Bijna dagelijks werden 1-2 Kwartels gehoord in het Zandvoortweggebied (div. waarnemers). Ze riepen geregeld ook overdag. Op 4 juni werd een Koereiger ontdekt langs de Schelpweg tussen Westkapelle en Domburg (TE). Tot in de avond bleef de vogel aanwezig, foeragerend in een paardenweide. Wespendieven verschenen op 5 juni boven de Griffioen, Middelburg (JW) en boven Koudekerke (twee, ES). Op 4 juni vloog een Zwarte Wouw over Middelburg-West (SL, MK). Een adulte vrouw Roodpootvalk werd op 6 juni gemeld bij de golfbaan van Domburg, overvliegend in zuidwestelijke richting (Marc Angeloo, Maarten Platteeuw).

Koereiger Domburg 04062015 Corstiaan Beeke

Koereiger, Domburg, 4 juni 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 5 juni liep een zomerkleed Krombekstrandloper in het Noordervroon bij Westkapelle (TL), waar op 5 juni (TL) en 6 juni (div. waarnemers) ook een mannetje Strandplevier verbleef. Van de kolonie Dwergsterns aldaar is helaas weinig meer over: op 8 juni was nog maar één paartje aanwezig.

Spectaculair was de waarneming van vier Bijeneters bij Westkapelle op 3 juni: eerst overvliegend bij opslagterrein Erika, kort daarna teruggevonden langs het Puinpad, waar ze op insecten jaagden vanuit de bomen langs de Westkapelse kreek (TL). Wellicht dezelfde vogels werden  later die middag ook nog opgemerkt in de duinen van Dishoek (GT, JG).

Bijeneter, Puinpad Westkapelle, 3 juni 2015, Thomas Luiten 795

Bijeneter, Puinpad – Westkapelle, 3 juni 2015. Foto: Thomas Luiten.

Bijeneters, Puinpad Westkapelle, 3 juni 2015, Thomas Luiten 795

Bijeneters, Puinpad – Westkapelle, 3 juni 2015. Foto: Thomas Luiten.

Een zingend mannetje Tapuit werd op 5 juni gezien in het westelijke deel van Oranjezon (JW). Wie weet komt het tot een broedgeval. Een late doortrekker verbleef op  1 juni een exemplaar bij Schellach (PR). Wielewalen zongen op 3 juni bij het Groon Vroon, Dishoek (MK, RJ, JS), op 4 juni in het Ritthemse Bos (TL) en op 5 en 6 juni bij Vebenabos (KL, MP). Op 5 juni landde een vrouwtje in het bos langs de Westkapelse kreek (TL, PP). Er waren twee waarnemingen van Appelvinken, beide op 5 juni: overvliegend bij Westerzicht, Vlissingen (TL) en ter plaatse in Oranjezon (JW). Twee zingende Kruisbekken werden op 1 juni waargenomen in Oranjezon (JG). Een Europese Kanarie vloog op 7 juni zuidwaarts over de duinen bij Dishoek (AvG).

Waarnemers: Tamara Erwich (TE), Arjen van Gilst (AvG), Jan Goedbloed (JG), Roger Joos (RJ), Marcel Klootwijk (MK), Sander Lilipaly (SL), Thomas Luiten (TL), Piet de Poorter (PP), Peter Roelse (PR), Erik Sanders (ES), Joop Scheijbeler (JS), Gerard Troost (GT), Jaco Walhout (JW), Marc Angeloo, Maarten Platteeuw.