Nogal ‘outseasonal’ was de Noordse Stormvogel die op 1 juni langs Westkapelle vloog (R. Verhoef). Zowel de overzomerende Kolgans in het Zandvoortweggebied als het mannetje Smient in het Noordervroon bleef deze week present (div). Op 31 mei was een paartje Zomertaling aanwezig in het zuidelijk deel van het Noordervroon (TL, CB). Opmerkelijk was de waarneming van een mannetje Zwarte Zee-eend op de Westkapelsche Kreek op 1 juni (R. Verhoef). De dubieuze populatie Kwakken in Toorenvliedt levert regelmatig waarnemingen van overvliegende vogels aan de westrand van Middelburg op. Afgezien daarvan was er op 31 mei een melding van een Kwak in de kreek van Rammekens (R. Valkenburg).

Overvliegende vrouwtypes Blauwe Kiekendief werden opgemerkt bij Hoogelande op 1 juni (MPe) en over de duinen bij Klein Valkenisse op 1 en 5 juni (AvG). Op 4 juni vloog een late Visarend over Schellach (MPe). Op 5 juni vloog een Wespendief over de duinen ten zuiden van Zoutelande (JB).

Er werd nog een klein aantal Bontbekplevieren van de ondersoort tundrae gezien, onder meer 18 ex op 3 juni in het Zandvoortweggebied (T. van Heerd). In het Noordervroon dook op 4 juni weer een paartje Strandplevier op (FA). En dag later was er naast dit paartje nog een derde vogel (mannetje) aanwezig (JW, TK). Op 31 mei was er een Bosruiter aanwezig in het Zandvoortweggebied en op 31 mei en 5 juni werd nog een vogel gezien in het Noordervroon (CB / EV). Op laatstgenoemde locatie was op 31 mei ook een 2kj Geelpootmeeuw ter plaatse (TL). Opmerkelijk genoeg waren er op 5 juni opeens aardig wat meldingen van overvliegende Zwartkopmeeuwen, onder meer 21 ex in anderhalf uur over Oost-Souburg (RS).

Groene Specht - Veerse Poort Middelburg - 04062016 - Tobi Koppejan

Groene Specht, Veerse Poort – Middelburg, 4 juni 2016. Foto: Tobi Koppejan.

Op 4 juni werd voor het eerst dit jaar weer een Nachtzwaluw waargenomen in Oranjezon (MPe, PR). In totaal werden minstens 8 verschillende Zomertortels gemeld, vooral tussen Zoutelande en Westkapelle. Een laat mannetje Tapuit werd op verschillende data op de zeedijk van Westkapelle en bij het Zuiderhoofd gezien, voor het laatst op 5 juni (JT). Op 3 juni was nog een ander exemplaar ter plaatse langs de Ketellappersweg bij Aagtekerke (JT). Ook laat was de Engelse Kwikstaart op 31 mei in het Noordervroon (R. Verhoef). Een vrouwtje Wielewaal vloog op 5 juni over het Noordervroon naar noordoost (JW, TK). Twee Kruisbekken waren eveneens op 5 juni aanwezig langs de Noordweg, Middelburg (KL) en nog twee vogels werden die dag bij Ter Hooge gezien (MK).

Witte Kwikstaart - Ritthem - 04062016 - Corine Osté

Witte Kwikstaart, Ritthem, 4 juni 2016. Foto: Corine Osté.

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Jos Boot (JB), Arjen van Gilst (AvG), T. van Heerd, Marcel Klootwijk (MK), Tobi Koppejan (TK), Karel Leeftink (KL), Thomas Luiten (TL), Mayro Pattikawa (MP), Marten Peene (MPe), Peter Roelse (PR), Rob Sponselee (RS), Jos Tramper (JT), R. Valkenburg, R. Verhoef, Eline Verhulst (EV), Jaco Walhout (JW).