Een adulte Witbuikrotgans was vanaf 16 jan aanwezig in de Sloehaven (PM e.a.).  Op 12 jan werd opnieuw een kandidaat Groenlandse Kolgans gezien en gefotografeerd langs de Buttingseweg bij Buttinge (SL). De enige groep Kleine Zwanen op Walcheren verblijft langs de Hondegemseweg bij Grijpskerke, met een maximumaantal van 21 ex op 14 jan (PW). De vorige week ontdekte Amerikaanse Smient in de Sloehaven werd daar voor het laatst op 12 januari gemeld (div.). Laag tij lijkt de beste kansen te bieden, omdat de groepen Smienten dan beter zichtbaar zijn.

Grote Zilverreigers zijn inmiddels vaste wintergasten geworden; deze week waren vogels aanwezig langs de Kraaijenholseweg bij Arnemuiden (div. data), op de Haringvreter op 12 jan (PdK), bij Kleverskerke op 18 jan (IW) en op de slaapplaats in de Pietkreek op 18 jan (drie ex, PW). Verspreid over het eiland werden zo’n 25 Kleine Zilverreigers gemeld. Een Ooievaar werd op meerdere dagen gezien in de omgeving van Gapinge (div. waarnemers). Op 17 jan flapte een exemplaar over de buitenhaven van Vlissingen (ES, PR, RJ).

Slechtvalk, Westkapelle, 17 jan 2015, foto Kees vd Wege

Eerstejaars vrouwtje Slechtvalk, Westkapelle, 17 januari 2015. Foto: Kees van de Wege.

Slechtvalk Wk Vroon 17jan2015 KDR

Eerstejaars vrouwtje Slechtvalk, Westkapelle, 17 januari 2015. Foto: Kris De Rouck.

Eén à twee Kuifduikers zwommen deze week in de noordwesthoek van het Veerse Meer (div. waarnemers). Een stukje zuidelijker, nabij de Schutteplaat, zwom tot en met 18 jan nog steeds een eerste winter Parelduiker (div. waarnemers).  Er waren twee waarnemingen van Smellekens: op 13 jan langs de Zandvoortweg (AvG) en op 14 jan langs de Herenweg bij Aagtekerke (RJ).

Waterral Vlissingen 14jan2015 PP 795

Waterral Vlissingen 14jan2015 PP 795 2

Waterral, Vlissingen, 14 januari 2015. Foto’s: Piet de Poorter.

Twee fotogenieke Waterrallen trokken bekijks bij het industrieterrein Baskensburg II in Vlissingen (div. waarnemers). Op de hoogwatervluchtplaats op de Oranjedijk bij Vlissingen overtijden op 17 jan 45 Bontbekplevieren (ES). Een andere vaste plek voor deze soort is het strand bij Breezand, Vrouwenpolder, waar op 12 jan 17 ex werden geteld (PW). Witgatjes werden op zo’n tien plaatsen gemeld. Een winterse Oeverloper werd op 17 jan gefotografeerd langs het Veerse Meer bij de jachthaven Oostwatering (TL). In het Zandvoortweggebied bevindt zich een flinke club Kemphanen; op 17 jan werden 78 ex geteld (MB). Het hoogtepunt van deze week was de vondst van twee Rosse Franjepoten bij de buitenhaven van Vlissingen op 17 jan (ES). Eén ervan liet zich tot halverwege de middag bekijken buitendijks bij de Spuikom van Ritthem. Slechts vier keer eerder werd in januari op Walcheren een Rosse Franjepoot gezien.

Rofra Vlissingen 17jan2015 ES

Rosse Franjepoot, eerste winter, buitenhaven Vlissingen, 17 januari 2015. Foto: Erik Sanders.

_MG_9125 795

Rosse Franjepoot, eerste winter, Ritthem, 17 januari 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Twee Grote Jagers vlogen op 12 jan zuidwaarts langs de Westkapelse zeedijk (PdP, AB), waar op 12, 16 en 17 januari ook een eerste winter Middelste Jager verbleef (div. waarnemers). Adulte Pontische Meeuwen werden gezien bij Westkapelle op 15 jan (PW), 17 jan (MG) en 18 jan (twee, PR), waarop 15 jan (twee, PW), 16 jan (RJ) en 17 jan (KdR) ook Geelpootmeeuwen aanwezig waren. Adulte Zwartkopmeeuwen in winterkleed werden opgemerkt langs de Zandvoortweg op 15 jan (PW), op het strand langs de Westkapelse zeedijk op 16 jan (FA) en in het Nollebos op 17 jan (JG).

MiddJager 16jan2015 Wk RJ 795

Middelste Jager, zeedijk Westkapelle, 16 januari 2015. Foto: Roger Joos.

In totaal werden op 14 locaties IJsvogels gemeld. Op 14 jan liet een Waterpieper zich mooi bekijken langs de Zandvoortweg (JW). Winterwaarnemingen van Rouwkwikstaarten zijn schaars; op 12 jan scharrelde een vogel langs het Veerse Meer bij Oostwatering (PW). Op acht plaatsen werden Grote Gele Kwikstaarten werden gemeld.

Roodborsttapuiten waren aanwezig langs de Westkapelse zeedijk op 12 jan (RS) en op in de Schorerpolder bij Ritthem op 17 jan (twee, MA/MK). Bijzonder was de waarneming van een langsvliegende Pestvogel bij de Schorerpolder bij Ritthem op 16 jan (MB). Door de zachte winter duiken relatief veel Tjiftjaffen op; deze week werden ze op acht plaatsen gemeld. Het enige Vuurgoudhaantje van deze week scharrelde op 12 jan langs het Puinpad van Westkapelle (Anne-Marie Feij). Minstens drie Zwarte Mezen werden op 16 jan gezien in Oranjezon (JW).

Behalve op de bekende plek in Buiten de Veste bij Veere (max. zes ex op 17 jan, MG) werd op 13 jan ook een Appelvink gezien in het centrum van Middelburg (FT). Een groep Sneeuwgorzen verblijft nog steeds op de strekdam in de Sloehaven bij Ritthem; de gemelde aantallen lopen uiteen van zeven tot 18 ex (div. waarnemers). Op 12 jan werd er één gemeld langs de golfbaan bij Domburg (HR).

Sneeuwgors Ritthem 14jan2015 PP

Sneeuwgors, Ritthem, 14 januari 2015. Foto: Piet de Poorter.

Waarnemers: Floor Arts (FA), Mario Aspeslagh (MA), Angelique Belfroid (AB), Matthijs Broere (MB), Anne-Marie Feij, Arjen van Gilst (AvG), Jan Goedbloed (JG), Marc Goedbloed (MG), Roger Joos (RJ), Piet de Keuning (PdK), Marcel Klootwijk (MK), Sander Lilipaly (SL), Thomas Luiten (TL), Peter Meininger (PM), Piet de Poorter (PdP), Han Reijnhoudt (HR), Peter Roelse (PR), Kris de Rouck (KdR), Erik Sanders (ES), Rob Sponselee (RS), Fred Twisk (FT), Jaco Walhout (JW), Izak Weststrate (IW), Pim Wolf (PW).