De hele week bleven twee 1e-wk IJsduikers aanwezig op het meest westelijke deel van het Veerse Meer (div). Ook de 1e winter IJsduiker van de Westkapelsche Kreek bleef keurig present. Wat een luxe! Een vierde IJsduiker was op 8 jan enige tijd aanwezig op zee ter hoogte van het vuurtorentje van Westkapelle (DdW, TL). Leuk was de ontdekking van een 1e-wk Parelduiker op 10 jan in de buitenhaven van Vlissingen (MP). Op het Veerse Meer werden op verschillende dagen maximaal twee Kuifduikers gemeld (div).

IJsduiker 1 - Kreek Westkapelle - 09012016 - Corstiaan Beeke

IJsduiker, eerste-winter, Westkapelsche Kreek, 9 januari 2016. Foto: Corstiaan Beeke.

Naast enkele Grote Zilverreigers in de omgeving van de Vliegveldkreek, werden deze week exemplaren gemeld langs de N57 bij Schellach op 8 jan (TB), over Middelburg op 8 jan (ES) en over de Schorerpolder bij Ritthem op 9 jan (MPe). In de Vliegveldkreek bleven tot in elk geval 6 jan maximaal vier Lepelaars aanwezig (MH). Op diverse dagen werden maximaal vijf Kleine Zwanen gezien in het Zandvoortweggebied of in de weihoek van Hoogelande (div). Daarnaast vlogen op 5 jan 12 ex over Arnemuiden (AW) en op 9 jan 8 ex over Oostkapelle (MPe, PR). Op 10 jan was weer één Casarca aanwezig net ten noorden van Arnemuiden (MG).

Drie Grote Zee-eenden werden op 6 jan op het Veerse Meer gezien, net zuid van de Haringvreter (EM, MH). Op 8 jan werd er eentje vanaf de Polredijk opgemerkt (AB). Daarnaast was er op 8 jan één aanwezig bij het Zuiderhoofd, Westkapelle (HR) en vloog op 9 jan een exemplaar langs de zeedijk (MPe, PR). Blauwe Kiekendieven vlogen op 6 jan over Koudekerke (ES) en op 8 jan langs de Kriekeweg, Koudekerke (JW).

Regenwulp 2 - Zuiderhoofd Westkapelle - 09012016 - Corstiaan Beeke

Regenwulp, Zuiderhoofd – Westkapelle, 9 januari 2016. Foto: Corstiaan Beeke.

De watergangen op het platte van Walcheren leverden bijna dagelijks met name enkele Witgatjes en Groenpootruiters op (div). Een Oeverloper was op 8 jan weer aanwezig in de Vliegveldkreek (RJ). Inmiddels bekend, maar toch bijzonder blijft de overwinterende Regenwulp die weer verschillende keren bij het Zuiderhoofd werd gezien (div). Hoewel de kou nog niet echt is ingetreden, werden er deze week zes Houtsnippen gemeld (div). Uit een nat weiland naast Ter Hooge werden op 6 jan drie Bokjes opgestoten (JR). Op 6 jan werd er eentje bij Rammekens gezien (TB).

Het maximumaantal Geelpootmeeuwen op Westkapelle was 8 ex op 8 jan (DdW, TL) en het hoogste aantallen Pontische Meeuwen 5 ex op 9 jan (CB). Steeds één Grote Jager werd gezien vanaf de zeedijk van Westkapelle op 7 jan (JK, PW), 8 jan (JW), 9 jan (MPe, PR) en 10 jan (PR). Op de 7e passeerden hier bovendien een Middelste Jager en een Alk (PW). Langs de zuidelijke kust van Walcheren werden verschillende Zeekoeten opgemerkt. Daarnaast vlogen er op 8 jan vier langs Westkapelle (MPe, PR).

Pontische Meeuw - zeedijk WK - 09012016 - Corstiaan Beeke

Pontische Meeuw, derde-winter, zeedijk Westkapelle, 9 januari 2016. Foto: Corstiaan Beeke.

Waterpiepers werden gezien in de Domburgse Watergang langs de Hoogelandseweg op 8 en 9 jan (JW, CB) en in een slootje langs de Steenheulweg op 9 jan (CB, TL). Op 4 jan werd een overvliegende Witte Kwikstaart opgemerkt bij Oost-Souburg (MPe). Grote Gele Kwikstaarten zijn minder schaars; deze week werden zeker twaalf vogels gemeld (div). Op 8 jan zat een Roodborsttapuit in de Schorerpolder, Ritthem (AW). Op 8 en 9 jan werd een Zwarte Roodstaart gemeld bij de sluizen van Vlissingen (JT, MP). Op 9 jan werd weer eens een Kleine Bonte Specht gezien in een groep mezen in Oranjezon (MK). De overwinterende Klapekster bij Ter Hooge werd daar tot in elk geval 8 jan gemeld (ES). Verspreid over het eiland werden deze week vier Tjiftjaffen gezien (div). In de Sloehaven bleek op 9 jan de eenzame Sneeuwgors nog steeds aanwezig (MPe).

Klapekster - Ter Hooge - 04012016 - Piet de Poorter

Klapekster, Ter Hooge – Middelburg, 4 januari 2016. Foto: Piet de Poorter.

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Angelique Belfroid (AB), Tirzah Brusse (TB), Marc Goedbloed (MG), Mark Hoekstein (MH), Roger Joos (RJ), Marcel Klootwijk (MK), Jaap Kolijn (JK), Thomas Luiten (TL), Edward Minnaar (EM), Mayro Pattikawa (MP), Marten Peene (MPe), Han Reijnhoudt (HR), Johnny Rommens (JR), Erik Sanders (ES), Joop Scheijbeler (JS), Jos Tramper (JT), Dennis de Waard (DdW), Jaco Walhout (JW), Adriaan Weststrate (AW), Pim Wolf (PW).