De 1e-wk IJsduiker van het Veerse Meer bleef de hele week aanwezig, vaak dicht tegen de Veerse Dam aan (div). De andere IJsduiker, die van de Westkapelsche Kreek, werd daar voor het laatst gemeld op 29 feb (JT, RS). Deze vogel was hier aanwezig sinds Nieuwjaarsdag. De Roodhalsfuut van diezelfde Westkapelsche Kreek werd wel dagelijks gezien. Andere al langer op Walcheren aanwezige soorten die bijna dagelijks werden gemeld waren de zes Casarca’s in Welzinge, de Regenwulp bij het Zuiderhoofd van Westkapelle, de Klapekster in de omgeving van de Zuidweg ten noorden van Dishoek.

Roodhalsgans - Zandvoortweggebied - 05032016 - Marcel Klootwijk

Roodhalsganzen - Zandvoortweggebied - 06032016 - Marcel Klootwijk

Roodhalsganzen, Zandvoortweggebied, 5 maart 2016. Foto’s: Marcel Klootwijk.

In het Zandvoortweggebied waren in een flinke groep Brandganzen op 5 en 6 maart opeens twee Roodhalsganzen present (RJ e.a.). Mogelijk betreft dit het duo dat hier ook op 20 jan aanwezig was. Daarnaast werden in dit gebied weer de nodige leuke soorten en hoge aantallen gezien: niet minder dan 3495 Smienten op 1 maart (SL), wellicht een Walchers record van 511 Wintertalingen op 29 feb (TL), 182 Bonte Strandlopers op 1 maart (SL), maximaal 3 Kleine Strandlopers op diverse data , de vroege Kleine Plevier tot in elk geval 5 maart (div). Twee opvliegende Bokjes werden op 6 maart gezien op het schor in de Sloehaven (MA, MK).

Opmerkelijk was de waarneming van een noordwaarts vliegende adulte Kwak bij het Zilveren Schor op 3 maart (R. Valkenburg). Een groepje van acht Lepelaars vloog op 4 maart naar noordoost over Vlissingen (FA). Op 2 maart vloog een Rode Wouw westwaarts over de N57 bij Vrouwenpolder (MB). Een Smelleken was op 4 maart aanwezig in het Zandvoortweggebied (JS, KV). In de avond van 5 maart vloog een onbekend aantal Kraanvogels roepend over De Griffioen, Middelburg (PR). Een dag later stonden naast 480 Kleine Mantelmeeuwen ook drie Geelpootmeeuwen en drie Pontische Meeuwen in het Noordervroon (CB).

Klapekster - Dishoek - 29022016 - Piet de Poorter

Klapekster, Dishoek, 29 februari 2016. Foto: Piet de Poorter.

Langs de Kruisweg, Veere werd op 4 maart in een groepje met elf Witte Kwikstaarten weer de eerste Rouwkwikstaart gezien (JS). Een Waterpieper was op 5 maart aanwezig in het Zandvoortweggebied (MK). Op de bekende plek bij Buiten de Veste werden op 1 maart vier Appelvinken gezien (CM). Een mogelijke Kleine Bonte Specht werd op 5 maart gehoord op het Veerse Bolwerk, Middelburg (RS). Er waren twee meldingen van Zwarte Mezen: op 1 maart 2 ex langs de Begonialaan, Oostkapelle (GB) en op 5 maart 1 ex in een tuin aan de Lisztlaan, Vlissingen (PM).

Waarnemers: Floor Arts (FA), Mario Aspeslagh (MA), Corstiaan Beeke (CB), Ger Bijster (GB), Matthijs Broere (MB), Roger Joos (RJ), Marcel Klootwijk (MK), Sander Lilipaly (SL), Thomas Luiten (TL), Peter Meininger (PM), Cor Moens (CM), Peter Roelse (PR), Joop Scheijbeler (JS), Rob Sponselee (RS), Jos Tramper (JT), R. Valkenburg, Kees Vliet Vlieland (KV).