Na een aantal uitermate rustige dagen ging het aan het eind van de week stevig waaien uit het westen (vrijdagmiddag en zaterdag) en zuidwesten (zondag). We weten inmiddels dat wanneer de wind via zuidwest naar west gaat, het geen topdagen worden voor zeetrek op Westkapelle. Daarvoor moet de wind echt doorslaan naar noordwest. Op 14 nov (W 6-7) werden er bijvoorbeeld ten noorden van ons bij Katwijk elf Vaal Stormvogeltjes en een Stormvogeltje gezien en langs Den Haag en de Maasvlakte vloog een Zwarte Zeekoet, maar deze soorten en aantallen zaten er op Westkapelle niet in. Toch leverden deze stormdagen wel wat leuke zeevogelsoorten op. Lees hieronder de highlights!

Rotganzen 1 - Westkapelle - 15112015 - Corstiaan Beeke

Rotganzen, zeedijk Westkapelle, 15 november 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 13 nov vlogen twee Roodhalsfuten en twee Grote Zee-eenden langs Westkapelle (JW) en op 14 nov passeerde hier nog een Grote Zee-eend (CB). Grauwe Pijlstormvogels werden genoteerd op de 13e (CB), de 14e (2 ex, CB, JK, PB, GV) en de 15e (4 ex, waaronder een groepje van 3 ex, CB, JT, PR). Verder passeerden er op 13 t/m 15 nov in totaal zeven Grote Jagers, 21 Middelste Jagers (10 ex op 13 nov, 9 ex op 14 nov), zes Kleine Jagers, tenminste zes Alken (3 ex op 14 nov), 46 Zeekoeten, enkele tientallen ongedetermineerde Alk/Zeekoeten en op 14 nov (CB, JK) en op 15 nov (PR) pas het tweede en derde (!) Vaal Stormvogeltje van het jaar voor Walcheren. Voor het eerst dit najaar werden er deze dagen ook enkele honderden Drieteenmeeuwen en tientallen Dwergmeeuwen gezien (div).

Vaal Stormvogeltje - Westkapelle - 10092013 - Thomas Luiten

Uit de oude doos: Vaal Stormvogeltje, zeedijk Westkapelle, 10 september 2013. Foto: Thomas Luiten. Wat zijn de schaars dit jaar!

Zeker ook het vermelden waard is de waarneming van een vermoedelijke GRIEND vanuit ’t Kiekuus in de ochtend van 14 nov (CB, GD, JK). Op basis van de kleur (zwart), de grootte (zeker 3 tot 4 meter gezien) en de vorm van de rugvin (fors en wat gekromd) kan het nauwelijks iets anders geweest zijn. Helaas liet het beest zich maar enkele keren en steeds kort zien.

Slechtvalk 2 - zeedijk Westkapelle - 13112015 - Kris de Rouck

Juveniele Slechtvalk, zeedijk Westkapelle, 13 november 2015. Foto: Kris de Rouck.

Op 11 nov werd een Blauwe Kiekendief gezien in het Zandvoortweggebied (GDr). Op 12 nov (HR) en 13 nov (JW) werd de Regenwulp weer gezien net ten zuiden van het Zuiderhoofd bij Westkapelle. Er waren enkele dagen met veel (leuke) meeuwen op Westkapelle. Topaantallen Pontische Meeuwen werden gezien op 10 nov (27 ex, MK) en 11 nov (19 ex, PW). Het hoogste aantal Geelpootmeeuwen was 29 ex op 11 nov (PW). Er werden (kleur)ringen afgelezen van een Scandinavische Zilvermeeuw (L. a. argentatus) uit Finland, Pontische Meeuwen uit Duitsland (2 ex) en Polen en Geelpootmeeuwen uit Zwitserland (3 ex). Op 14 nov werd langs de Oranjedijk bij Vlissingen nog een late Grote Stern gezien (PM).

Pontische Meeuw - Westkapelle - 10112015 - Marcel Klootwijk

Adulte Pontische Meeuw, zeedijk Westkapelle, 10 november 2015. Foto: Marcel Klootwijk.

Geelpootmeeuw - Westkapelle - 10112015 - Marcel Klootwijk

Adulte Geelpootmeeuw, zeedijk Westkapelle, 10 november 2015. Foto: Marcel Klootwijk.

Een Waterpieper foerageerde op 9 nov aan de oever van de Domburgse Watergang langs de Hoogelandseweg (RS). Leuk was de waarneming van een vrouwtje Kleine Bonte Specht op 12 nov langs de Strandweg, Randduin, Oostkapelle (RS). Daar vloog die dag bovendien een Appelvink over (RS).

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Gido Davidse (GD), Gerald Driessens (GDr), Marcel Klootwijk (MK), Jaap Kolijn (JK), Peter Meininger (PM), Han Reijnhoudt (HR), Peter Roelse (PR), Rob Sponselee (RS), Jan Tuin (JT), Gerard Verweij (GV), Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW).