Midden juli kan het heel spannend zijn met steltlopers. Daarom is het extra jammer dat in het Zandvoortweggebied inmiddels alle plassen zijn opgedroogd. Alle hoop is dus gevestigd op het Noordervroon bij Westkapelle. Helaas liep daar ook de afgelopen week geen Roodkeelstrandloper, geen Steltstrandloper, geen Grote Franjepoot, geen Woestijnplevier en ook geen Steppevorkstaartplevier. Maar er komt een dag… Hieronder een korte indruk van wat er wel gezien werd op Walcheren.

Gestreepte Strandloper 16 mei 2012 Noordervroon Corstiaan Beeke

Uit de oude doos (en half juli kunnen ze weer prima): Gestreepte Strandloper, Noordervoon – Westkapelle, 16 mei 2012. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 12 juli waren vier Kleine Zilverreigers aanwezig in de Rammekenshoek (TE). Mogelijk zijn dit vogels uit de kolonie van Borssele. Roepende Kwartels werden opgemerkt langs de Zandvoortweg op 6 juli (J. van Vliet) en langs de Kruisweg ten noorden van Schellach op 11 juli (DH).

Op verschillende dagen werden in het Noordervroon maximaal 10 Witgatjes gezien (div). Op 11 en 12 juli waren hier bovendien drie Bosruiters aanwezig (FA, PW / TL). Het maximumaantal Kemphanen in dit gebied was 34 ex op 12 juli (TL). Op 11 en 12 juli scharrelden er bovendien twee Kleine Strandlopers en maximaal 8 Bonte Strandlopers in het Noordervroon (div).

Op de zeedijk van Westkapelle en in het Noordervroon werden verschillende juveniele Geelpootmeeuwen gezien (div). Een 3e-kj vogel stond op 7 juli in het Noordervroon (PW), waar op 12 juli ook een adult zomerkleed Dwergmeeuw aanwezig was (PW). Boven zee joeg op 7 juli een subadulte lichte fase Kleine Jager (TL).

Sperwer Noordervroon 8 juli 2015 Corstiaan Beeke

Sperwer, Noordervroon – Westkapelle, 8 juli 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Leuk was de waarneming van een Nachtzwaluw in Oranjezon op 10 juli (PR, RJ). De soort lijkt zich dan toch echt voorzichtig te hebben gevestigd op Walcheren. Grote Gele Kwikstaarten vlogen op 7 juli over bij het Groot Vroon, Dishoek (MK) en bij Westkapelle (TL), terwijl een 1e-kj vogel aan de rand van de voormalige ijsbaan van Westkapelle foerageerde op 11 juli (PW). Bij Buiten de Veste, Veere werden op 10 juli twee Appelvinken gezien (ES). Twee Kruisbekken lieten zich op 7 juli zien bij het Groot Vroon, Dishoek (MK) en twee andere vogels vlogen die dag over het opslagterrein van Westkapelle (TL).

Waarnemers: Floor Arts (FA), Tamara Erwich (TE), Dini Helmers (DH), Roger Joos (RJ), Marcel Klootwijk (MK), Thomas Luiten (TL), Peter Roelse (PR), Erik Sanders (ES), J. van Vliet, Pim Wolf (PW).