Op 15 juni werd tweemaal een Wespendief gezien, vliegend over het Zandvoortweggebied (MPe / CO, PdP). Er waren twee meldingen van mogelijke Blauwe Kiekendieven langs de Tiendehofweg, Meliskerke: op 16 juni een vrouwkleed (BdR) en op 17 juni een mannetje (TB). Rond de kruising Tiendehofweg / Baaiweg (tussen Meliskerke en Westkapelle) werden op 15 juni ’s avonds twee Kwartels gehoord (JB, CB). Op de 16e en de 17e riep hier nog één vogel (JB / RG).

Kwartel, Boudewijnskerke, 15 juni 2016. Geluidsopname: Corstiaan Beeke.

In de late avond van 13 juni werd de roep van een overvliegende Griel opgevangen boven Bossenburgh, Vlissingen (PW). Een IJslandse Grutto in zomerkleed stond op 18 en 19 juni in het Noordervroon (MPe, PR / JW). De laatste noordelijke Bontbekplevieren (ondersoort tundrae) werden op de 13e gezien in het Zandvoortweggebied (1 ex, CB) en het Noordervroon (2 ex, CB). De terugtrek is voor Witgatjes alweer begonnen, getuige de 12 ex op 13 juni in het Zandvoortweggebied (CB) en de 6 ex diezelfde dag in het Noordervroon (CB). Er werden ook al weer Bosruiters gezien in het Zandvoortweggebied: op 15 juni 2 ex (CB) en op 16 juni 1 ex (JS). Een 2kj Pontische Meeuw stond op 15 juni in het Noordervroon (TL).

Poelruiter - Zandvoortweggebied - 05052010 - Corstiaan Beeke

Uit de oude doos (omdat het nu DE tijd is voor deze soort): Poelruiter, Zandvoortweggebied, 5 mei 2010. Foto: Corstiaan Beeke.

Een vermoedelijk paartje Engelse Kwikstaarten werd op 16 juni gezien langs de Moensweg, Westkapelle (TL). In het Noordervroon werd op 18 juni bovendien een Rouwkwikstaart gezien (MPe). Een mannetje Appelvink was op 15 juni aanwezig in het Biggekerkse Bos (PdP). In de duinen bij Klein Valkenisse werd op de 15e een overvliegende Bijeneter gehoord en gezien (AvG).

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Jos Boot (JB), TIzah Brusse (TB), Rienk Geene (RG), Arjen van Gilst (AvG), Thomas Luiten (TL), Corine Osté (CO), Marten Peene (MPe), Piet de Poorter (PdP), Peter Roelse (PR), Bart de Ruiter (BdR), Joop Scheijbeler (JS), Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW).