Er werden deze week drie langs vliegende Parelduikers opgemerkt bij Westkapelle: op 1 dec (MK), 4 dec (G. Driessens, PW) en 5 dec (HR). Op 3 dec vloog hier een 1kj IJsduiker naar zuidwest (PW). De adulte IJsduiker van het westelijk deel van het Veerse Meer werd daar tot in elk geval 5 dec gezien (div). Ook werd daar op 3 dec (CB) en 5 dec (PB) weer een Kuifduiker gezien. In het zuidelijk deel bij de restanten van het badhotel zwom ook een Kuifduiker op 6 dec. Op 4 dec vlogen een Noordse Stormvogel (PW) en vier Grote Jagers (div) langs Westkapelle. Ook op 6 dec passeerde hier een Grote Jager (PW).

De vijf Casarca’s die van 15 t/m 17 nov aanwezig waren langs de van ’t Hoffweg bij Sint Laurens, werden op 29 nov gezien langs de Oranjepolderseweg bij Arnemuiden (P. Eussen). Daar werden ze deze week ook verschillende keren gezien. De eerder gemelde Zwarte Rotgans in het noordoostelijk deel van het Noordervroon werd daar voor het laatst gemeld op 2 dec (FA, JB, RJ). Vergelijking met verschillende kruisingen Rotgans x Zwarte Rotgans leerde overigens dat dit hoogstwaarschijnlijk toch ook een hybride is.

Grote Zilverreigers werden gemeld op meerdere dagen in de Vliegveldkreek bij Midden-Zeeland (div), op 2 dec in het Oude Veerseweggebied (RS) en op 5 dec langs de Baayenhovenseweg bij Grijpskerke (BS). Op 2 dec werd een Bruine Kiekendief waargenomen langs de N57 net ten zuiden van Vrouwenpolder (CO, PdP). De enige Blauwe Kiekendief die gemeld werd vloog op 4 dec ten noorden van Schellach (PR). Een Smelleken jaagde op 6 dec in het Zandvoortweggebied (MB).

Regenwulp - Zuiderhoofd Westkapelle - 25112015 - Corstiaan Beeke

Regenwulp, Zuiderhoofd – Westkapelle, 25 november 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Niet minder dan 135 Kemphanen werden op 2 dec geteld in het Zandvoortweggebied (RJ). De Regenwulp bleef trouw op zijn post bij het Zuiderhoofd van Westkapelle (2 dec, FA). Er werden verschillende Houtsnippen gezien: op 1 dec bij Klein Valkenisse (JG) en bij Domburg (HR) en op 4 dec bij Groot Valkenisse en bij Dishoek (JB). Op het Schor van Rammekens werden op 2 dec vijf Bokjes opgestoten (JW). Nog een Bokje was op 6 dec aanwezig bij vakantiepark ‘De Oranjeplaat’, Arnemuiden (PM).

Paarse Strandloper - zeedijk Westkapelle - 26112015 - Corstiaan Beeke

Paarse Strandloper, zeedijk – Westkapelle, 26 november 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Een Zwartkopmeeuw in adult winterkleed was op 1 dec aanwezig in het Oude Veerseweggebied (MK). Leuk was de waarneming van een in Litouwen geringde adult winterkleed Kokmeeuw (zwart P596) bij de draaiburg van Souburg op 3 dec (JS). Op de zeedijk van Westkapelle geen hoge aantallen Geelpootmeeuwen en Pontische Meeuwen meer. Op 1 dec werden nog wel vijf Pontische Meeuwen en twee Scandinavische Zilvermeeuwen gezien (MK) en op 2 dec stond er een in Zwisterland geringde Geelpootmeeuw op de dijk (R. van Dorland).

Op 1 dec werd een jagende Ransuil gezien in de buurt van de oprit naar de snelweg bij de Mortiere, Middelburg (RS). Winterse Roodborsttapuiten zijn schaars op Walcheren. Op 1 dec was een mannetje aanwezig aan de binnenzijde van de zeedijk van Westkapelle ter hoogte van de K. de Vosweg (PW). Tjiftjaffen werden opgemerkt in Dishoek op 2 dec (JG) en in Westkapelle op 5 dec (HR). Bij Buiten de Veste werden op 5 dec 16 Appelvinken geteld. Een mooi aantal voor op Walcheren! Op de pier van de Sloehaven scharrelde op 2 dec een Sneeuwgors (TB). Op 4 dec scharrelden 4 ex op de zeedijk van Westkapelle (PW).

Sneeuwgors - zeedijk Westkapelle - 30122010 - Corstiaan Beeke

Uit de oude doos: Sneeuwgors, zeedijk – Westkapelle, 30 december 2010. Foto: Corstiaan Beeke.

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Jos Boot (JB), Matthijs Broere (MB), Tirzah Brusse (TB), R. van Dorland, G. Driessens, P. Eussen, Jan Goedbloed (JG), Marc Goedbloed (MG), Roger Joos (RJ), Peter Meininger (PM), Corine Oste (CO), Piet de Poorter (PdP), Han Reijnhoudt (HR), Joop Scheijbeler (JS), Bart Schot (BS), Rob Sponselee (RS), Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW).