Een nachtelijke Kwartel vloog op 18 juli om 23.44 uur roepend over West-Souburg. Het leverde RS een nieuwe tuinsoort op. Op 15 juli flapte een Purperreiger noordwaarts over Schellach, Middelburg (MP, PR). Twee Grote Zilverreigers pleisterden op 19 juli langs de Rapenburgseweg bij Aagtekerke (PW, CB). De drie jonge Ooievaars langs de Van ’t Hoffweg bij Sint Laurens zijn inmiddels vliegvlug (div. waarnemers). Opmerkelijk waren de twee Wespendieven die op 18 juli roepend rondvlogen boven de Rammekenshoek (KL).

Het Noordervroon bij Westkapelle herbergde deze week veel steltlopers. Naast tientallen Kemphanen (max. 65) verbleven er (bijna) dagelijks Kleine Strandlopers (max. 6 op 18 juli), Krombekstrandlopers (max. 7 op 17 en 18 juli), Bosruiters (max. 5 op 19 juli) en Witgatjes (max. 19 op 19 juli). Door de lage waterstand ligt het gebied er prachtig bij: daar verschijnt binnenkort vast een Poelruiter of Gestreepte Strandloper, of leuker. Er was een waarneming van een naar west overvliegende Steltkluut bij de Domburgsche Watergang bij Hoogelande op 16 juli (RR).

Zwartkopmeeuw, Westkapelle, 17 juli 2009, Corstiaan Beeke

Uit de oude doos: Zwartkopmeeuw, eerste kalenderjaar, Noordervroon – Westkapelle, 17 juli 2009. Foto: Corstiaan Beeke.

De terugtrek van Zwartkopmeeuwen is begonnen; op 18 juli trokken in een uur tijd vier ex naar zuid langs de Westkapelse zeedijk (TL). De eerste juveniel voor dit seizoen foerageerde die dag in het Noordervroon (CB, JK, TL). Her en der verschenen Geelpootmeeuwen langs de kust, veelal juveniele vogels en natuurlijk vooral bij Westkapelle. Een mannetje Rouwkwikstaart werd op 14 juli gemeld langs de Polredijk bij Caisson Oostwatering (RC). Drie Kruisbekken trokken op 18 juli over Oost-Souburg (ES).

Kleine Karekiet, Westkapelle, 15 juli 2015, Piet de Poorter

 Juveniele Kleine Karekiet, Noordervroon – Westkapelle, 15 juli 2015. Foto: Piet de Poorter.

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Ruben Cornelisse (RC), Jaap Kolijn (JK), Karel Leeftink (KL), Thomas Luiten (TL), Marten Peene (MP), Rob Remijnse (RR), Peter Roelse (PR), Erik Sanders (ES), Rob Sponselee (RS), Pim Wolf (PW).