortel, Zoutelande, 15 december 2014. Foto’s: Roger Joos.

Het andere hoogtepunt was de 1e-kj Groenlandse Kolgans A. a. albifrons die op 21 december werd herkend in een groep Kolganzen langs de Zandvoortweg (PW). Achteraf bleek de vogel ook op 20 december al kort gezien te zijn (RS). Mits aanvaard door de CDNA is dit de eerste officiële waarneming van deze ondersoort voor Walcheren.

7835660 kopie

Groenlandse Kolgans, 1e-kj, Zandvoortweg, 21 december 2014. Foto’s: Pim Wolf.

Kleine Zwanen zijn nog maar mondjesmaat te vinden; op 16 dec zwommen acht ex op de Goudplaat (MH) en vanaf 19 dec verbleven twee vogels langs de Zandvoortweg (div.). Het tweetal Grote Zee-eenden op het Veerse Meer werd op 16, 17 en 19 dec gezien vanaf Oostwatering, Veere (div.). Op 20 dec vloog een exemplaar langs Westkapelle (TL, CB). Roodhalsfuten blijven schaarse verschijningen op Walcheren:  op 16 dec vloog er één noordwaarts langs de zeedijk van Westkapelle (MK, RJ). Op 19 dec werd daar een Kuifaalscholver gezien, zittend op een paalhoofd bij het Zuiderstrand (HR). Met een harde westenwind vloog op 20 dec een late Grauwe Pijlstormvogel langs Westkapelle (PW).

Overwinterende Lepelaars werden gezien in De Pietkreek op 15 dec (drie, MH) en 21 dec (twee, GO). Solitaire Kleine Zilverreigers werden op een 15-tal plaatsen gezien; op 15 dec stonden drie vogels in een plasje bij Schellach (MB). Een melding van een Koereiger op 18 dec langs de Golsteinseweg bij Sint Laurens (Arie Sterk) bleef onbevestigd. Een Grote Zilverreiger stond op 18 dec langs de Kraaijenholseweg bij Arnemuiden (BR). Smellekens werden gemeld bij Aagtekerke op 15 dec (JS), bij Zoutelande op 18 dec (JW) en bij Kleverskerke op 20 dec (RR). Een Grutto zat vanaf 17 dec in het Noordervroon bij Westkapelle (div.).

laruhype-juv 1cy-20141215-WK-Zeedijk-IMG_1312 kopie

Grote Burgemeester, 1e-kj, Westkapelle, 15 december 2014. Foto: Pim Wolf.

Op 15 dec liet een eerstejaars Grote Burgemeester zich een groot deel van de dag zien op de Westkapelse zeedijk (PW e.a.). Het is pas de eerste voor Walcheren dit najaar. Dagelijks werden langs de zeedijk en in het naastgelegen Noordervroon Pontische en Geelpootmeeuwen gezien. Een maximum van negen Pontische en 15 Geelpootmeeuwen werd op 20 dec geteld in het Noordervroon (CB, TL).

Bijna dagelijks werden één tot twee Middelste Jagers gezien langs de Westkapelse zeedijk. Eén ervan verblijft daar al weken en laat zich soms goed fotograferen. Op 15 en 16 december vlogen daar ook Grote Jagers langs (PW). Alken werden daar gedetermineerd op 16 dec (PW) en 20 dec (twee, PB/CB/TL).

16122014 Westkapelle Middelste Jager 1165 kopie

Middelste Jager, juveniel, Westkapelle, 16 december 2014. Foto: Marcel Klootwijk.

7822329 kopie

Middelste Jager, juveniel, Westkapelle, 15 december 2014. Foto: Tobi Koppejan.

IMG_5200 kopie

Middelste Jager, juveniel, Westkapelle, 18 december 2014. Foto: Roger Joos.

Winterse Zwarte Roodstaarten verbleven bij Domburg (HR) en bij Zoutelande (PW) op 15 dec en in de Sloehaven op 18 dec (PB). Twee Vuurgoudhaantjes scharrelden op 15 dec langs de duinrand bij Zoutelande (TK). Appelvinken overwinteren in Buiten de Veste, Veere; op 20 dec werden zeven vogels geteld (MPe). Een groep van minstens acht Sneeuwgorzen pleisterde op 21 dec nog steeds op de Westelijke Sloehavendam bij Ritthem (MP).

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Matthijs Broere (MB), Bram Dingemanse, Mark Hoekstein (MH), Marcel Klootwijk (MK), Tobi Koppejan (TK), Thomas Luiten (TL), Gerda Oosterveld (GO), Mayro Pattikawa (MP), Marten Peene (MPe), Han Reijnhoudt (HR), Robert Remijnse (RR), Bart de Ruiter (BR), Joop Scheijbeler (JS), Arie Sterk, Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW).