Het leek aanvankelijk weer slappe hap te worden, met flinke zuidwestenwind en zo nu en dan regen. Uiteindelijk bleek dat toch mee te vallen, met twee mooie dagen aan het eind van de week. Er kwam zelfs een onverwacht spannend slot van de week. Hieronder een opsomming van de leukste waarnemingen.

De Parelduiker die al enige tijd verbleef in de binnenhaven van Vlissingen, werd daar op 9 dec voor het laatst gezien (RG e.a.). Minstens zo leuk was de IJsduiker die op 14 dec relatief dichtbij langs Westkapelle vloog (JW). Op het Veerse Meer werden op 8 dec ter hoogte van het caisson van Veere tussen de vele tientallen Geoorde Futen ook drie Kuifduikers opgemerkt (TK). Verrassend was de Grauwe Pijlstormvogel die op 10 dec in zuidwestelijke richting langs Westkapelle vloog (PW).

Parelduiker Vlissingen 9 dec 2014 Piet de Poorter

Parelduiker, binnenhaven Vlissingen, 9 december 2014. Foto: Piet de Poorter.

Verspreid over Walcheren werden weer ca. tien Kleine Zilverreigers gezien. Overvliegende Grote Zilverreigers werden gezien op 8 dec over Koudekerke (ES) en op 10 dec over Veere (Matthijs Broere). Op 11 dec liepen er twee in de Pietkreek, net als drie Lepelaars (KV). Op 14 dec werden Grote Zilverreigers gezien bij Kleverskerke (MA) en langs de Perduinsweg, weihoek Hoogelande (JW). Losse Lepelaars waren op 13 dec aanwezig op de Haringvreter (BdR) en op 14 dec op het Schor van Rammekens (Matthijs Broere). Een groepje van zes adulte Kleine Zwanen foerageerde op 14 dec op een akker langs de Mariekerkseweg, Grijpskerke (JW, CB). Twee Grote Zee-eenden werden op 11 dec weer gezien op het Veerse Meer, ter hoogte van jachthaven Oostwatering (MH). Op 13 dec vloog er eentje langs Westkapelle (PW).

Sperwer Ritthem 12 dec 2014 Corstiaan Beeke

Sperwer, Ritthem, 13 december 2014. Foto: Corstiaan Beeke.

Bruine Kiekendieven vlogen op 9 dec over Koudekerke (ES) en op 13 dec door het Zandvoortweggebied (AvG). Op 9 dec werd de enige Blauwe Kiekendief van de week gezien langs de Kruisweg bij Veere (JS). Verder werden er deze week op Walcheren zes Haviken en mogelijk acht verschillende Slechtvalken gemeld.

Slechtvalk Westkapelle 13 dec 2014 Piet de Poorter

Slechtvalk, 1kj, Noordervroon Westkapelle, 13 december 2014. Foto: Piet de Poorter.

Slechtvalk Middelburg 14 dec 2014 Tobi Koppejan

Slechtvalk, adult, Arnestein Middelburg, 14 december 2014. Foto: Tobi Koppejan.

Op 9 dec stonden er 32 Bontbekplevieren op de Oranjedijk bij Vlissingen (FA). In slootjes werden her en der kleine aantallen Groenpootruiters, Zwarte Ruiters en Witgatjes gezien. Daarnaast werden er nog vijf  Houtsnippen gemeld. Naast de gebruikelijke Bokjes op het Schor van Rammekens (4 ex op 14 dec, ES) werden ook op 14 dec Bokjes gezien langs de Brigdamseweg bij Middelburg (JS) en langs de Groeneweg bij Aagtekerke (CB). Op 12 dec blies een harde westenwind weer eens een Rosse Franjepoot naar de kust bij Westkapelle. Het beestje foerageerde langs het zuidelijke deel van de zeedijk (FA).

In een groep mantel-, Zilver- en Stormmeeuwen in het Noordervroon stonden op 11 dec ook achttien Geelpootmeeuwen en acht Pontische Meeuwen (TL). Een dag later werden hier nog resp. 16 en 6 ex geteld (CB), terwijl op de 13e zo ongeveer de hele groep verdwenen was. Opmerkelijk was ook het aantal van 220 Grote Mantelmeeuwen op deze locatie op 12 dec (MK). Op 11 dec werd voor de kust bij Zoutelande nog een late Grote Stern gezien (JH).

Geelpootmeeuw Westkapelle 10 dec 2014 Pim Wolf

In Zwisterland geringde Geelpootmeeuw, 2kj, zeedijk Westkapelle, 10 december 2014. Foto: Pim Wolf.

Deze week werd er bijna dagelijks een 1kj Middelste Jager gezien, jagend langs de zeedijk van Westkapelle (diverse waarnemers). Daarnaast trokken hier op 11 dec 2 ex langs en op 13 werden er zelfs 6 ex gezien (CB, PB, PW, TL). Op die dag werden hier ook nog twee Grote Jagers (PB, TL, PW) en een langsvliegende Zeekoet genoteerd (Johannes Fischer).

De spannendste waarneming van de week werd pas tijdens het samenstellen van dit overzicht bekend: in de middag van 14 dec fotografeerde Bram Dingemanse een vrij zekere Meenatortel in zijn tuin in Zoutelande. In het volgende weekjournaal ongetwijfeld meer hierover, want die soort is slechts viermaal eerder vastgesteld in Nederland. Kerkuilen werden gezien op 9 dec bij Ter Hooge (PW) en langs de Strandweg, Koudekerke (Marijke Lieman) en op 13 dec werd een (ongeringd) verkeersslachtoffer gemeld op de A58 bij Arnemuiden (PB).

Op 10 dec was een Rouwkwikstaart aanwezig langs de Hoge Duvekotsweg bij Aagtekerke (PW). Opvallend was de waarneming van een roepende overvliegende Pestvogel in Middelburg-Zuid op 10 dec (RJ). De enige Zwarte Roodstaart van de week werd op 9 dec bij het Arsenaal in Vlissingen gemeld (FA). Twee Roodborsttapuiten bleven ook deze week aanwezig aan de binnenzijde van de zeedijk van Westkapelle, ter hoogte van de Baaiweg (HR, PW).  Nieuw was de melding van twee Boomklevers langs de Vroonweg ten noordoosten van Oostkapelle (Jaap Drijfhout). Eerdere waarnemingen van Boomklevers waren steeds ten noordwesten van het dorp.

Appelvink Buiten de Veste 29 dec 2012 Corstiaan Beeke

Een oudje: Appelvink, Buiten de Veste, 29 december 2012. Foto: Corstiaan Beeke.

In totaal werden deze week verspreid over het ‘eiland’ nog zeven Vuurgoudhaantjes en negen Tjiftjaffen gezien, waarvan 4 ex op 9 dec in Oranjezon (JS). Op 14 dec werden bij Buiten de Veste, Veere niet minder dan 20 Appelvinken geteld (CB). Dat is mogelijk het hoogste aantal ooit op deze locatie.

Op de pier van de Sloehaven bleek op 10 en 12 dec het groepje van twaalf Sneeuwgorzen nog altijd aanwezig te zijn (Matthijs Broere / Max van Waasdijk). Nog een Sneeuwgors vloog op 13 dec over de zeedijk van Westkapelle richting Domburg (PB, TL).

Waarnemers: Floor Arts (FA), Mario Aspeslagh (MA), Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Rienk Geene (RG), Arjen van Gilst (AvG), Jan Hengst (JH), Mark Hoekstein (MH), Roger Joos (RJ), Tobi Koppejan (TK), Thomas Luiten (TL), Han Reijnhoudt (HR), Bart de Ruiter (BdR), Erik Sanders (ES), Joop Scheijbeler (JS), Kees Vliet Vlieland (KV), Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW).