Naast een vogel in de buitenhaven van Vlissingen – die dagelijks aanwezig was – zwommen op 17 jan twee Parelduikers langs de Polredijk op het Veerse Meer (TL). IJsduikers waren de hele week te vinden langs de Veerse Dam (twee ex) en in de Westkapelse kreek. Erg leuk was het Stormvogeltje dat in de ochtend van 15 januari, na een korte nachtelijke noordwesterstorm, langs de zeedijk van Westkapelle vloog (SL, TL). Dit is de eerste januariwaarneming voor Walcheren. Dezelfde ochtend vlogen daar ook twee Noordse Stormvogels, waaronder een donkere vorm, en een Roodhalsfuut langs (JW, SL, TL). Drie Kuifduikers zwommen 17 jan langs de Polredijk op het Veerse Meer (CB).

IJsduiker, Westkapelle, 11jan2015 TL (2)

IJsduiker, kreek Westkapelle, 11 januari 2016. Foto: Thomas Luiten.

IJsduikers, Veerse Dam 12jan16 PW

IJsduikers, Veerse Dam, 12 januari 2016. Foto: Pim Wolf.

Een groep van vijf Casarca’s, die eind december al bij Arnemuiden verbleef, bevindt zich sinds 16 jan op een akker in Welzinge. Op het Veerse Meer verbleven vier Grote Zee-eenden (div.). Op 13 jan (TL), 15 jan (2, TL) en 17 jan (3, PW) vlogen vogels langs de Westkapelse zeedijk. Krent in de pap was een Roerdomp die op 17 jan langs de A58 bij Middelburg werd gemeld (DO) en daarna ook door drie andere waarnemers werd gezien (TL, DW, CB).

Roerdomp, Middelburg 17jan2016 CB

Roerdomp, A58 – Middelburg, 17 januari 2016. Foto: Corstiaan Beeke.

Er werd één Blauwe Kiekendief gemeld: een adult mannetje op 12 jan bij Schellach (JS). De overwinterende Regenwulp van Westkapelle werd bijna dagelijks gemeld. Een Bokje werd 17 jan gezien in de Sloehaven (TL, DW). Een mooie groep van 52 Bontbekplevieren was op 17 jan aanwezig op het strand van Oranjezon (JT).

Dankzij stevige (noord)westenwind verschenen op vijf dagen Grote Jagers langs de zeedijk van Westkapelle, waaronder zeven ex op 15 jan (JW, SL, TL, PM). Ook passeerden daar eerstejaars Middelste Jagers, onder andere op 14 jan (5 ex) en 15 jan (4 ex) en op 15 jan werd daar zelfs een Kleine Jager gefotografeerd (PP).

Kleine Jager, Wkap 15 jan 2016 PDP

Kleine Jager (tweede kalenderjaar), Westkapelle, 15 januari 2016. Foto: Piet de Poorter.

De eerste Grote Burgemeester van dit seizoen, een eerste-winter, foerageerde op 14 jan achter een schip langs de zeedijk van Westkapelle (SL). ‘Out-seasonal’ Grote Sterns vlogen op 14 jan (SL), 15 jan (2, JW/TL) en 16 jan (RS) zuidwaarts langs Westkapelle. Op 13 jan (TL, JS) en 14 jan (PW) werden bij Westkapelle Alken gezien.

Een Waterpieper scharrelde op 13 jan in de Domburgsche Watergang (RS). De overwinterende Klapekster bij Ter Hooge werd daar alleen gezien op 13 en 17 jan (div.). Het maximumaantal Appelvinken dat deze week werd geteld in Buiten de Veste, Veere, was 12 ex op 13 jan (CB).

IJsduiker, Westkapelle, 11jan2015 TL (1)

IJsduiker, kreek Westkapelle, 11 januari 2016. Foto: Thomas Luiten.

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Sander Lilipaly (SL), Thomas Luiten (TL), Peter Meininger (PM), Dirk den Ottelander (DO), Piet de Poorter (PP), Joop Scheijbeler (JS), Rob Sponselee (RS), Jos Tramper (JT), Dennis van de Waart (DW), Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW).