Er zijn mensen die de zomer onterecht afschilderen als ‘komkommertijd’ als het om vogels kijken gaat. Juni is gewoon een spannende maand, waarin zomaar opeens bijzondere soorten kunnen opduiken. Hieronder een opsomming van de leukste vogelwaarnemingen van de afgelopen week op Walcheren, met de ontdekking van een GRIEL als absoluut hoogtepunt!

Een mannetje Zomertaling was in het Zandvoortweggebied aanwezig op 12 juni (IW). Een dag later zwom een ruiend mannetje in de plasjes langs de Moensweg in het Noordervroon (PB, TL). Tenminste één Kwartel werd nog in het Zandvoortweggebied gehoord op 8 juni (MB, RS) en 11 juni (IW). In de nacht van 14 juni werd een overvliegende en roepende Kwartel opgemerkt in de wijk ’t Zand in Middelburg (WH).

Een Goudplevier in zomerkleed werd op 12 juni gezien langs de Hoogelandseweg (PW). Op 13 en 14 juni foerageerde een adulte Kleine Strandloper in zomerkleed in de plasjes langs de Moensweg in het Noordervroon (PB, TL) en op 14 juni was er ook een vogel aanwezig langs de Buttingseweg, Zandvoortweggebied (AvG, TB). Waarnemingen van Kleine Strandlopers in juni zijn schaars. Ook de waarneming van Oeverloper op 14 juni in het zuidelijk deel van het Noordervroon (CB), was opmerkelijk qua datum.

Kleine Strandloper Noordervroon Westkapelle 22 juni 2009 Corstiaan Beeke

Uit de oude doos: Kleine Strandloper, Noordervroon – Westkapelle, 22 juni 2009. Foto: Corstiaan Beeke.

In de vroege ochtend van 12 juni ontdekte Jaco Walhout een prachtige Griel op een maisakker langs de Zandvoortweg. Vlak na de ontdekking verplaatste de vogel zich naar een aangrenzende maisakker langs de Ossenbergseweg, waar hij zich de rest van de dag door enkele tientallen belangstellende vogelaars liet bekijken. De volgende dag werd de vogel niet meer teruggevonden. Dit is pas de derde keer dat er een Griel op Walcheren is gezien.

Griel Zandvoortweggebied 12062015 Piet de Poorter

Griel, Zandvoortweggebied – Grijpskerke, 12 juni 2015. Foto: Piet de Poorter.

Griel, Zandvoortweg - Grijpskerke, 12 juni 2015, Thomas Luiten 2

Griel, Zandvoortweggebied – Grijpskerke, 12 juni 2015. Foto: Thomas Luiten.

Op 11 juni vloog Bijeneter laag en in oostelijke richting over bij Rammekens (Willem Murre). Diezelfde dag werden er ook vijf overvliegend gemeld bij Koudekerke (ES). Zingende Wielewalen werden gehoord bij Dishoek op 8 en 11 juni (div), bij de Kaalkopplas in Oranjezon op 10 juni (JT), ten noorden van Groot Valkenisse op 10 en 12 juni (JB) en in de Veerse Kreken op 14 juni (WH).

Roodmus, Oranjezon, 13 juni 2015, foto Thomas Luiten

Roodmus, adult mannetje, zeereep Oranjezon, 13 juni 2015. Foto: Thomas Luiten.

Op 10 juni werd een zingende Roodmus opgemerkt in de zeereep ten noorden van Oranjezon (JT). Deze vogel bleef daar tenminste tot de 14e aanwezig (div). Een zingend mannetje Roodmus dat op 12 juni bij de strandovergang van de Vierhoogten werd gehoord (JW) zou in theorie dezelfde vogel geweest kunnen zijn. Deze vogel verplaatste zich in oostelijke richting en werd een kwartiertje later al 2 kilometer meer naar het oosten gehoord (TL). Zeker een andere vogel was het adulte mannetje dat in de vroege ochtend van de 13e bij de ingang van Camping Oranjezon zat te zingen (PB, TL, JS). Tenslotte werd in de middag van 14 juni nog een zingende Roodmus gehoord in de duintjes ten oosten van de N57 bij Vrouwenpolder (KL). Deze soort is nu vanaf 2007 elk voorjaar op Walcheren gezien, met uitzondering van 2010.

Roodmus, camping Oranjezon, Vrouwenpolder, 13 juni 2015, Thomas Luiten

Roodmus, adult mannetje, Camping Oranjezon, 13 juni 2015. Foto: Thomas Luiten.

Bij de strandovergang van de Vierhoogten was op 12 juni nog altijd een paartje Tapuit aanwezig (JW). Diezelfde dag werden er opmerkelijk genoeg ook nog Tapuiten gezien langs de Slotdreef, Aagtekerke (FA) en bij Kleverskerke (BdR). Verrassend, met name wat de datum betreft, was het adulte vrouwtje Grauwe Klauwier dat op 8 juni in de bosschages langs de Babelweg, Domburg werd gezien (PdP). Op dezelfde plek werd twee jaar geleden ook al een paartje gezien. Op 13 en 14 juni werd in Oranjezon een Kruisbek waargenomen (div).

Grauwe Klauwier Babelweg Domburg 08062015 Piet de Poorter

Grauwe Klauwier, adult vrouwtje, Babelweg – Domburg, 8 juni 2015. Foto: Piet de Poorter.

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Jos Boot (JB), Matthijs Broere (MB), Tirzah Brusse (TB), Arjen van Gilst (AvG), Winant Halfwerk (WH), Karel Leeftink (KL), Thomas Luiten (TL), Willem Murre, Piet de Poorter (PdP), Bart de Ruiter (BdR), Erik Sanders (ES), Joop Scheijbeler (JS), Rob Sponselee (RS), Jan Tuin (JT), Jaco Walhout (JW), Izak Weststrate (IW), Pim Wolf (PW).