Als gevolg van het frisse en veelal winderige weer laten verschillende zomergasten nog op zich wachten. Op 30 maart werden de eerste Fitissen gehoord in het Biggekerkse Bos (PdP), op 31 maart werd de eerste Boerenzwaluw gezien in het Noordervroon (RS) en de eerste Blauwborst zong die dag in het Zandvoortweggebied (MK). Hieronder volgt een opsomming van de leukste waarnemingen van deze week.

Op 30 mrt vloog een mannetje Grote Zee-eend langs Westkapelle (RS). Een paartje Grote Zaagbekken passeerde hier op 1 april (MK). Op 2 april vlogen een Kuifduiker, 295 Rotganzen en 446 Zwarte Zee-eenden naar NO langs (TL). Een vrouwtje Grote Zaagbek was op 3 april aanwezig voor de kust net ten zuiden van het Zuiderhoofd bij Westkapelle (HR). Op 5 april was een mannetje Zomertaling aanwezig langs de Moensweg in het Noordervroon (CB, RvT).

Wintertaling Noordervroon 04042015 Corstiaan Beeke

Wintertaling, Noordervroon – Westkapelle, 4 april 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

De enige Grote Zilverreiger die deze week gemeld werd vloog op 3 april over de Polredijk bij Vrouwenpolder (Dennis van de Waart). Naast de bijna dagelijkse meldingen van Ooievaars rondom Sint Laurens werd op 3 april een overvliegende vogel gemeld over West-Souburg (RS).

Lepelaars Koudekerke 01042015 Piet de Poorter

Lepelaars, Koudekerke, 1 april 2015. Foto: Piet de Poorter.

Er worden nu dagelijks Kleine Plevieren waargenomen, met name in het Zandvoortweggebied en in het Noordervroon. De eerste Regenwulp van het jaar vloog in de avond van 2 april roepend over Dishoek (JG). In het Zandvoortweggebied werden tussen de wisselende aantallen Grutto’s ook regelmatig IJslandse Grutto’s opgemerkt (max 21 ex op 2 april, TL). Een Houtsnip werd op 30 mart gezien bij het Randpark, Zoutelande (JB).

Bonte Strandloper Noordervroon 04042015 Corstiaan Beeke

Bonte Strandloper, Noordervroon – Westkapelle, 4 april 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Een 3kj Geelpootmeeuw vloog in zuidwestelijke richting langs Westkapelle op 1 april (MK). Een 2kj was op 2 april aanwezig in het Zandvoortweggebied (TL) en twee 3kj vogels stonden op 4 april in het Noordervroon (CB). Naast enkele meldingen van kleinere aantallen Zwartkopmeeuwen, werden op 4 april 12 ex gemeld naar NO vliegend over Rammekens (PB) en 10 ex ter plaatse in een weiland aan de rand van de wijk Reijershove, Middelburg (GT). Op 4 april vloog een adulte Dwergmeeuw over West-Souburg (RS). Het aantal Grote Sterns in het Noordervroon liep op tot 29 ex op 2 april (TL). Die dag trokken er ook 27 ex naar noordoost langs Westkapelle (TL). De eerste langstrekkende Visdieven (17 ex) werden hier op 1 april genoteerd (MK).

Slechtvalk Zandvoortweggebied 24032015 Corstiaan Beeke

Slechtvalk, Stenen Kruisweg – Buttinge, 24 maart 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 2 april werd ’s avonds een roepende Ransuil opgemerkt in het Dishoekse Bos (JG). Her en der werden deze week Rouwkwikstaarten gezien (div). Leuk en klassiek was de eerste waarneming van een Beflijster in Oranjezon op 4 april (MK). Hier werd die dag ook nog een Vuurgoudhaantje gezien (MK). De Tapuit die op 4 april aanwezig was langs de Stenen Kruisweg (MG), was pas de tweede dit voorjaar.

Blauwborst Zandvoortweggebied 10042014 Corstiaan Beeke

Uit de oude doos: Blauwborst, Stenen Kruisweg – Buttinge, 10 april 2014. Foto: Corstiaan Beeke.

We houden moed… Afgaande op de weersvoorspellingen komt het voorjaar er nu echt aan. Naar buiten allemaal!

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Jos Boot (JB), Jan Goedbloed (JG), Marc Goedbloed (MG), Marcel Klootwijk (MK), Thomas Luiten (TL), Piet de Poorter (PdP), Han Reijnhoudt (HR), Rob Sponselee (RS), Robert van Tiel, Gerard Troost (GT), Dennis van de Waart.