Er werden deze week vier overtrekkende Purperreigers gemeld: op 3 aug over Dishoek (MK), op 5 aug over Koudekerke (ES), op 6 aug over Oranjezon (MP) en op 9 aug over de Perduinsweg, Middelburg (PR). Een Visarend flapte op 6 aug naar zuid over het Nollestrand (ES). Op 3 aug werd in het Noordervroon een juveniele Zomertaling gezien en vanaf 6 aug waren hier twee exemplaren aanwezig (div).

Watersnip, Vroon Westkapelle, 6 aug 2010, Thomas Luiten

Uit de oude doos: Watersnip, Noordervroon – Westkapelle, 6 augustus 2010. Foto: Thomas Luiten.

Het blijft onverminderd spannend vogels kijken in het Noordervroon bij Westkapelle. Thomas Luiten haalde daar op 7 augustus voorlopig de hoofdprijs qua steltlopers binnen met de knappe ontdekking van een ruiende adulte Aziatische Goudplevier tussen de Goudplevieren. De vogel bleef tot in elk geval 9 augustus aanwezig en werd afwisselend in het middendeel van het Noordervroon en de aangrenzende stoppelakkers gezien. Het is inmiddels de vijfde Aziatische Goudplevier op Walcheren (en de derde in vier jaar tijd).

Bonte Strandloper, zeedijk Westkapelle, 3 augustus 2015, Corine Oste

Bonte Strandloper, zeedijk Westkapelle, 3 augustus 2015. Foto: Corine Oste.

Verder werden hier deze week onder meer de volgende soorten en aantallen gezien: max. 20 Witgatjes op 7 en 9 aug (CB/PW), max. 8 Bosruiters op 9 aug (CB), max. 4 Kleine Strandlopers op 5 aug (PW), twee Temmincks Strandlopers op 3 aug (JJ, PW) en daarna de gehele week 1 ex (div) en drie Krombekstrandlopers op 3 aug (BdR, JJ) en 1 ex op 9 aug (CB, PW). Daarnaast werd de op 1 aug ontdekte Grauwe Franjepoot hier tot en met 3 aug nog gemeld (div).

In het Noordervroon werden af en toe ook weer Dwergmeeuwen gezien: op 6 aug 2 ex (PW, TL) en op 9 aug 3 ex waaronder een in Nederland zeldzame schitterende kakelverse juveniele vogel (CB, PW).

Juveniele Koekoek, opslagterrein Erika  Westkapelle, 6 aug 2015, Thomas Luiten

Juveniele Koekoek, opslagterrein Erika – Westkapelle, 6 augustus 2015. Foto: Thomas Luiten.

Langzaam maar zeker is ook voor de zangvogels de najaar en daarmee de terugtrek begonnen. Op 6 aug vloog een Boompieper langs telpost De Nolle (PW) en verscheen de eerste Gekraagde Roodstaart weer op het opslagterrein van Westkapelle (TL), op 8 aug scharrelde de eerste Tapuit weer op Erika, Westkapelle (CB, JK) en was er een Bonte Vliegenvanger aanwezig op de begraafplaats van Westkapelle (CB, JK) en op 9 aug zat het eerste Paapje weer bij voormalige camping Moens, Westkapelle (PW).

De uitdaging voor de komende week: wie o wie vindt er weer eens een Waterrietzanger op Walcheren?

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Jan Jacobs (JJ), Marcel Klootwijk (MK), Jaap Kolijn (JK), Thomas Luiten (TL), Marten Peene (MP), Peter Roelse (PR), Bart de Ruiter (BdR), Erik Sanders (ES), Pim Wolf (PW).