Een mooie week op Walcheren, met verschillende leuke waarnemingen. Qua fenologie deze week de eerste Koekoek (9 april), Gierzwaluw (10 april), Braamsluiper (8 april) en Grasmus (9 april). Hieronder een opsomming van de hoogtepunten.

Een Kuifduiker, gedeeltelijk in zomerkleed, zwom op 8 april voor de Westkaap bij Westkapelle (JW, RS). Er waren enkele meldingen van Grote Zilverreigers. Op 6 april was een exemplaar aanwezig in Welzinge (MP, RG) en vlogen 4 ex over Westerzicht, Vlissingen (ES) en op 9 april was één vogel aanwezig in Oranjezon (PR, RJ).

Op 9 april was er een Casarca aanwezig in het Noordervroon (div). Het mannetje Zomertaling dat vanaf 3 april aanwezig was in de plasdras, bleef de hele week (div). Daarnaast zwom op 4 april een paartje Zomertalingen in een plasje langs de Noorddorpseweg (KL) en was op 10 april een mannetje ter plaatse in de Beeshoekpolder (JB).

Zomertaling - Zandvoortweggebied - 08042016 - Piet de Poorter

Zomertaling, Zandvoortweggebied, 8 april 2016. Foto: Piet de Poorter.

Een overvliegende Ruigpootbuizerd werd op 10 april gedetermineerd boven Oranjezon (JS). Op 4 april vloog een Rode Wouw over Schellach (PR). De vogel kon even later ook worden opgepikt in het Zandvoortweggebied (RS) en boven Serooskerke (RJ).

Rode Wouw - Serooskerke - 04042016 - Roger Joos

Rode Wouw, Serooskerke, 4 april 2016. Foto: Roger Joos.

In de avond van 5 april was daar opeens de soort van de week. Het ging om een korte maar krachtige waarneming van een Griel in het westelijk deel van Oranjezon (CB). Volkomen onverwachts vloog deze vogel dichtbij op, draaide een forse ronde om de waarnemer heen om minder dan een minuut na de ontdekking voorgoed uit beeld te verdwijnen. Meer over deze zesde Griel op Walcheren is hier te lezen. Op 6 april later waren opeens de eerste twee Steltkluten aanwezig in het Zandvoortweggebied (PW e.a.). Nooit eerder werden er zo vroeg in het jaar al Steltkluten gezien op Walcheren. Een dag later waren ze verdwenen.

Griel - Oranjezon - 05042016 - Corstiaan Beeke

Griel, Oranjezon, 5 april 2016. Foto: Corstiaan Beeke.

Drie Dwergmeeuwen foerageerden op 5 april boven een plasje in het Zandvoortweggebied (div). Op 9 april stonden twee 2kj Pontische Meeuwen en twee Geelpootmeeuwen (2kj, 4kj) in het Noordervroon (CB). Op 5 april werd een Velduil gezien in de Schorerpolder bij Ritthem (BW). Op verschillende dagen werd ook de enige bekende Steenuil van Walcheren gezien langs de Molendijk in Nieuw en Sint Joosland (div). Twee Ransuilen werden op 7 april nog gezien in hun ‘vaste’ boom in Oostkapelle (W. Karst).

Dwergmeeuw - Zandvoortweggebied - 05042016 - Marcel Klootwijk

Dwergmeeuw, Zandvoortweggebied, 5 april 2016. Foto: Marcel Klootwijk.

Er was op twee verschillende locaties een melding van een Kleine Bonte Specht. Op 9 april werd een roepend mannetje gehoord langs de Bloemenlaan, noordwestelijk van het dorp Oostkapelle (H. Diepstraten). Op de 10e werd een exemplaar gezien vlakbij Kasteel Westhove (H. Diepstraten). Langs de Zandvoortweg zat op 6 april een gemengd groepje kwikstaarten met daarin onder meer een Rouwkwikstaart, een Engelse Gele Kwikstaart en een gele kwikstaart met een witte keel, die of een Noordse Kwikstaart of een Italiaanse Kwikstaart geweest moet zijn (PW e.a.). Een voor sluitende determinatie noodzakelijke geluidsopname was helaas niet mogelijk als gevolg van de wind en regen.

compilatie Witkeelkwik 795

Noordse Kwikstaart of Italiaanse Kwikstaart? Zandvoortweggebied, 6 april 2016. Foto’s: Corstiaan Beeke.

April is overal in Nederland de beste maand voor Beflijsters. Op Walcheren werden deze week ongeveer 20 ex waargenomen, waaronder een groep van 7 ex in het westelijk deel van Oranjezon op 5 april (CB). Er waren twee meldingen van Europese Kanaries. Op 9 april viel een exemplaar in langs het puinpad van Westkapelle (MP) en op 10 april was een ‘Euro’ ter plaatse in een groepje Kneuen in Oranjezon (MK).

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), H. Diepstraten, Rienk Geene (RG), Roger Joos (RJ), W. Karst, Marcel Klootwijk (MK), Karel Leeftink (KL), Mayro Pattikawa (MP), Peter Roelse (PR), Erik Sanders (ES), Rob Sponselee (RS), Jaco Walhout (JW), Bert Wetsteijn (BW), Pim Wolf (PW).