Krent in de pap was de Vale Pijlstormvogel die op 15 aug naar zuidwest vloog langs Westkapelle (NdS). Die dag werden daar ook een Noordse Stormvogel (KdR) en een Kleine Jager (PW) gezien. Tot en met 15 aug zwommen twee Zomertalingen in het Noordervroon (div.). Een groep van drie Zwarte Ooievaars koerste op 12 aug in noordoostelijke richting over Reijershove, Middelburg-Zuid (GT). Wespendieven verschenen boven Dishoek op 11 aug (AvG), boven Koudekerke op 13 aug (2 ex, ES) en boven Klarenbeek, Middelburg, op 16 aug (JS).

Sperwer, opslagterrein Erika, 13aug2015, Thomas Luiten

Sperwer, opslagterrein Erika – Westkapelle, 13 augustus 2015. Foto: Thomas Luiten.

De op 7 aug ontdekte Aziatische Goudplevier bij Westkapelle werd dagelijks gezien tot en met 12 aug; nadien ontbreken waarnemingen. De vogel verbleef steeds in gezelschap van Goudplevieren en afwisselend op de eilanden in het Noordervroon en op de akkers ten oosten daarvan. Mooi op tijd waren de twee adulte Morinelplevieren die op 14 aug rondliepen op de bekende ‘Morinellenakker’ langs de Hollandseweg, Meliskerke (CB). Tegen de verwachtingen in waren ze de volgende dag weer verdwenen.

Een Grauwe Franjepoot vloog op 16 aug noordwaarts over zee langs Westkapelle (PW). Het Noordervroon blijft onverminderd spannend; dagelijks verbleven er tientallen steltlopers, waaronder Witgatjes (max. 22 op 15 aug), Bosruiters (max. 12 op 16 aug), Kleine Strandlopers (max. 3), op 10 aug een Krombekstrandloper en van 10 t/m 12 aug een Temmincks Strandloper (div. waarnemers). Op 10 aug pleisterde daar een Dwergmeeuw in fraai juveniel kleed (div. waarnemers). De eerste Drieteenmeeuw, een juveniel, vloog op 15 aug langs Westkapelle (PW, KdR). Langs de Westkapelse zeedijk stond op 14 aug een adulte Pontische Meeuw (CB).

Aziatische Goudplevier Westkapelle 10aug2015 CB

Aziatische Goudplevier, Noordweg – Westkapelle, 10 augustus 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Morinelplevieren, Hollandseweg 14 aug 2015 CB en Duinpieper, Nolledijk 13aug2015 TL

Links: Morinelplevieren, Meliskerke, 14 augustus 2015, foto Corstiaan Beeke. Rechts: Duinpieper, Nolledijk, 13 augustus 2015, foto Thomas Luiten.

In de omgeving van de Thijsweg, Sint Janskerke, verbleef deze week een groep van max. 10 Zomertortels (div. waarnemers). Een mogelijke Nachtzwaluw werd op 14 aug gemeld langs de Kon. Emmaweg bij Oostkapelle; de vogel foerageerde in de ochtendschemering langs de bosrand (JD). Tamelijk vroeg voor de tijd van het jaar was de Duinpieper die op 13 aug een klein uur ter plaatse was bij telpost De Nolle (PB, TL, CB). Mannetjes Engelse Kwikstaarten werden opgemerkt langs de Noordweg, Westkapelle, op 15 aug (TB) en langs de Slotdreef, Aagtekerke, op 16 aug (PW).

Zomertortel 2 Boudewijnskerke 15082015 Corstiaan Beeke

Juveniele Zomertortel, Boudewijnskerke, 15 augustus 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Paapjes trekken weer volop door; op 15 aug werden tussen Westkapelle en Domburg tenminste 30 vogels geteld (CB, PW). Er werden ongeveer tien Gekraagde Roodstaarten gemeld, de meeste bij Westkapelle. Bonte Vliegenvangers op doortrek bevonden zic h op de begraafplaats van Westkapelle (max. 3 op 13 aug) en langs de Westkapelse kreek op 16 aug (PW). In het Noordervroon scharrelde op 12 aug een Blauwborst (JJ). Een Kramsvogel trok op 13 aug zuidwaarts langs De Nolle (PB).

Bonte Vliegenvanger, begraafplaats Westkapelle 16aug2015 TL,

Bonte Vliegenvanger, begraafplaats – Westkapelle, 16 augustus 2015. Foto: Thomas Luiten.

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Tirzah Brusse (TB), Jaap Drijfhout (JD), Arjen van Gilst (AvG), Jan Jacobse (JJ), Thomas Luiten (TL), Kris De Rouck (KdR), Erik Sanders (ES), Joop Scheijbeler (JS), Niels de Schipper (NdS), Gerard Troost (GT), Pim Wolf (PW).