Een heerlijk weekje met prachtig najaarsweer ligt achter ons. De zwakke noordoostenwind blies de lucht zo schoon, dat het vrijwel heel de week onbewolkt was. Een en ander zorgde er ook voor dat het grootste deel van de najaarstrek aan het menselijk oog onttrokken werd. De bosjes waren deze week tamelijk leeg, maar toch werden er onder meer her en der wat Bladkoninkjes gevonden. Hier volgt een verslag van de leukste waarnemingen van de afgelopen week.

De tijd dat Grote Zilverreigers zeldzaam waren op Walcheren ligt al ver achter ons. Deze week werden er naast enkele vogels aan de grond ook dagelijks overtrekkende Grote Zilverreigers gezien. De opvallendste waarnemingen: op 30 sept 11 ex langs De Nolle (TL e.a.), op 2 okt 6 ex langs De Nolle (KL) en 8 ex naar zuidwest over de het Zandvoortweggebied (RS) en Hoogelande (PW). De juveniele Purperreiger die al sinds 10 sept rondhangt in de weilanden net ten noorden van Westkapelle werd daar tot in elk geval 30 sept gemeld (HR).

Purperreiger 2 - manege Westkapelle - 28092015 - Corstiaan Beeke

Juveniele Purperreiger, Westkapelle, 28 september 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Dankzij de noordoostenwind en het puike weer waren daar ook opeens de Rode Wouwen: op 29 sept bij het Groot Vroon, Dishoek (div), op 30 sept bij Schellach (PR), bij Aagtekerke (PW) en bij het Dishoekse Bos (div), op 1 okt zag SL vanaf De Nolle twee vogels (waaronder de vogel van het Dishoekse Bos, die daar overnacht had), op 1 okt ook 1 ex ten noorden van Koudekerke (div), op 2 okt bij Grijpskerke (RS) en bij Gapinge (JW) en op 3 okt boven Koudekerke (ES).

Er druppelden deze week ook Blauwe Kiekendieven door: op 28 sept 2 ex naar zuid over Klein Valkenisse (AvG), op 30 sept 2 ex langs De Nolle (TL e.a.) en 1 ex door het Zandvoortweggebied (AvG), op 1 okt 2 ex over het Groot Vroon bij Dishoek (div) en 1 ex jagend in het Noordervroon bij Westkapelle (PW). Op 28 sept werd een kandidaat Steppekiekendief op te grote afstand gezien vanaf de duinen bij Klein Valkenisse (AvG).

Slechtvalk - Westkapelle - 04102015 - Kris de Rouck

Adulte Slechtvalk op de vuurtoren van Westkapelle, 4 oktober 2015. Foto: Kris de Rouck.

Er werden niet minder dan twaalf Smellekens gezien. De meest bijzondere waarneming was die van een jonge vogel, die op 2 okt de kunst van het libellenvangen afkeek van een jonge Boomvalk in het Groot Vroon bij Dishoek. Daarbij liet het Smelleken zich enkele uren lang fraai zien aan een tiental toegestroomde libellenliefhebbers, die probeerden een glimp van de Zadellibel op te vangen.

Smelleken - Groot Vroon Dishoek - 02102015 - Paul Schrijvershof

Juveniel Smelleken, Groot Vroon – Dishoek, 2 oktober 2015. Foto: Paul Schrijvershof.

Op de zeedijk en in het Noordervroon waren op verschillende dagen enkele duizenden meeuwen aanwezig. Op 30 sept telde PW niet minder dan 27 Geelpootmeeuwen en 10 Pontische Meeuwen.

Pontische Meeuw - zeedijk Westkapelle - 01102015 - Corstiaan Beeke

Eerste kalenderjaar Pontische Meeuw, zeedijk Westkapelle, 1 oktober 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

De enige Gierzwaluw van de week vloog op 28 sept naar zuid over de duinen bij Klein Valkenisse (AvG) en een late Zomertortel passeerde De Nolle op 30 sept (PM). Er werd driemaal een Grote Pieper gemeld: op 28 sept vloog een exemplaar over Klein Valkenisse (AvG), op 30 sept was een Grote Pieper kort ter plaatse op de zeedijk van Westkapelle en later in het Noordervroon (PW) en op 4 okt vloog een vogel over bij de Mortiere, Middelburg (MK).

Tapuit 4 - Noordervroon Westkapelle - 01102015 - Corstiaan Beeke

Tapuit, Noordervroon – Westkapelle, 1 oktober 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

In totaal werden er zeker zeven Bladkoninkjes gezien of gehoord: op 28 sept in de wijk Westerzicht, Vlissingen (ES), op 29 sept in de wijk Bossenburgh, Vlissingen (PW), op 29 en 30 sept in Koudekerke (ES), op de 30e ook langs het Noordbolwerk in Middelburg (RS), vanaf 30 sept tot 4 okt minstens 2 ex op de begraafplaats en de aangrenzende camping, Westkapelle (div), op 1 okt 1 ex in de tuin van Terra Maris, Westhove (JT), en op 2 okt in het Groot Vroon, Dishoek (ES).

Bladkoning - begraafplaats Westkapelle - 04102015 - Paul van Tuil

Bladkoning, begraafplaats Westkapelle, 4 oktober 2015. Foto: Paul van Tuil.

Van 28 sept t/m 1 okt werd een Sperwergrasmus gezien in de struiken langs het puinpad van Westkapelle (PdP, TB e.a.). Twaalf Beflijsters trokken op 28 sept over de duinen van Klein Valkenisse zuidwaarts (AvG). Diezelfde dag werden er twee overvliegend gezien bij de Westkapelse Kreek (BdR). Op 30 sept waren twee Beflijsters aanwezig in het Noordervroon (RS). Een Europese Kanarie was op 2 okt enige tijd ter plaatse langs het puinpad en op het opslagterrein van Westkapelle (div).

Goudhaan - begraafplaats Westkapelle - 02102015 - Corstiaan Beeke

Goudhaantje, begraafplaats Westkapelle, 2 oktober 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Een losse Kruisbek vloog op 28 sept over de duinen van Klein Valkenisse (AvG), terwijl op 30 sept 6 ex langs De Nolle vlogen (div). Op zes verschillende dagen werden in totaal zeven overvliegende IJsgorzen gemeld (div).

Waarnemers: Tirzah Brusse (TB), Arjen van Gilst (AvG), Marcel Klootwijk (MK), Karel Leeftink (KL), Sander Lilipaly (SL), Thomas Luiten (TL), Peter Meininger (PM), Piet de Poorter (PdP), Han Reijnhoudt (HR), Peter Roelse (PR), Bart de Ruiter (BdR), Erik Sanders (ES), Rob Sponselee (RS), Jan Tuin (JT), Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW).