Twee leuke dagen met zeetrek aan het eind van de vorige week kregen nog een klein staartje. Op 7 sept vlogen hier nog twee Grauwe Pijlstormvogels, tenminste vier Noordse Stormvogels en een Grote Jager langs (div). Daarnaast passeerde hier nog een Grote Jager op 11 sept en een Kleine Jager op 12 sept (K. Dierckx).

Twee overtrekkende Grote Zilverreigers werden gezien vanaf de Nolle op 9 sept (PW, SL, C. Dooms), terwijl er later die ochtend nog eentje over Westkapelle naar zuidwest vloog (JW, MK, RS). Op 11 sept flapte er eentje bij de Hollandseweg, Meliskerke naar oost (PW). Overvliegende Purperreigers werden opgemerkt over de manege van Westkapelle op 10 sept (PW) en over Joossesweg op 12 sept (PB). Op 13 sept werd een Zomertaling gemeld in het Zandvoortweggebied (AvG).

Grauwe Kiekendief - Nolledijk - 09092015 - Pim Wolf

Grauwe Kiekendief 2 - Nolledijk - 09092015 - Pim Wolf

Juveniele Grauwe Kiekendief, telpost De Nolle, 9 september 2015. Foto’s: Pim Wolf.

Er was op 9 sept een melding van een overvliegende Zwarte Wouw langs de N57 net ten zuiden van Vrouwenpolder (F. van Antwerpen). Een welkome krent in de tot nu toe tegenvallende tellingen op De Nolle was de juveniele Grauwe Kiekendief die daar op 9 sept fraai langs vloog (PW, SL, C. Dooms). Overvliegende Wespendieven werden vooral opgemerkt in de kuststrook bij Dishoek en Klein Valkenisse. Op 9 sept 1 ex (JG), op 10 sept 4 ex (AvG) en op 11 sept 3 ex (div). Op 11 sept vloog er ook eentje over de Groeneweg, Aagtekerke (JS). Een Visarend kruiste het Walcherse luchtruim boven Dishoek in de ochtend van 11 sept (AvG, PW, PLM, T. Muusse). Een tweede Visarend vlog op 12 sept in zuidwestelijke richting over het Zandvoortweggebied (AvG).

Op 10 sept meldde JG voor de derde keer in een maand tijd een overvliegende Roodpootvalk (juv) bij Dishoek. Er werden deze week zeven Smellekens gezien: op 7 sept 2 ex langs Westkapelle (MK) en eentje in het Noordervroon (PdP), op 8 sept in het Zandvoortweggebied (AvG, PW), op 10 en 11 sept 1 ex over Klein Valkenisse (AvG) en op die laatste datum ook 1 ex ter plaatse op een akker langs de Kaasboerweg, Meliskerke (PW). De mogelijke hybride Saker- x Giervalk die in de middag van 13 sept werd ontdekt op een akker langs de Breeweg, Koudekerke (KL), bleek voorzien van kleurringen, riempjes en een zender. Naar verluid is deze vogel afkomstig van een Franse kweker.

hybride valk - Breeweg - Koudekerke - 13092015 - Jaco Walhout

Mogelijke Saker- x Giervalk, Breeweg – Koudekerke, 13 september 2015. Foto: Jaco Walhout.

Het Noordervroon ligt er na de recente overvloedige regenval zo nat bij, dat de meest steltlopers verdwenen zijn. Op 8 sept was er wel weer een Kleine Strandloper aanwezig (TL). Een roepende Morinelplevier vloog op de 11e over de duinen van Klein Valkenisse (AvG).

Met op meerdere dagen wind uit het (zuid)oosten werden er deze week weer aardige aantallen zangvogels gezien, met name rond Westkapelle: op verschillende dagen tientallen Fitissen, her en der nog kleine aantallen Gierzwaluwen, tientallen Tapuiten, Paapjes en Gekraagde Roodstaarten en steeds meer Vuurgoudhaantjes. Bij telpost De Nolle passeerden op 9 sept onder meer 80 Boompiepers, 25 Paapjes en 50 Fitissen (PW, SL).

Grauwe VLiegenvanger - camping Moens WK - 09092015 - Corstiaan Beeke

Grauwe Vliegenvanger, Noordervroon – Westkapelle, 9 september 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Bonte Vliegenvanger, begraafplaats Wk, 10sep2015, TL

Bonte Vliegenvanger, Westkapelle, 10 september 2015. Foto: Thomas Luiten.

Een Duinpieper vloog op 9 sept over Westkapelle naar zuidwest (JW, RS). Tussen mooie groepen kwikstaarten op de zeedijk van Westkapelle werden op meerdere dagen een Engelse Kwikstaarten en minimaal drie Noordse Kwikstaarten gezien (div). Daarnaast scharrelden en Noordse Kwikstaarten langs de Zwagermanweg bij Hoogelande op 10 sept (PW) en in het Noordervroon op 13 sept (2 ex, PW, RS). Intrigerend was de melding van een 1kj Roodkeelpieper op de zeedijk van Westkapelle op 12 sept (K. Dierckx), maar vooralsnog ontbreekt elke vorm van documentatie…

Draaihals - Grijpskerke - 09092015 - Corstiaan Beeke

Draaihals, Grijpskerke, 9 september 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 9 sept werden twee Draaihalzen gezien. Eén vogel werd kort gezien in de duinen bij Klein Valkenisse (AvG). De andere werd door vakantie vierende vogelaars ontdekt, terwijl de vogel naast hun caravan foerageerde op camping ’t Munnikenhof’, Grijpskerke. Deze Draaihals liet zich een uurtje later nogmaals fraai zien (CB, PW, TL). Hoewel er elders in het land al opmerkelijk veel Bladkoninkjes zo vroeg in het najaar werden gemeld, bleven waarnemingen op Walcheren vooralsnog uit. Een roepende Ortolaan vloog op 9 sept over het opslagterrein van Westkapelle (MK).

Waarnemers: F. van Antwerpen, Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), K. Dierckx, C. Dooms, Arjen van Gilst (AvG), Jan Goedbloed (JG), Marcel Klootwijk (MK), Karel Leeftink (KL), Thomas Luiten (TL), T. Muusse, Sander Lilipaly (SL), Piet de Poorter (PdP), Rob Sponselee (RS), Jaco Walhout (JW) en Pim Wolf (PW).